Gå vidare till huvudinnehållet Gå vidare till huvudmenyn Gå vidare till sök
Dessa villkor är reglerna för EN HÖST FULL AV ÖVERRASKNINGAR! (“TÄVLING”).

 

BESKRIVNING

EN HÖST FULL AV ÖVERRASKNINGAR! är en TÄVLING sponsrad av “ORIFLAME” i Sverige. ORIFLAME BRAND PARTNERS och LEGACY BRAND PARTNERS i Sverige (”BRAND PARTNERS"/”LEGACY BRAND PARTNERS”) kommer att tävla i denna TÄVLING som går ut på att ladda upp det bästa "FOTOT MED ORIFLAME-PRODUKTER" med motivering på tävlingsplattformen och dela detta i sociala medier: Instagram eller Facebook.

 

BEHÖRIGHET

För att vara berättigad att delta i denna TÄVLING måste du vara en registrerad BRAND PARTNER eller LEGACY BRAND PARTNER hos ORIFLAME under hela denna TÄVLING.

 

DELTAGANDE

För att delta i denna TÄVLING måste BRAND PARTNERS/LEGACY BRAND PARTNERS uppfylla följande krav:

 

1. Köpa Oriflame-produkter för minst 200 kr under september och oktober månad 2021.

2. Ladda upp "Foto med Oriflame-produkter" på plattformen https://se.oriflame.com/septembersurprises och dela på sociala medier: Instagram eller Facebook; och

3. Godkänna dessa villkor.

 

Bidrag från BRAND PARTNERS/LEGACY BRAND PARTNERS till TÄVLINGEN ska tas emot fram till 31.10.2021. Inlägg som tas emot efter detta datum är ogiltiga. ORIFLAME kommer inte att beakta ofullständiga eller felaktiga bidrag. ORIFLAME ansvarar inte för bidrag som skickas men inte tas emot av någon anledning. Endast ett bidrag per BRAND PARTNER/LEGACY BRAND PARTNER kommer att beaktas som TÄVLINGSBIDRAG.

 

REGLER

 

1. ”Foto med Oriflame-produkter” ska vara originellt, kreativt, nytt och unikt.

2. "Foto med Oriflame-produkter" får inte innehålla några ämnen relaterade till:

a. Sexuellt innehåll eller olämpligt språk;

b. Överdriva produkternas egenskaper, kvaliteter eller egenskaper;

c. Vilseledande innehåll;

d. Sjukdomsförebyggande, terapeutisk, behandling, reduktion, bot, stimulerande och rehabiliterande egenskaper hos någon; och

e. Jämförelse med liknande produkter på marknaden.

 

 

TIDSPERIOD

Denna TÄVLING börjar 01.09.2021 och slutar den 31.10.2021.

 

 

VINNARE

För denna TÄVLING är det totala antalet vinnare 3 deltagare.

 

Tävlingsvinnarna kommer att väljas ut av ORIFLAME, baserat på kvaliteten, originaliteten, kreativiteten, nyhetsvärdet eller förtjänsterna i materialet, inlägget, handlingen eller uppgiften för denna TÄVLING, under ORIFLAMES egen och absoluta beslutsrätt.

 

TÄVLINGSVINNARNA för varje marknad kommer att meddelas på webbplatsen: https://se.oriflame.com/septembersurprises och via e-post till varje VINNARE. TÄVLINGSVINNARNA för varje marknad kommer att uppmanas att lämna sina kontaktuppgifter och andra detaljer för att kunna ta emot priserna. Om någon TÄVLINGSVINNARE inte svarar på meddelandet inom 72 timmar, kommer ORIFLAME att välja en annan vinnare och TÄVLINGSVINNAREN förlorar hela priset.

 

 

PRISER

TÄVLINGSVINNAREN har rätt att få följande priser:

 

PRIS 1-2: Resecheck till ett värde av 25.000 kr

PRIS 3: Oriflameprodukter till ett värde av 10.000 kr

 

 

SPONSRING

Denna TÄVLING är uteslutande sponsrad av ORIFLAME och är inte sponsrad, godkänd eller administrerad av eller associerad med Facebook eller Instagram.

 

 

ÖVRIGT

Genom att skicka in din data och ditt foto i TÄVLINGSPLATTFORMEN accepterar du uttryckligen dessa villkor.

 

Priserna som delas ut av denna TÄVLING kan inte bytas ut eller ersättas med andra priser eller förmåner från andra TÄVLINGAR sponsrade av ORIFLAME eller från andra kommersiella program från ORIFLAME, inte heller kan de lösas in mot kontanter.

 

Om något material, inlägg, handling eller uppgift visar sig ha ett kränkande eller stötande språk, eller försöker att attackera integriteten, personligheten hos någon individ eller en enhet, eller försöker att trakassera någon individ eller enhet eller göra/ha något som enligt ORIFLAME är nedsättande eller förödmjukande, kommer en sådan deltagare att diskvalificeras automatiskt från TÄVLINGEN.

 

BRAND PARTNERN/LEGACY BRAND PARTNERN ska följa sina skyldigheter som ORIFLAME BRAND PARTNER/LEGACY BRAND PARTNER i enlighet med villkoren, såväl som de etiska reglerna och uppförandereglerna. Varje överträdelse mot dem under denna TÄVLING kommer att innebära en automatisk diskvalificering av deltagaren.

 

Genom att skicka in material, handlingar eller uppgifter som en del av TÄVLINGEN och till en e-postadress eller webbplats som administreras av ORIFLAME, intygar och garanterar du att de inte kränker någon upphovsrätt, varumärke, egendomsrätt, integritetsrätt eller publicitet av någon person, eller någon annan rättighet för tredje part och att du har full och obegränsad rätt att överföra och dela material, inlägg, handlingar eller uppgifter, tillräckligt för att gottgöra och hålla ORIFLAME skadelös för ansvar eller anspråk.

 

Alla upphovsrätter, designrättigheter eller andra immateriella rättigheter som skapats med ORIFLAME immaterialrätt av BRAND PARTNERS/LEGACY BRAND PARTNERS för denna TÄVLING tillhör ORIFLAME absolut och kan användas obegränsat och evigt av ORIFLAME eller någon av dess dotterbolag eller överlåtare. BRAND PARTNERS/LEGACY BRAND PARTNERS samtycker härmed till att bilderna för denna TÄVLING kommer att betraktas som "uppdragsverksamhet" i enlighet med tillämplig upphovsrättslag. BRAND PARTNERN/LEGACY BRAND PARTNERN avstår här oåterkalleligt alla immateriella rättigheter som ska motsvara dem genom att tilldela dem kostnadsfritt i helhet till förmån för ORIFLAME, därför är det nödvändigt att BRAND PARTNERS/LEGACY BRAND PARTNERSORIFLAMES begäran måste underteckna alla dokument som krävs för att fastställa ORIFLAMES titel till sådana immateriella rättigheter.

 

Alla TÄVLINGSVINNARE är ensamt ansvariga för alla skatter och/eller avgifter samt alla extra kostnader som kan uppstå vid utdelning av priserna, men ORIFLAME kan förlita sig på överföring av priset vid mottagande av en bekräftelse på skattebetalningen i rätt belopp, i enlighet med tillämpliga lagar.

 

Om det angivna priset blir otillgängligt av någon anledning, kan ORIFLAME efter egen beslutsrätt ersätta ett pris med liknande eller lika värde.

 

ORIFLAME förbehåller sig rätten att efter egen beslutsrätt avsluta denna TÄVLING när som helst utan föregående meddelande och att ändra dessa VILLKOR.

 

ORIFLAME åtar sig att hålla alla personuppgifter som samlats in av ORIFLAME i syfte att delta i TÄVLINGEN: namn, efternamn och e-postadress, konfidentiella och säkra. Mer information finns i vår PRIVACY POLICY.


Denna TÄVLING är endast giltig i Sverige.

Alla frågor och förfrågningar som rör denna TÄVLING under dess varaktighet och upp till 30 dagar efter dess slut, ska riktas till kundtjänsten på: kundservice@oriflame.com

 

Dessa VILLKOR är föremål för tillämpliga lagar för Sverige och alla tvister som uppstår i samband med denna TÄVLING ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för behörig domstol som har jurisdiktion över ORIFLAMES säte.