Skip to main content Skip to main menu Skip to search
Shoppingbag
0 varor i din shoppingbag
Points to spend in the

DE VIKTIGASTE EGENSKAPERNA FÖR VÅRA PRODUKTER

Vi garanterar att Oriflames produkter är tillverkade i enlighet med riktlinjerna för god tillverkningssed för kosmetiska produkter EN ISO 22716:2007 och Oriflames Policymanual. Vi garanterar kvaliteten på varje produkt som bär Oriflames namn och att de produkter som tillverkas av eller för oss möter de högsta kraven på kvalitet. Vi är övertygade om att våra kunder kommer att finna våra produkter tillfredsställande på alla sätt. De viktigaste egenskaperna för enskilda produkter beskrivs mer detaljerat i katalogen och på hemsidan.

ORIFLAMES IDENTITET: Oriflame Holdings B.V. Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nederländerna VAT No.: NL006687702B01. Oriflames kundservice finns på Mäster Samuelsgatan 56, 111 21 Stockholm, telefonnummer 08-586 32 300, faxnummer 08-586 32 500 och e-postadress kundservice@oriflame.com.

PRISER: Om inget annat anges, representerar priserna på produkterna som visas i katalogen fullt pris för produkterna vid tidpunkten då ordern läggs. Alla priser visas i lokal valuta och är inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna i våra kataloger från en katalogperiod till en annan utan förvarning. Du kommer att kunna se ändringar i priserna när den nya katalogen finns ute.
Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella prisändringar.

REGISTRERING:
Oriflame tar ut en registreringsavgift för konsulenter på 100 SEK om inget annat anges.

FRAKTKOSTNADER: Priserna inkluderar inte kostnader för leverans och andra avgifter som tydligt angivits som ett tillägg till priset under beställningsprocessen, och som kan variera beroende på vilken leveransmetod du väljer.

BETALNING: Betalning kan göras med kreditkort, via banköverföring eller på annat sätt som anges i de allmänna villkoren. De flesta större betalkort accepteras. Normalt debiteras inte ditt betalkort förrän efter din beställning är redo att levereras. Gällande fakturering kan vi komma att samarbeta med externa partners såsom Klarna (www.klarna.se). Du kan få fakturor och information om betalning från denna externa tjänsteleverantör. Som regel måste alla Oriflames fakturor betalas inom 21 dagar enligt information på fakturan. Observera att externa samarbetspartners kan ha egna betalningsvillkor och det är alltid villkoren på fakturan som ska följas.  Vi förbehåller oss rätten att debitera dröjsmålsränta med en räntesats som motsvarar gällande svensk lagstiftning samt skäliga kostnader för att driva in skulderna. För ytterligare information om betalningsmetoder inklusive eventuella kreditvillkor, kontakta kundservice. Gällande säkerheten för kreditkortsbetalningar online, är all betalningsinformation krypterad. Då Oriflame arbetar med auktoriserade betaltjänstleverantörer, hanteras kreditkortsinformation på ett korrekt sätt och i enlighet med internationell säkerhetsstandard.

LEVERANS AV PRODUKTER: De beställda produkterna kan endast levereras inom Sverige. Platsen för leverans av produkterna kommer att vara den som du väljer i din beställning. Vi kommer att behandla och leverera din beställning så fort som möjligt, dock senast 30 dagar efter att beställningen har bekräftats av oss. Vi kan inte hållas ansvariga för leveransförseningar som orsakats av omständigheter bortom  vår kontroll. Risken  och äganderätten  övergår till dig vid leverans av produkterna. Oriflame ansvarar inte för utebliven,  felaktig eller försenad leverans av beställning   som orsakats av att du fyllt i felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning från dig när som helst om vi skäligen misstänker att du bryter mot något av våra villkor.

RETURRÄTT OCH ÅNGERRÄTT:

A. Skadade/Defekta produkter: Vi följer de regler som gäller angående ångerrätt. Vid mottagandet av leveransen bör du kontrollera produkterna l för att säkerställa att dessa inte skadats  under transporten. Om  produkterna har skadats under transporten, är felaktiga  eller på annat sätt defekta, ber vi att du, eller den person som tar emot produkten i ditt namn, meddelar kundservice omedelbart genom att skicka in ett reklamationsformulär som beskriver skadan/defekten. Vi återbetalar det fulla priset för produkten/produkterna, eventuella leveranskostnader och skäliga utlägg  som du haft  genom att returnera produkten/produkterna till oss.

B. Oriflames garanti: Om du av någon anledning inte är helt nöjd med produkten/produkterna som du köpt från oss kan vi erbjuda ett utbyte eller full återbetalning inom 30 kalenderdagar från fakturans förfallodatum. Garantin gäller inte för någon produkt som avsiktligt skadats eller använts felaktigt. Vi återbetalar det fulla priset för produkten/produkterna men du kan eventuellt behöva stå för kostnaderna för att returnera produkten till oss.

C. Ångerrätt: Du har rätt att returnera  en produkt/produkter utan att ange några skäl  under den tidsperiod som anges nedan. Det innebär att om du under den aktuella perioden ångrar dig eller av någon annan anledning bestämmer att du inte vill behålla en produkt, kan du meddela oss om ditt beslut att utnyttja din ångerrätt och få pengarna tillbaka. Du har rätt att ångra beställningen  från den dag du får orderbekräftelsen via e-post eller från den dag då din beställning muntligen har bekräftats av kundservice. Om produkterna har mottagits av dig har du en period av 30 dagar efter förfallodatum på fakturan då du kan ångra ditt köp.

Av hälso- och hygieniska skäl kan vi neka retur av en produkt/produkter om förseglingen har brutits efter leverans.

Så här utövar du ångerrätten:

Vid utövande av ångerrätten  hänvisar vi i första hand till vårt reklamationsverktyg online: http://se.oriflame.com/customer-service/common-questions/claims-returns . Du kan även kontakta kundservice via telefon på 077-520 20 30 eller maila oss på kundservice@oriflame.com eller per post till Oriflame Cosmetics, Box 1095, 101 39 Stockholm. Du behöver utöva din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut. Om du skickar oss ditt annulleringsmeddelande via e-post eller per post, gäller din uppsägning från det datum då du skickade oss ditt e-mail eller postade brevet till oss. Om du ringer oss för att meddela oss  anses du har utövat din ångerrätt den dag  då du ringde till oss.

Följder av annullering:

Du kommer att erhålla  full ersättning för produkterna och eventuella leveranskostnader du betalat (med undantag för de extra kostnader som uppstår om du väljer en typ av leverans som är dyrare än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss). Vi har vid återbetalning rätt att göra avdrag för värdeminskning på produkten eller produkterna om värdeminskningen beror på att du hanterat produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Om produkterna har mottagits av dig, måste du returnera dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla förhållanden inte senare än inom 30 dagar efter den dag då du utövade ångerrätten.  Du har rätt att ångra köpet om du skickar tillbaka produkterna innan utgången av denna tidsfrist.

Oriflame står för returkostnaderna. Du kan skriva ut en svarspostblankett för din retur, fäst på paketet och skicka tillbaka det till oss.

Överstiger försändelsen 2 kg behöver du ta kontakt med kundservice på 0775 2020230 eller kundservice@oriflame.com om en retursedel för tyngre försändelser.

Vi behandlar återbetalningen till dig så snart som möjligt och, under alla omständigheter, inom (a) 14 kalenderdagar efter den dag vi mottagit returnerade produkter, eller (b) (om tidigare) 14 kalenderdagar efter den dag då du visat att produkterna har  återsänts , eller (c) om inga produkter levererades till dig, 14 kalenderdagar efter den dag då du gav oss besked om att avtalet frånträtts.

Vi återbetalar dig först och främst i form av ett tillgodo som debiteras automatiskt på din faktura om inte annat efterfrågas. Utbetalning kan ske till kreditkort, bankkort eller andra medel som användes av dig för att betala men behöver då meddelas till kundservice på telefon 077-520 20 30, eller via e-post på kundservice@oriflame.com. Du kommer inte att behöva stå för några kostnader  till följd av återbetalningen.

DINA RÄTTIGHETER: Vi har åtagit oss att  leverera produkten/produkterna som följer av det avtal du och vi ingått. Som konsument har du alltid lagstadgade rättigheter i förhållande till produkter som är skadade/felaktiga/felaktigt beskrivna. Dessa lagstadgade rättigheter påverkas inte av ångerrätten eller våra allmänna villkor. Råd om dina legala rättigheter i Sverige kan fås av Konsumentverket.

KLAGOMÅLSHANTERING: Du kan ta upp klagomål som du kan ha med vår kundservice på telefon 077-520 20 30, eller via e-post på kundservice@oriflame.com. Om du inte är nöjd med svaret från Oriflames kundservice kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden på www.arn.se, Direkthandelns förening på www.directsellingsweden.se eller European Direct Selling Association (Seldia) på www.fairselling.eu.

TVISTLÖSNING: Vi kommer försöka att lösa alla eventuella anspråk och tvister internt baserat på det klagomål som du har lämnat in. Ytterligare tvistlösningsorgan ges av Direkthandelns Förening eller av Seldia European Direct Selling Association www.seldia.eu.

UPPSÄGNING AV AVTAL: Vi kan säga upp ditt medlemskap i Oriflame med omedelbar verkan vid någon av följande omständigheter:

• Om du gör ett uttalande eller tillhandahåller personuppgifter  som är felaktiga eller osanna;

• Om du kommit på obestånd och är försatt i konkurs eller om du inte kan betala dina skulder till oss  när de förfaller;

• Om du bryter mot någon av bestämmelserna i de allmänna villkoren som inte är i stånd att åtgärdas, eller om du bryter mot någon av bestämmelserna i de Etiska riktlinjerna och Uppförandekoden;

• Om du bryter mot någon av bestämmelserna i de allmänna villkoren, och de dokument som det hänvisas till i villkoren  och, i fråga om överträdelser som kan avhjälpas, inte åtgärdar dessa  inom 14 dagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande från oss.

Din registrering/medlemskap löper ut om du inte har gjort en beställning under 17 katalogperioder i följd.