Skip to main content Skip to main menu Skip to search
Shoppingbag
0 varor i din shoppingbag
Points to spend in the

 FÖR KONSULENTER

Vilka rättigheter har jag när det gäller mina personuppgifter?

Du har rätt att be Företaget och dina Sponsorer:

 1. om en kopia av dina personuppgifter (i en vanligen använd elektronisk form, om du gör en sådan begäran elektroniskt)
 2. att korrigera dina personuppgifter (om de är felaktiga, ofullständinga eller inte uppdaterade)
 3. att "portera" dina personuppgifter (d.v.s. överföra dem i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format, till dig eller en annan datainsamlare)
 4. att radera dina personuppgifter
 5. begränsa dess bearbetning (d.v.s. bearbetningen kommer tillfälligt att stoppa (utom i den utsträckning personuppgifter kommer att fortsätta lagras)

Du har också rätt att motsätta dig viss bearbetning som bygger på våra legitima intressen och bearbetning i direktmarknadsföringssyften. Dessutom, där Företaget och/eller dina Sponsorer har bett om ditt samtycke till att bearbeta dina uppgifter, har du rätt att dra tillbaka detta samtycke som beskrivs mer utförligt ovan.

Dessa rättigheter är begränsade i vissa situationer – till exempel, där Företaget och/eller dina Sponsorer kan påvisa att de har ett rättsligt krav på att bearbeta dina personuppgifter. I vissa fall kan detta innebära att de kan behålla data även om du drar tillbaka ditt samtycke.

Där Företaget och/eller dina Sponsorer kräver dina personuppgifter för att uppfylla lagliga eller avtalsförpliktelser är det obligatoriskt att tillhandahålla sådana uppgifter: om sådana uppgifter inte uppges kommer Företaget och/eller dina Sponsorer inte att kunna hantera sitt avtalsförhållande till dig, eller uppfylla de skyldigheter som placerats på dem. Ovan har vi beskrivit vilka datafält du är skyldig att tillhandahålla och konsekvenserna av att inte tillhandahålla dem.

Företaget och dina Sponsorer hoppas att de kan tillgodose eventuella frågor du kan ha om hur de bearbetar dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur de bearbetar dina personuppgifter kan du kontakta:

 1. Företaget: Företagets dataskyddsansvarig kan kontaktas på privacy@oriflame.com. Du kan även kontakta oss på följande adress: kundservice@oriflame.com och/eller
 2. Din sponsor: Med hjälp av kontaktuppgifterna som finns i bekräftelsemeddelandet vi skickade dig under registreringsprocessen som Skönhetskonsulent, eller de som tillhandahålls i varje kommunikation du får från din Sponsor.

Om du har olösta problem har du också rätt att klaga till dataskyddsmyndigheterna. Den relevanta dataskyddsmyndigheten kommer att vara tillsynsmyndigheten i det land där du är bosatt, där arbetsplatsen finns eller där påstådd överträdelse av GDPR skett.Hur länge kommer ni att behålla mina uppgifter?

Företaget och dina Sponsorer kommer var och en att behålla dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet du har med Företaget varar och, i den utsträckning det är tillåtet, efter detta förhållande är slut så länge som nödvändigt för att utföra de ändamål som anges i denna policy.

Lagar kan kräva att Företaget och dina Sponsorer var och en behåller vissa personuppgifter under specifika perioder. I andra fall kommer Företaget och dina Sponsorer var och en att behålla uppgifterna under en lämplig period efter att all relation till dig slutar för att skydda sig mot rättsliga anspråk eller för att administrera sin verksamhet.

Mer information om Företagets och din Sponsors lagringspraxis är tillgänglig här.


Vart kommer ni att skicka mina uppgifter?

Företaget och dina Sponsorer avser att överföra (inklusive lagra) dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") (d.v.s. alla 27 EU-medlemsstater plus Island, Liechtenstein och Norge) som kanske inte ger samma nivå av skydd som de länderna inom EES. I synnerhet till Indien, USA och Schweiz.

Om så är fallet och om överföringen sker till ett dotterbolag eller en leverantör till Företaget i ett land som inte omfattas av ett EU-kommissionsbeslut om lämplighet, skyddas personuppgifterna av EU-kommissionsgodkända standardavtalsklausuler (som har genomförts i enlighet med artikel 46 (2) i GDPR). Om du har några frågor om    standardavtalsklausulerna och/eller vill ha en kopia av dem, vänligen kontakta Företagets dataskyddsansvarig på privacy@oriflame.com.

Om du har olösta problem har du också rätt att klaga till en Dataskyddsmyndighet. Den relevanta Dataskyddsmyndigheten kommer att vara Tillsynsmyndigheten i det land där du är bosatt, där du har din arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen av GDPR har skett.

-------------------------------------

FÖR KONSUMENTER

Vilka rättigheter har jag i förhållande till mina personuppgifter?

Du har rätt att be företaget om följande:

 1. Du kan be företaget om en kopia av dina personuppgifter (i en vanlig elektronisk form, om du gör en sådan begäran elektroniskt)

 2. Du kan be företaget att korrigera dina personuppgifter (om det är felaktiga, ofullständigt eller inte aktuella)

 3. Du kan be företaget att skicka dina personuppgifter (dvs. överföra uppgifterna i ett strukturerat och maskinläsbart format till dig eller en annan informationskontrollant)

 4. Du kan be företaget att radera dina uppgifter

 5. Du kan be företaget att begränsa hanteringen av dina personuppgifter (behandlingen kommer tillfälligt att avslutas och sparas i den mån personuppgifterna fortsätter att lagras)

Du har också rätt att göra invändningar mot vissa bearbetningar som bygger på våra legitima intressen, och där vi bearbetar uppgifterna för marknadsföring. Om företaget har begärt ditt samtycke att behandla dina uppgifter, har du rätt att återkalla detta samtycke, detta är beskrivet mer i detalj ovan. Dessa rättigheter är begränsade i vissa situationer - till exempel där företaget kan visa att det har ett lagligt krav att behandla dina personuppgifter. I vissa fall kan detta innebära att de kan behålla informationen även om du drar tillbaka ditt samtycke.

Företaget hoppas att kunna besvara alla eventuella frågor du har gällande behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur de behandlar dina personuppgifter så kan du kontakta företagets dataskyddspersonal på privacy@oriflame.com. Du kan också kontakta oss på följande adress: Oriflame Holdings B.V., Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nederländerna.

Om du har olösta problem har du också rätt att klaga till en Dataskyddsmyndighet. Den relevanta Dataskyddsmyndigheten kommer att vara Tillsynsmyndigheten i det land där du är bosatt, där du har din arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen av GDPR har skett.

Hur länge kommer ni spara mina uppgifter?

Företaget kommer att behålla dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att utföra de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande, vilket kan krävas enligt lag, t.ex. för skatt och bokföring, eller som annars meddelas dig. Olika lagringsperioder gäller för olika typer av information, men det längsta vi normalt håller några personuppgifter är 10 år. Om du behöver mer specifik information om lagringsstid, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges ovan.

Vart kommer ni skicka mina upgifter?

Företaget avser att överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") (dvs. alla 27 EU-medlemsstater plus Island, Liechtenstein och Norge) som inte kan ge samma skyddsnivå som de länderna inom EES. I synnerhet till Indien, Förenta staterna och Schweiz.

Om detta är fallet och om överföringen sker till ett företag eller leverantör i ett land som inte omfattas av EU-kommissionens beslut, så skyddas personuppgifterna enligt EU-godkända standardavtalsklausuler (som har blivit genomförda i enlighet med artikel 46.2 i GDPR). Om du har några frågor om standardavtalsklausuler och / eller vill ha en kopia av dem kan du kontakta företagets dataskyddspersonal på privacy@oriflame.com.