Gammal och ung

Miljö och hållbarhet

Vår långsiktiga vision på Oriflame är att bli ett till fullo hållbart företag. Detta innebär att leva inom gränserna för vår planet, respektera vår miljö och att bidra till ett rättvist samhälle där alla människor har möjlighet att blomstra.

Därför strävar vi efter att använda naturliga ingredienser som är i linje med vår miljöpolicy och inte är skadliga för naturen när vi utvecklar våra produkter. Faktum är att vi är ett av de första företagen som använder växtextrakt i våra hudvårdsprodukter och vi har alltid försökt att optimera användningen av ingredienser från förnyelsebara växtkällor. Trots att så många framsteg redan har gjorts, inser vi på Oriflame att detta är en lång resa och att mycket återstår att göra. Därför beslutade vi under 2013 att implementera en ny hållbarhetsstrategi för att definiera de tre huvudområden som Oriflame fortsätter att fokusera på.

Förbättra människors liv

Vi vill skapa möjligheter för att förbättra människors liv – för Oriflames konsulenter och kunder, anställda och leverantörer, men också i ett bredare syfte genom ett samhällsengagemang och genom stöd till välgörenhet.

Ansvarsfulla produkter

Vi vill föra samman skönhet och välmående med vårt ansvarsfulla produktutbud genom att fortsätta att utveckla produkter som möter högsta sociala, etiska och miljöstandard.

Hållbar miljö

Vi strävar efter en hållbar miljö, inte bara genom våra egna aktiviteter utan i hela värdekedjan. Våra fokusområden omfattar inköp av förnyelsebara och hållbara material där det är möjligt, att minska utsläppen i luft och vatten samt att minska den totala mängden avfall.

Ecobeauty Video

Här på Oriflame tar vi viktiga steg till att bli mer hållbara. Vår fallstudie med Ecobeauty tar dig med på en inspirerande resa om hur en produkt tillverkas. Klicka på videon för att se hur det går till.