Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Start
  2. Vilka är vi
  3. Ansvarstagande för djurens välmående

Ansvarstagande för djurens välmående

Vi har alltid haft en policy för djurens välmående. Vi använder inte några produkter som härrör från döda djur, eller som vållat skada på djur, i våra kosmetikprodukter. Djurvänliga biprodukter så som bivax, lanolinderivat och ingredienser med ursprung i mjölkprodukter används men endast i de fall då de inte vållar djuren i fråga någon skada.

Våra accessoarer innehåller inte material från djur som kan skada djuret i fråga. Detta innebär att vi aldrig använder hud, päls eller fjädrar från djur som uppfötts för att användas till detta ändamål. De gånger vi använder hår från djur för exempelvis borsttillverkning tas håret från levande djur utan att orsaka någon som helst skada på djuren. I våra näringstillskott i Wellness-serien används fiskolja som källa för Omega 3-fettsyror på grund av sin överlägsna kvalitet och sina dokumenterade egenskaper.

Oriflame har ända sedan 1967, då bolaget grundades, varit en föregångare i utvecklingen av skönhetsprodukter. Vår inspiration hämtar vi från naturens visdom och den senaste forskningen. Vårt engagemang för miljön och respekten för naturliga material och resurser är en viktig del av den företagskultur vi byggt upp och en hörnsten i Oriflames värdegrund. Här spelar Oriflames engagemang för djurens välbefinnande en central roll.

  • Oriflame har åtagit sig att tillhandahålla säkra, effektiva och innovativa produkter som uppfyller de internationella regelverkens mest strikta krav.
  • Redan 1967, då Oriflame grundades, tog vi som ett av de första företagen i branschen ställning mot djurförsök. Det är en princip som vi fortsätter att hålla högt.
  • Oriflame genomför inga djurförsök för att styrka säkerheten eller effekten av någon av våra produkter eller ingredienser i något skede av produktutvecklingsprocessen. Inte heller begär vi att någon annan ska göra det för vår räkning.
  • För att styrka säkerheten hos produkterna och säkerställa att dessa uppfyller branschens högsta säkerhetsnormer genomförs Oriflames säkerhetsprövningar på frivilliga försökspersoner av oberoende specialiserade laboratorier. Allt under övervakning av kvalificerad medicinsk personal. Säkerhetsprövningar görs endast på friska frivilliga personer som är äldre än 18 år, och först efter det att vår interna expertis gjort en detaljerad genomgång av produktens formulering. Kliniska tester av kosmetiska produkter är numera etablerad branschpraxis och accepteras som ett säkert och etiskt alternativ till djurförsök.
  • Oriflame har alltid varit en förespråkare för alternativa testmetoder och använder de senast tillgängliga icke-animaliska in vitro-metoderna för de tester som kan orsaka skada eller lidande för de frivilliga försökspersonerna (till exempel ögonirritation).
  • Oriflame måste följa de lagar och förordningar som gäller i de länder där bolaget bedriver verksamhet. I vissa länder krävs testdata från djurförsök för att få myndighetstillstånd att marknadsföra produkterna. Där så krävs levererar vi därför en komplett produktregistreringsinformation – inklusive en fullständig säkerhetsanalys – i linje med kraven i den europeiska kosmetikalagstiftningen. Detta bör medföra att behovet av eventuella djurförsök elimineras och vi gör allt för att övertyga de berörda myndigheterna att acceptera våra data. Finns ingen annan väg framåt, tvingas vi motvilligt lämna ifrån oss produkterna för ytterligare tester, vilka kan innefatta djurförsök.
  • Genom vårt engagemang i branschföreningen Cosmetics Europe stödjer vi aktivt arbetet med att förändra lokala lagar för att anpassa dem till EU-lagstiftningen. Bara genom att förbli aktiva och engagerade i dessa länder kan vi bidra till en förändring av riktlinjerna för djurförsök.