Gå vidare till huvudinnehållet Gå vidare till huvudmenyn Gå vidare till sök

Legacy Brand Partner villkor

I dessa villkor för Legacy Brand Partners ("Villkoren") fastställs de villkor som gäller för att bli en Legacy Brand Partner, bibehålla Legacy Brand Partner medlemskapet och de skyldigheter som är förknippade med medlemskapet. Dessa Villkor utgör ett bindande avtal mellan Oriflame Holdings B.V. (registrerat i Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nederländerna), Momsregistreringsnummer: : SE502077345201, NL 006687702B01 ("vi" och/eller "Oriflame") och Legacy Brand Partner ("du").

Villkoren för Onlinekunder [infoga en länk till Villkoren för onlinekunder] ska gälla för Legacy Brand Partner och utgöra en integrerad del av dessa Villkor. Om Villkoren i Villkor för Onlinekunder och Villkoren häri är inkonsekventa eller motsägelsefulla, ska dessa Villkor ha företräde.

Vi förbehåller oss rätten att se över och tolka dessa Villkor efter eget godtycke. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar av dessa Villkor via e-post och på Oriflames webbplats. Ändringar träder i kraft omedelbart efter sådan publicering.

 

1. LEGACY BRAND PARTNER

1.1 För att bli en Legacy Brand Partner måste en person vara en Brand Partner, i enlighet med Brand Partner-Avtalet med Oriflame, med gott anseende och antingen:
i. informera Oriflame om sitt beslut att inte längre vara en Brand Partner och att bli en Legacy Brand Partner under övergångsperioden från nuvarande till nya Oriflame Success Plan, eller
ii. klassificeras som en Legacy Brand Partner av Oriflame på grund av att han eller hon inte informerar Oriflame om sin framtida status (dvs. om han eller hon vill fortsätta som Brand Partner eller upphöra att vara Brand Partner och bli en Legacy Brand Partner) inom övergångsperioden från den nuvarande till den nya Oriflame Success Plan.
1.2 Den ovannämnda övergångsperioden till den nya Oriflame Success Plan är 2021-06-11 till 2021-07-22.
1.3 Er avisering till Oriflame i enlighet med punkt 1.1.i) ovan utgör uppsägning av ert Brand Partner-Avtal. Oriflames meddelande till dig om klassificering enligt punkt 1.1 ii) ovan ska utgöra Oriflams tillkännagivande om att ditt Brand Partner-Avtal har upphört att gälla. När du blir en Legacy Brand Partner i enlighet med punkt 1.1 upphör ditt Brand Partner-Avtal att gälla, inklusive din rätt att fortsätta använda ditt PBS-verktyg enligt dina nuvarande PBS-Villkor som automatiskt kommer att avslutas.
1.4 Du erkänner och godkänner att en Legacy Brand Partner inte har något nätverk av downline Brand Partners och att du genom att bli en Legacy Brand Partner enligt dessa Villkor inte längre har rätt till några förmåner som Brand Partner enligt Success Plan och PBS-Program, och du förlorar ditt befintliga nätverk av Brand Partners, inklusive tidigare och nuvarande rättigheter, förmåner och/eller ersättningar som hör till ditt nätverk.
1.5 Som Legacy Brand Partner har du rätt till en rabatt om 15m% vid köp av produkter som tillhandahålls av Oriflame. Mer information om BP-beräkning och rabatter finns i Success Plan på Oriflame webbplats LINK.
1.6 Som Legacy Brand Partner har du rätt att fortsätta att ansöka om kredit enligt dina nuvarande kreditvillkor. Om du vill ha mer information om kreditvillkor kontaktar du Kundservice på kundservice@oriflame.com.

 

2. LEGACY BRAND PARTNERS SKYLDIGHETER

Som Legacy Brand Partner betraktas du som konsument. Du får inte marknadsföra vår affärsmöjlighet eller försöka rekrytera andra och du får inte tjäna några provisioner eller bonusar enligt vår Success Plan.

 

3. UPPHÖRANDE ELLER ÄNDRING AV LEGACY BRAND PARTNER PROGRAMMET

3.1. Vi kan när som helst och efter eget godtycke säga upp eller ändra programmet Legacy Brand Partner eller ersätta det med ett annat program genom att skriftligen underrätta Legacy Brand Partner om detta senast tre månader före en sådan uppsägning, ändring eller utbyte. Vi är inte skyldiga att på något sätt kompensera dig för eventuella förluster och/eller skador som orsakas av sådan uppsägning, ändring eller utbyte.
3.2. Vi har rätt att när som helst efter eget godtycke och av vilket skäl som helst avbryta din roll som Legacy Brand Partner genom att informera dig om vårt beslut tre månader innan din roll som Brand Partner upphör. Vi är inte skyldiga att på något sätt förklara ett sådant beslut eller kompensera dig för eventuella förluster och/eller skador som ett sådant avbrytande kan orsaka.
3.3. Vi har rätt att när som helst efter eget godtycke avbryta din roll som Legacy Brand Partner när du har gett goda skäl till detta eller inte längre uppfyller kraven i dessa Villkor. Ett sådant avbrytande ska träda i kraft omedelbart. Vi är inte skyldiga att på något sätt kompensera dig för eventuella förluster och/eller skador som ett sådant avbrytande kan orsaka. I sådana fall underrättar vi dig skriftligen om att din roll som Legacy Brand Partner har upphört och om anledningen till upphörandet. Goda skäl omfattar bland annat eventuella överträdelser av villkoren i dessa Villkor.
3.4. Du har rätt att när som helst avbryta din roll som Legacy Brand Partner genom att kontakta vår kundtjänst på kundservice@oriflame.com.

 

4. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa Villkor regleras av svensk lag och både vi och du samtycker till att lämna eventuella tvister som härrör från dessa Villkor till svenska domstolars exklusiva jurisdiktion

Datum: 11/06/2021