Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Start
  2. Press
  3. Smaka på livlig matkultur - Exdia 2021

Smaka på livlig matkultur

Kapstadens matkultur fullständigt blommar! Karakteriserad av heta, kryddiga smaker, färsk fisk från kusten och lokalt producerade råvaror - det sydafrikanska köket hämtar många influenser från de olika kulturer som slog sig ned och koloniserade regionen en gång i världen, inklusive Nederländerna, Frankrike, Malaysia och Storbritannien. Tillsammans med afrikanska influenser, erbjuder det sydafrikanska köket en mångfald, fräschör och smaker som inget annat!

Kapstadens omgivande vingårdar tillhör några av de mest produktiva vinmakarna i hela världen. Från ett kulturellt och arkitektoniskt perspektiv är de även mycket intressanta, med en rad av äldre vingårdar som är byggda i den distinkta Cape Dutch-stilen. När holländarna först slog sig ner i Sydafrika på 1500-talet, byggde de sina rancher inspirerade av sina europeiska rötter. Den här stilen utvecklades de kommande århundradena och blev känd som ”Cape Dutch”. De arkitektoniska influenserna är fortfarande synliga idag, främst i den västra delen där det finns många vingårdar.