Skip to main content Skip to main menu Skip to search
Shoppingbag
0 varor i din shoppingbag
Points to spend in the
  1. Start
  2. Press
  3. Pressreleaser
  4. Oriflame är – och har alltid varit – emot djurförsök.

Oriflame är – och har alltid varit – emot djurförsök.

Reklamombudsmannen har fällt Oriflame i ett ärende vad gäller information om tester på djur på bolagets svenska webbplats.

Oriflame är – och har alltid varit – emot djurförsök. Detta framgår av vår globala djurpolicy som hela tiden funnits och finns tillgänglig på Oriflames officiella globala webbplats oriflame.com. Vi beklagar att informationen om bolagets djurpolicy på svenska på den lokala webbplatsen inte uppdaterats tillräckligt tydligt och snabbtoriflame.se

Av Oriflames djurpolicy framgår att Oriflame inte genomför några djurförsök i något skede av produktutvecklingsprocessen. Däremot kan vi i vissa länder, av lagstiftningsskäl, tvingas anlita ett oberoende institut för att genomföra de tester som det nationella regelverket tyvärr kräver. Om så sker levererar vi en komplett produktregistreringsinformation – inklusive en fullständig säkerhetsanalys – i linje med kraven i den europeiska kosmetikalagstiftningen. Detta för att om möjligt eliminera eventuellt  krav på djurförsök. 

Oriflame arbetar aktivt för att bidra till att berörda länders regelverk ska anpassas till EUs lagstiftning i dessa frågor.

Att någon har upplevt att kommunikationen varit missvisande är mycket olyckligt och något vi ser allvarligt på.

Vänligen,
Marcus Svanberg

VD Skandinavien

 

Oriflames djurpolicy i korthet

Oriflame genomför inga djurförsök i något skede av produktutvecklingsprocessen.

Däremot måste Oriflame följa de lagar och förordningar som gäller i de länder där bolaget bedriver verksamhet. I vissa länder med andra traditioner och lagar kan vi bli tvingade att anlita ett oberoende institut för att genomföra de tester som det nationella regelverket tyvärr kräver för att marknadsföra produkterna. Då levererar vi en komplett produktregistreringsinformation – inklusive en fullständig säkerhetsanalys – i linje med kraven i den europeiska kosmetikalagstiftningen. Detta bör medföra att behovet av eventuella djurförsök elimineras och vi gör allt för att övertyga de berörda myndigheterna att acceptera våra data. Finns ingen annan väg framåt, tvingas vi motvilligt lämna ifrån oss produkterna för ytterligare tester, vilka kan innefatta djurförsök. 

Vi arbetar intensivt för att påverka dessa lagstiftande myndigheter, både genom att förse dem med produktinformation av en kvalitet som tydligt visar att inget behov av ytterligare säkerhetstester föreligger samt genom en aktiv dialog via våra branschorganisationer. Vi hoppas att detta arbete kan bidra till att de berörda ländernas regelverk anpassas till den lagstiftning som råder inom EU. Genom att förbli aktiva och engagerade i dessa länder kan vi bidra till en förändring av riktlinjerna för djurförsök.