Skip to main content Skip to main menu Skip to search
Shoppingbag
0 varor i din shoppingbag
Points to spend in the
  1. Färg / Doft / Smak
  2. Skada / Ytdefekt
  3. Konsistens / Form / Storlek
  4. Tyg eller sömnadsdefekt
  5. Etiketten är skadad eller saknas
  6. Läckage på grund av öppet lock eller otillräcklig tätning
  7. Del av produkt eller produktpaket saknas
  8. Inte helt fyllda eller tomma förpackningar
  9. Smutsig / Nedsmutsad / Förorenad
  10. Funktionell defekt (funktionsfel)


1. Färg / Doft / Smak

Färg, doft eller smak på produkten har förändrats eller avviker från andra enheter av samma produkt.

Defects


2. Skada / Ytdefekt

Produkten eller dess förpackning (inuti eller utanpå) är trasig, skadad, deformerad eller repig. Alternativt har produkten andra ytdefekter såsom bucklor, hål etc.

Defects


3. Konsistens / Form / Storlek

Produkten har ojämn form eller storlek. Exempel: läppstiftet är för kort eller en handske som skiljer sig storleksmässigt från sitt par.

Konsistens: en flytande produkt har torkat och är "grumlig" eller har främmande föremål som syns i flaskan/burken såsom avlagring eller separation. Produkten löddrar men är inte tillverkad för att löddra.

Defects


4. Tyg eller sömnadsdefekt

För produkter tillverkade av tyg, läder eller liknande, om materialet är skadat eller har andra synliga defekter, exempelvis hål, öppen söm och lös tråd.

Defects


5. Etiketten är skadad eller saknas

Pappersetiketten eller information som applicerats direkt på produkten saknas eller är otillräckligt fastsatt. Exempel: etikett (eller kodning) saknas, är inte helt fastsatt eller felplacerad, repad, utskriften är av dålig kvalitet etc.

Defects


6. Läckage på grund av öppet lock eller otillräcklig tätning

Läckage på grund av öppet lock eller otillräcklig tätning av flaskor, tuber, burkar etc.

Defects


7. Del av produkt eller produktpaket saknas

Viss del(ar) av en produkt eller ett produktpaket saknas (kartong, lock, plastskydd, stenar etc.)

Defects


8. Inte helt fyllda eller tomma förpackningar

Produkten är inte helt fylld eller tom på innehåll. Det här alternativet används när behållaren inte är helt fylld och det inte finns några tecken på läckage (i motsats till när innehållet har läckt ut på grund av defekt eller skada på förpackningen. I det senare fallet, välj "Läckage på grund av öppet lock eller otillräcklig tätning".)

Defects


9. Smutsig / Nedsmutsad / Förorenad

Smutsiga eller nedsmutsade produkter. Även förorenade produkter där det finns spår av mögel, svamp, insekter och andra mikroorganismer på/inuti produkterna.

Defects


10. Funktionsfel

Alla funktionella brister avseende en produkts funktionalitet, genomförande, utseende eller användning.

Defects