Skip to main content Skip to main menu Skip to search
Shoppingbag
0 varor i din shoppingbag
Points to spend in the

Tävlingsvillkor

 1. Inget köp är nödvändigt för att delta i tävlingen.
 2. Denna tävling är öppen för boende i Sverige, 18 år eller äldre. Medarbetare inom Oriflame och dess närmaste familj (make/maka, föräldrar, syskon, barn) och sambos till anställda är inte berättigade att delta i tävlingen. 
 3. Tävlingens slutdatum anges i tävlingsposten. Oriflame tar ej hänsyn till poster som är ofullständiga, oläsliga eller som skickats till Oriflame efter aktuellt slutdatum av någon anledning. Bevis på sändning är inte bevis på mottagande. Inlägg via agenter eller tredje parter är ogiltiga.
 4. Deltagare får skicka in så många poster som de önskar, men ingen deltagare kan vinna mer än ett pris.
  • För att delta i tävlingen måste den tävlande utföra en eller flera handlingar, dessa anges i tävlingsposten.
  • Priset och antal pris framgår av tävlingsposten.
 5. Oriflames beslut är slutgiltigt. Ingen korrespondens kommer att vara inräknad.
 6. Priserna är inte överlåtbara och inget kontantalternativ kommer att erbjudas.
 7. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 8. Priserna är beroende av tillgänglighet. I händelse av oförutsedda omständigheter förbehåller sig Oriflame rätten att a) ersätta alternativa priser av likvärdigt eller större värde och b) under exceptionella omständigheter ändra eller avskärma kampanjen utan föregående meddelande. Ingen korrespondens kommer att ingås.
 9. Vinnaren kommer att meddelas av Oriflame i kommentarsfältet till tävlingsposten. Vinnaren måste göra anspråk på sitt pris inom 24 timmar. Om priset inte hävdas efter denna tid kommer det att upphöra och Oriflame förbehåller sig rätten att erbjuda det outlösta priset till en ersättare som väljs ut enligt dessa regler.
 10. Oriflame kommer endast använda data som lämnats in av deltagaren i syfte att driva tävlingen, om inget annat angavs när uppgifterna lämnades in. Genom att delta i denna tävling samtycker alla deltagare till användningen av deras personuppgifter av Oriflame för administrationen av denna tävling och andra ändamål som deltagaren har samtyckt till.
 11. Denna kampanj sponsras inte på något sätt, och drivs eller administreras inte av Facebook. Du bekräftar att all information och material som du lämnar in för att delta i denna kampanj skickas till Oriflame och inte Facebook och du godkänner att Facebook inte är ansvarig för dig på något sätt med avseende av denna kampanj.
 12. Vinnarna samtycker till att delta i rimlig publicering efter kampanjen och användning av deras namn och fotografier i sådan publicitet.
 13. Genom att delta i tävlingen åtar sig varje deltagare att vara bunden vid dessa villkor.