Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Start
  2. Vilka är vi
  3. Vi tror på en vacker värld

VI TROR PÅ EN VACKER VÄRLD

Skönhet är mycket mer än bara utseende – det handlar om hur vi agerar. Skönhet innebär att vara sann mot sig själv och att bry sig om andra människor. Det handlar om valen vi gör i vårt vardagliga liv för att göra världen till en vackrare plats. Alla kan göra vackra val.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD
Vi är väldigt passionerade när det kommer till att uppfylla drömmar och skapa möjligheter för människor att förändra sina liv till det bättre. Vi förser många människor med skönhet och välbefinnande, samtidigt som vi respekterar människor och natur i alla led.

Nu firar vi människor i Oriflame-samhället som agerar vackert och genom att dela sina berättelser inspirera andra att göra detsamma. På egen hand kan de val vi gör verka små, men tillsammans skapar de en positiv inverkan runt om i världen. Tillsammans har vi passionen och engagemanget för att göra skillnad, och när vi verkligen tror på något, finns det ingen gräns för vad vi kan uppnå.

#BEAUTIFULCHANGE
5 AV VÅRA MÅNGA INITIATIV

Vårt EcoBeauty sortiment
EcoBeauty var det första globala kosmetiksortimentet som certifierades av Fairtrade®. Men EcoBeauty är inte bara bra för vår hud - det förändrar liv. I de lantbrukssamhällen där vi köper kokosnötoljan för EcoBeauty, ger intäkterna från försäljningen utbildning i biologisk mångfald, ekologiskt jordbruk och naturresurshantering och stärker kvinnor.

Mikropärlor
Oriflame använder bara biologiskt nedbrytbara, naturliga pärlor i alla våra exfolierande produkter. Vi vill ha tryggt, rent vatten eftersom det är bra för din hälsa och miljön.

Wellness fabriken
Vår Wellness fabrik i Rourkee, Indien har takmonterade solpaneler för att minska energiförbrukningen. Tack vare sina många smarta designlösningar som fokuserar på att spara energi och skapa en hälsosam, miljövänlig arbetsplats, har fabriken fått LEED®-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design).

Childhood Foundation
Oriflame har åtagit sig att donera 1 miljon euro till World Childhood Foundation genom försäljning av Tenderly Promise. Vi vill göra allt vi kan för att hjälpa utsatta barn att få en trygg och kärleksfull barndom och ljusare framtidsutsikter.

Återvinningsbar framtid
Under 2016 kom 99% av vårt katalogpapper från certifierade skogar. Vi stoppade mer än 96% av vårt tillverkningsavfall från att gå till deponier.


“Vi är engagerade i att minska effekterna av vår verksamhet”


RESAN TAR ALDRIG SLUT
Vår långsiktiga vision på Oriflame är att bli ett fullständigt hållbart företag. Detta innebär att leva inom gränserna för vår planet, respektera vår miljö och att bidra till ett rättvist samhälle där alla människor har möjlighet att blomstra.
Därför strävar vi efter att använda naturliga ingredienser som är i linje med vår miljöpolicy och inte är skadliga för naturen när vi utvecklar våra produkter. Faktum är att vi är ett av de första företagen som använder växtextrakt i våra hudvårdsprodukter och vi har alltid försökt att optimera användningen av ingredienser från förnyelsebara växtkällor.

Trots att så många framsteg redan har gjorts, inser vi på Oriflame att detta är en lång resa och att mycket återstår att göra. Därför beslutade vi under 2014 att implementera en ny hållbarhetsstrategi för att definiera de tre huvudområden som Oriflame fortsätter att fokusera på.

 

Förbättra människors liv
Vi vill skapa möjligheter för att förbättra människors liv – för Oriflames konsulenter och kunder, anställda och leverantörer, men också i ett bredare syfte genom ett samhällsengagemang och genom stöd till välgörenhet.

Ansvarsfulla produkter
Vi vill föra samman skönhet och välmående med vårt ansvarsfulla produktutbud genom att fortsätta att utveckla produkter som möter högsta sociala, etiska och miljöstandard.

Hållbar miljö
Vi strävar efter en hållbar miljö, inte bara genom våra egna aktiviteter utan i hela värdekedjan. Våra fokusområden omfattar inköp av förnyelsebara och hållbara material där det är möjligt, att minska utsläppen i luft och vatten samt att minska den totala mängden avfall.