Inga resultat hittade för din sökning.
Villkor

Sekretessvillkor


Copyright

© Copyright 2012, Oriflame Cosmetics S.A. Alla rättigheter förbehållna.

Logotyp
Oriflames logotyp är ett registrerat varumärke för Oriflame Cosmetics.

Friskrivningsklausul
Denna webbplats tillhandahålls av Oriflame i informationssyfte i enlighet med de villkor och bestämmelser som anges nedan. Din användning av denna webbplats bekräftar Ditt erkännande och Din förståelse för dessa villkor och bestämmelser. Om Du inte accepterar dem, ber vi Dig vänligen att inte använda denna webbplats

Oriflame är ett registrerat varumärke inom Oriflame Cosmetics S.A. Detta varumärke får inte kopieras eller användas utan Oriflames skriftliga godkännande. Andra varumärken och kännetecken tillhör sina respektive innehavare och får inte användas utan skriftliga godkännanden från dem.

Innehållet i denna webbplats omfattas av upphovsrättslagen. Du får ladda ner enstaka kopior av sidor, eller annat material som återfinnes på webbplatsen, under förutsättning att de används enbart för personligt, icke-kommersiellt och internt bruk. En ytterligare förutsättning härför är att Du inte modifierar detta material på något sätt, infogar det i annat arbete eller ändrar/tar bort meddelanden om copyright eller patentskyddade rättigheter. Oriflame förbehåller sig rätten att begränsa ramlänkning (framing) av denna webbplats. Du accepterar att omedelbart upphöra med ramlänkning, av hela eller av en del av webbplatsen, om Du mottar en skriftlig uppmaning från Oriflame därom.

Oriflame har ingen kontroll över den information som återfinns på webbplatser som är hypertextlänkade till eller från denna webbplats. En hypertextlänk från Oriflames webbplats betyder inte att Oriflame godkänner, stödjer eller gör några påpekanden angående kvalitén hos den information som återfinns på den hypertextlänkade webbplatsen. Oriflame kan inte på något sätt göras ansvarigt för Ditt användande av en hypertextlänkad webbplats. Oriflame förbehåller sig rätten att, så långt det är lagligen möjligt, begränsa hypertextlänkar till denna webbplats. Du förbinder Dig att omedelbart ta bort alla hypertextlänkar till denna webbplats om Du mottar en skriftlig uppmaning från Oriflame därom.

Oriflame stävar efter att hålla en hög standard på den information som offentliggörs på webbplatsen, men påtar sig inte något juridiskt ansvar för riktigheten av informationen. Den information som återfinns på webbplatsen, eller som kan laddas ner härifrån, tillhandahålls således i befintligt skick och utan några som helst garantier. Detta innebär att Oriflame inte garanterar riktigheten, giltigheten eller fullständigheten av informationen och uttryckligen tar avstånd från eventuella fel eller förbiseenden däri. Ditt användande av webbplatsen sker på egen risk och det är Ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att sidorna och materialet är fria från virus m.m. Det finns ingen garanti för att webbplatsen alltid kommer att finnas tillgänglig och den kan under vissa perioder vara av försämrad prestanda. Webbplatsen kan ibland vara föremål för avbrott och kan när som helst avslutas. Det är möjligt att denna webbplats inte är kompatibel med den bläddrare, eller annan mjukvara, som Du använder.

Denna webbplats kan innehålla föråldrad eller inkorrekt information och informationen kan förändras och uppdateras utan föregående varning. Oriflame har dock inte något som helst ansvar för att uppdatera eller rätta informationen. Användandet av informationen sker på egen risk och Oriflame ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommit genom oavsiktliga fel eller försummelser som återfinns på webbplatsen. Oriflame tar uttryckligen avstånd från alla garantier som finns angivna på webbplatsen, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda. Sammanfattningsvis kan Oriflame således aldrig bli ansvarigt för några som helst skador, varken direkta eller indirekta, som har sin grund i användandet av denna webbplats eller en hypertextlänkad webbplats.

 

Användarvillkor för publicering

Genom att ladda upp mitt namn, text och bild, ger jag till Oriflame Cosmetics SA ("Oriflame", som ägare av denna webbplats) en icke-exklusiv, överförbar, underlicensbar, royalty-fri, global licens att använda valfritt immaterialrättsligt innehåll som jag laddar upp/skriver på denna webbplats (inklusive namn, text och bild) och jag ger Oriflame rätt att associera det uppladdat eller skickat material med mitt namn, text och bild. Jag bekräftar att jag har full rätt att använda och distribuera bilden, uppladdad av mig, och att jag samtycker att bilden används i Oriflames marknadsföringsmaterial i alla media, inklusive men inte begränsat till Oriflames webbplats och att det inte bryter mot användarvillkoren för publicering.

Genom att publicera en kommentar och/eller betyg samtycker jag till att min kommentar och/eller betyg, inklusive min offentliga profil (profilnamn och bild), publiceras på Oriflames webbplats och att de dessutom kan publiceras i Oriflames marknadsföringsmaterial i alla media, inklusive men inte begränsat till Oriflames kataloger.

Jag samtycker dessutom till att jag helt och fullt är ansvarig för det innehåll, material, bilder och länkar som publiceras som kommentarer och betyg av mig. Allt innehåll som publiceras av mig publiceras på egen risk. Skulle Oriflame utsättas för skada, vite, förlust etc. på grund av innehåll av mig publicerat på webbplatsen eller skulle Oriflame hållas ansvarig för sådana handlingar utförda av mig, har Oriflame rätt att av mig begära full ersättning (inklusive skapad badwill). Jag kommer inte att använda kommentarer och betyg för att publicera eller länka till innehåll eller texter som förtalar Oriflame, som använder obscent språk, religiösa eller politiska uttalanden eller annat innehåll eller texter som är oförenliga med lagen, missbruk, påkallande av hat, sexism, ras eller etnisk trosbekännelse eller annonsera för våld; i regel erkänt som omoraliskt, falskt, socialt olämpligt, inklusive att bryta mot etikettsprinciper och konsulentregler; att annonsera eller informera om erbjudanden hos Oriflames konkurrenter, innehav av skadade filer, virus etc.

Oriflame förbehåller sig rätten att när som helst ta bort kommentarer och betyg och dessutom stänga av eller avsluta ditt konto om du i Oriflames gottfinnande anses ha brutit mot någon av ovanstående villkor för Användarvillkor för publicering eller Oriflames uppförandekod, inklusive Oriflames hederskodex, vid påstådda överträdelser, särskilt men inte begränsat till otillåten användning av still- eller rörliga bilder, musik, namn och foton på Oriflames anställda eller andra eller på annat sätt olagligt eller olämpligt innehåll.

 

Integritetspolicy

Oriflame Cosmetics är ensam ägare till den information som samlas in via denna webbplats. Vi kommer inte att sälja, dela med oss av eller hyra ut denna information till någon annan intressent.

Om en användare väljer att prenumerera på information från Oriflame Cosmetics, som till exempel nyheter eller finansiella rapporter, så ombeds användaren att meddela sin email adress. Oriflame kommer enbart att använda denna adress för att distribuera den information som efterfrågats. Användare som inte längre vill motta vår information kan när som helst avsluta sin prenumeration. Om du registrerar dig som Säljkonsulent inom Oriflame kommer du att tillfrågas viss personlig information, som vi kommer att använda enbart för detta syfte.

Denna webbplats använder s k "cookies", vilket innebär att vi lagrar viss information i din browser och därmed kan känna igen din browser när du besöker våra sidor. Detta sker dock inte i syfte att spåra eller identifiera enskilda besökare, utan endast för att kunna leverera en bättre tjänst till våra besökare. Om du inte vill att en cookie ska skapas när du besöker vår eller någon annans webbplats, kan du ställa in din browser så att du får ett meddelande varje gång en cookie skall skapas. Du kan då själv välja om du ska acceptera detta.

Denna website innehåller länkar till andra websiter. Vänligen notera att Oriflame Cosmetics inte är ansvarig för integritetspolicyn på dessa andra websiter. Denna integritetspolicy gäller enbart för den information som samlats in på just denna website.

Förändringar i integritetspolicyn
Oriflame Cosmetics kan när som helst förändra innehållet i denna policy. Vi rekommenderar att användarna av denna website då och då återvänder till denna sida för att läsa om nya eller förändrade regler.

Dela: