En prinsessas löfte

En prinsessas löfte

Oriflame är medgrundare till World Childhood Foundation som grundades av H.M. Drottning Silvia 1999 för att stödja utsatta barn. Childhood stödjer lokala projekt runt om i världen och arbetar globalt för barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom. Childhood stödjer för närvarande över 100 projekt i 16 länder runt om i världen. Vi mötte upp H.K.H. Prinsessan Madeleine av Sverige, Hedersstyrelseledamot – World Childhood Foundation för att prata om hennes förhoppningar, drömmar, sin barndom och hennes arbete med World Childhood Foundation.

Barndomen definieras som "åldern mellan födelse och tonåren". Vad tror Prinsessan Madeleine att barn behöver mest under denna viktiga period av utveckling?
Barn behöver mer än tak över huvudet och mat - de behöver kärlek, vägledning och möjlighet att växa upp utan rädsla eller instabilitet i deras liv. Tyvärr har många barn i världen utsatts för övergrepp och utnyttjande, vilket gör det svårt för dem att uppleva en trygg och lycklig barndom.


Hur stödjer World Childhood Foundation dessa grundläggande behov för barn runt om i världen?
På World Childhood Foundation anser vi att alla barn har rätt till en barndom, till säkerhet, lycka, lekfullhet och nyfikenhet på livet. Vi stödjer över 100 projekt runt om i världen som hjälper barn som riskerar att utsättas för, eller har utsatts för övergrepp, barn som får alternativ vård, gatubarn och familjer i riskzonen. Childhood stödjer inte bara projekt ekonomiskt, utan också genom strategisk kapacitetsuppbyggnad och nätverksmöjligheter. Vi främjar samarbete, kunskapsöverföring och hjälper till att förbättra och främja insatser på ett kostnadseffektivt och kvalitativt effektivt sätt för att stödja barn i nöd.“Varje barn förtjänar att känna sig älskat.”


På Oriflame delar vi en önskan om att stödja och stärka barn, att ge dem en möjlighet att drömma. Hur anser Prinsessan Madeleine att detta stämmer överens med World Childhood Foundations arbete?  
Jag respekterar det arbete som Oriflame gör för att stödja och stärka barn. Som en av grundarna av World Childhood Foundation har de arbetat i nära samarbete med oss under de senaste 15 åren, och har samlat in nära 2 miljoner euro. Detta initiativ visar företagets tydliga engagemang för att hjälpa barn att uppfylla sina drömmar genom att få en bättre barndom. Alla barn ska ha möjligheten att drömma, och möjligheten att fullfölja dessa drömmar.


“Tillsammans kan vi se till att alla barn har glada minnen av sin barndom.”


Hur skulle Prinsessan Madeleine vilja se World Childhood Foundation utvecklas i framtiden?
Jag hoppas att vi kan fortsätta att växa som organisation så att vi kan hjälpa fler barn i världen. Övergrepp och utnyttjande av barn sker i varje samhälle i världen. Jag skulle vilja försäkra mig om att alla förstår hur de kan hjälpa till att skydda barnen i sina egna liv, och att stödja organisationer som hjälper barn i andra samhällen. Det är därför jag skapade ThankYou by Childhood-kampanjen - så att folk kommer ihåg de lyckliga stunderna i sin egen barndom, och säger tack till de människor som gjorde dessa stunder möjliga. Tillsammans kan vi se till att alla barn har glada minnen av sin barndom.


För att få reda på mer om World Childhood foundation, besök www.childhood.se.


TENDERLY PROMISE

I många kulturer, och i tusentals år, har den vita liljan representerat moderskap, födelse och oskuld. Så det var en självklarhet att Tenderly Promise skulle ha ett hjärta av vit lilja. Denna eleganta och blommiga doft öppnar upp med sprakande toner, som sedan övergår till ett hjärta av krämig vit kungslilja.

 

ORIFLAMES LÖFTE

När du köper Tenderly Promise Eau de Toilette gör vi en donation till World Childhood Foundation. Vårt mål är att samla in 10 miljoner kronor och du kan hjälpa oss att nå dit.


>> Köp Tenderly PromiseText av Foto av Oriflame