Gå vidare till huvudinnehållet Gå vidare till huvudmenyn Gå vidare till sök

PBS villkor

OM PERSONAL BEAUTY STORE

Personal Beauty Store (”PBS”) ger dig möjlighet att bland annat hitta nya kunder online samt bjuda in dina Kunder och VIP-Kunder att handla online. Med PBS kan du kvalificera dig för förmåner inom flera PBS-Program när kunder köper direkt från Oriflame online.

En förteckning över termer som används i detta avtal finns i punkt 15. De nuvarande PBS-Programmen anges i punkt 5.

 

1. REGISTRERING

(a) Dessa villkor (”PBS-Villkoren”) utgör ett avtal mellan Oriflame Holdings B.V. (registrerat i Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nederländerna), 16061386 - VAT: SE502077345201, NL 006687702B01 ("Oriflame", "vi") och du ("du", "Brand Partner").
(b) Om du vill kan du registrera dig för deltagande i något av PBS-Programmen och använda de tillhörande verktygen genom att slutföra registreringsprocessen online och acceptera dessa PBS-Villkor genom att markera rutan som anger att du accepterar. Du kan sedan delta i PBS-Programmen om du uppfyller kriterierna för det och efter att vi har bekräftat ditt godkännande.
(c) Godkännandet av dessa PBS-Villkor utgör ett bindande avtal mellan Oriflame och dig i samband med PBS. Vi råder dig därför att skriva ut en kopia av dessa villkor - ett sådant alternativ finns i slutet av dokumentet.
(d) Dessa PBS-Villkor är separata, men är ett tillägg till ditt Brand partner-Avtal med Oriflame, inklusive Villkoren för Brand Partner och Integritetspolicy för Brand Partners som du redan har godkänt. Du måste följa villkoren i ditt Brand Partner-Avtal och i händelse av inkonsekvens har ditt Brand Partner-Avtal företräde.

 

2. NÄR ÄR ÄR DU BERÄTTIGAD TILL PBS?

2.1. Allmänna Behörighetskriterier för PBS-Program.
För att kunna delta i PBS-Program och få del av fördelarna med dessa program måste du uppfylla de "Allmänna Behörighetskriterierna" enligt följande:
(a) Du är, och kommer alltid att förbli, vederbörligen registrerad som Oriflame Brand Partner;. och
(b) Du har ingen utestående skuld; och
(c) Du agerar i enlighet med bl.a. punkt 6.1 i Brand Partnervillkoren. och
(d) Du har accepterat dessa PBS-Villkor
(e) Du har genomgått Oriflames dataskyddsrelaterade e-learning eller annan e-utbildning som krävs av Oriflame när du accepterar dessa Villkor.
För att kunna utnyttja PBS-Program under valfri Kampanjperiod måste du uppfylla de Allmänna Behörighetskriterierna för varje Kampanjperiod.
2.2. Ytterligare krav för att kunna få förmåner inom ramen för ett PBS-Program.
För att kvalificera dig till förmånerna under ett PBS-Program under en viss Kampanjperiod måste du, utöver de Allmänna Behörighetskriterierna, också uppfylla kraven för det relevanta PBS-Programmet som beskrivs i punkt 5.

 

3. ORIFLAMES ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

Oriflame kommer, i enlighet med dessa PBS-Villkor
(a) skapa, driva och underhålla PBS-Sidorna,
(b) ge dig en eller flera PBS-Länkar till PBS-Sidorna,
(c) Ge Potentiella Kunder, dina Kunder och VIP-Kunder som kommer åt Oriflame-webbplatsen via dina PBS-Länkar tillgång till Oriflames webbplats i enlighet med Oriflames standardvillkor, principer och förfaranden från till tid annan; och
(d) erbjuda dig fördelarna med alla PBS-Program i enlighet med dess riktlinjer och förfaranden från tid till annan.

 

4. DINA ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

Du kommer enligt dessa PBS-Villkor:
(a) dela PBS-länken i ditt Innehåll för att länka ditt Innehåll till Oriflames webbplats, och
(b) ge Oriflame rätt att använda ditt namn och/eller ditt användarnamn på PBS-Sidor och i PBS-Länkar.

 

5. PBS-PROGRAM

Oriflame erbjuder för närvarande tre (3) olika PBS-Program enligt nedan.

5.1. PBS-PROGRAM ETT – Sponsrad Onlinekund via PBS-Länk
(a) Krav: För varje Kampanjperiod måste du uppfylla följande villkor för att kunna utnyttja fördelarna med PBS-Programmet:
(i) uppfylla de Allmänna Behörighetskriterierna. Om du under någon Kampanjperiod inte uppfyller behörighetskriterierna för det här PBS-Programmet förlorar du under Kampanjperioden din rätt att få PBS-Programsförmåner och dessa förmåner kommer att innehållas tills kraven är uppfyllda.
(b) Process: Så här registreras en Onlinekund som en VIP-Kund och blir länkad till dig:
(i) Onlinekunden går in på Oriflames webbplats som Potentiell Kund eller Kund via din giltiga PBS-Länk och den PBS-Länken är "sist i ordningen" (enligt definitionen nedan).
(ii) Onlinekunden registrerar sig som VIP-Kund innan PBS-Kundcookien har löpt ut eller tagits bort.
(iii) Onlinekunden godkänner att cookies får sparas på dess dator; och
(iv) Onlinekunden är inte ansluten till någon annan Oriflame Brand Partner.
(c) Sist i ordningen-principen: VIP-Kunden är länkad till den Brand Partner vars PBS-Länk senast användes av Onlinekunden för att gå till Oriflames webbplats, innan Kunden registrerade sig som VIP-Kund.
(d) Fördelar: Fördelar med Kvalificerade Köp som görs av en VIP-Kund som är ansluten till dig är:
(i) BP för alla Kvalificerade Köp ingår i dina totala Personliga Bonuspoäng; och
(ii) BV för alla Kvalificerade Köp ingår i din totala Personliga BV och
(iii) VIP-Kundsbonus för VIP för alla Kvalificerade Köp i enlighet med Success Plan.
5.2. PBS PROGRAM TVÅ – Drop-in Onlinekund som är ansluten till en tilldelad Brand Partner
(a) Krav: För varje Kampanjperiod måste du uppfylla följande villkor för att kunna utnyttja fördelarna med PBS-Programmet:
(i) uppfylla de Allmänna Behörighetskriterierna, och
(ii) uppfylla de affärskriterier som behövs för att bli inkluderad i listan med potentiella sponsorer, i enlighet med "Drop-in Benefits Distribution Program" publicerad på vår webbplats.
Om du under någon Kampanjperiod inte uppfyller behörighetskriterierna för det här PBS-Programmet förlorar du under Kampanjperioden din rätt att få PBS-Programförmåner och dessa förmåner kommer att innehållas tills kraven är uppfyllda.
(b) Process: allokering av drop-in Onlinekunder:
(i) En Onlinekund går in på Oriflames Webbplats och inleder registreringsprocessen som VIP-Kund och har inte sparat någon PBS-cookie på sin dator.
(ii) Under registreringsprocessen kommer den bilvande Kunden att uppmanas att registrera sig som VIP-Kund.
(iii) Om den blivande Kunden vill bli en VIP-Kund kommer han/hon att fördelas slumpmässigt på en av Sponsorerna i den lista som nämns ovan och fördelas enligt de allmänna kriterier för Oriflame som anges i punkt 5.4
(c) Fördelar: Fördelarna med Kvalificerade Köp som görs av en VIP-Kund som är tilldelad till dig är:
(i) BP för alla kvalificerande köp från din första beställning ingår i dina totala Personliga Bonuspoäng; och
(ii) BV för alla kvalificerade köp från din första beställning ingår i din totala Personliga BV, och
(iii) VIP-Kundbonus för alla Kvalificerade Köp från den andra ordern.
5.3 PBS PROGRAM TRE - Gästkund som inte vill bli VIP-Kund
(a) Krav: För varje Kampanjperiod måste du uppfylla följande villkor för att kunna utnyttja fördelarna med PBS-Programmet:
(i) uppfylla de Allmänna Behörighetskriterierna, och
(iii) uppfylla de affärskriterier som behövs för att bli inkluderad i listan med potentiella sponsorer, i enlighet med "Drop-in Benefits Distribution Program" publicerad på vår webbplats.
Om du under någon Kampanjperiod inte uppfyller behörighetskriterierna för detta PBS-Program förlorar du under Kampanjperioden din rätt att få PBS-Programförmåner och dessa förmåner går förlorade och överförs till förmånerna enligt PBS-Program 3, som delas av dem som uppfyller ovanstående krav.
(b) Process:
(i) Under registreringsprocessen kommer den blivande Kunden att uppmanas att registrera sig som VIP-Kund
(ii) Om den blivande Kunden inte vill registrera sig som VIP-Kund kommer han/hon att tilldelas gruppen "Gästkund"
(c) Fördelar:
(i) Alla upplupna BVs från Gästkundgruppen samlas in på ett gemensamt PBS-konto.
(ii) Varje Oriflame Beauty Brand Partner som uppfyller kraven under punkt 5. kommer att få en proportionell lika stor del av det ackumulerade BV från det gemensamma PBS-kontot under denna period i enlighet med det giltiga "Drop-in Benefits Distribution Program" dokumentet som publicerats på vår webbplats.
5.4 Fördelning av förmåner
(a) Alla förmåner kopplade till Kvalificerade Köp kommer att registreras under den relevanta Kampanjperiod under vilken det Kvalificerade Köpet gjordes.
(b) Oriflame har ensam behörighet att avgöra hur en VIP-Kund ska tilldelas en viss Oriflame Brand Partner (om sådan finns) och i vilken Kampanjperiod ett kvalificerat köp gjordes.

 

6. INGEN AGENT OCH INGEN ANKNYTNING

6.1. Du bekräftar att du inte har behörighet att lagligen binda Oriflame i förhållande till Potentiella Kunder, VIP-Kunder, andra användare eller någon annan och att du inte har utnämnts till agent för Oriflame för något ändamål.
6.2. Du bekräftar att du inte har behörighet att förhandla eller agera som mellanhand vid ingåendet av avtal mellan Oriflame och tredje part. Du har inte heller behörighet att köpa, sälja eller i allmänhet ingå avtal eller köp i vårt namn eller för vår räkning, och du hjälper inte Oriflame i någon förhandlingsprocess med Potentiella Kunder, Gästkunder eller VIP-Kunder. Alla Kunder som du introducerar kommer att köpa från Oriflamekatalogen till de priser som Oriflame publicerar i den Katalogen. De kommer att välja ut varorna själva och lägga sina beställningar direkt och inte genom dig.
6.3. Du bekräftar att du inte kan förhandla om eller ändra försäljningsvillkoren eller priserna på Produkterna, vilket är en exklusiv rättighet för Oriflame.
6.4. Du får inte lämna någon garanti eller göra något åtagande gentemot någon person om Oriflame, Oriflams webbplats, PBS-Sidor eller någon av de produkter som är tillgängliga för köp på Oriflams webbplats.
6.5. Din identifiering och presentation av dig själv för Potentiella Kunder och VIP-Kunder ska inte skapa osäkerhet om din identitet. Framför allt får du inte göra några uttalanden, vare sig i ditt Innehåll eller på annat sätt, som skulle ge någon intrycket av att du företräder Oriflame i någon annan egenskap än som oberoende Brand Partner eller som skulle strida mot denna punkt 6.

 

7. KUNDKONTAKT OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

7.1 Ordningsregler
1. Om en Kund eller VIP-Kund tillåter det, kan du kontakta dina Kunder eller VIP-Kunder med information och rekommendationer om produkter, kompletterande produkter eller prover eller följa upp deras inköp.
2. Vi rekommenderar starkt att du avstår från att kontakta Kunder eller VIP-Kunder om Oriflame möjligheten, såvida inte en Kund eller en VIP-Kund uttryckligen har bett om det.
3. Du bör sträva efter att snabbt svara på frågor från dina Kunder och VIP-Kunder, om situationen tillåter det.
4. När du får en fråga eller en förfrågan från Kunden eller VIP-Kunden som du inte kan besvara eller inte kan uppfylla, eller om du är osäker på hur Kunden eller VIP-Kunden ska hanteras på rätt sätt, bör du hänvisa Kunden eller VIP-Kunden till Oriflames kundservice.
5. Vi påminner dig om att du genom att vara en Oriflame Brand Partner har gått med på att strikt följa våra Etiska Riktlinjer och Uppförandekod och att varje överträdelse av dessa kan ge oss skäl att avsluta din registrering för att använda PBS, eller din registrering som Oriflame Brand Partner
6. I kontakterna med Potentiella Kunder och VIP-Kunder ska du enbart göra sådana uttalanden som är sanningsenliga, tydliga och begripliga. Eventuella påståenden om Oriflameprodukter ska överensstämma med de påståenden som Oriflame godkänt.
7. Under den tid du använder ett verktyg eller en webbplats i samband med PBS-Program är du ensamt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för konton, lösenord och andra liknande data som du kan skapa eller som vi kan behöva skapa, och för att begränsa åtkomsten till datorn, och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker med ditt konto eller lösenord. Vi förbehåller oss rätten att neka tjänster, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller annullera order enligt vårt eget godtycke.
8. Du är helt och hållet ansvarig för material, länkar och övrigt Innehåll som publiceras av dig. Allt sådant publicerat Innehåll publiceras på din egen risk. Om Oriflame eller dess närstående bolag ådrar sig någon skada, påföljd, förlust, avgift på grund av det innehåll som du har publicerat eller om vi på något sätt skulle hållas ansvariga för sådant innehåll, kommer vi att söka full ersättning från dig (inklusive avseende förlust av anseende).
9. Du varnas uttryckligen för att du i ditt Innehåll som nämner Oriflame, affärsmöjligheten, Oriflameprodukter eller i samband med användning av PBS-Länkar eller verktyg:
(i) gör uttalanden som är oförenliga med lag, kränkande, hatfulla sexistiska, rasistiska, fördomsfulla eller diskriminerande på någon grund, inklusive etnisk tillhörighet, samt främjande av rädsla eller våld,
(ii) gör uttalanden som i allmänhet anses vara omoraliska, falska eller socialt olämpliga, t.ex. genom att bryta mot de Etiska Riktlinjerna eller Uppförandekoden eller genom att marknadsföra, annonsera eller informera om erbjudanden från Oriflame-konkurrenter,
(iii) innehåller skadade filer, virus eller Innehåll eller länkar som i allmänhet äventyrar integriteten, och möjligheten att använda någon av våra webbplatser eller andra webbplatser,
(iv) gör uttalanden som är orealistiska eller som är överdrivna påståenden och framställningar eller påståenden och framställningar som i allmänhet kan vara vilseledande för Potentiella Kunder eller VIP-Kunder och eventuella tredje parter, oavsett om de är relaterade till Oriflame-produkterna, vår affärsmöjlighet och dig.
7.2. Dataskyddsbestämmelser
(a) När en Kund eller VIP-Kund är ansluten till dig och har samtyckt till att ta emot marknadsföringskommunikation från dig, kommer du se vissa personuppgifter från Kunden och VIP-Kunden, t.ex. namn, e-post. Du kommer att få tillgång till information om Kundens eller VIP-Kundens orderinformation, inklusive beställningar och BP;
(b) Vi påminner om ditt ansvar att hålla alla Kunders och VIP-Kunders personuppgifter strikt konfidentiella och att skydda dem från obehörig åtkomst, utlämnande, korruption och förlust.
(c) Vi påminner dig också om din begränsade rätt att använda och bearbeta Kundens och VIP-Kundens personuppgifter endast i syfte att skicka direkt marknadsföring och följa upp kundlistan och deras prestanda enligt vad som anges i dessa PBS-Villkor. Under inga omständigheter får du dela med dig av Kundens och VIP-Kundens personuppgifter till någon. All annan användning av Kundens eller VIP-Kundens personuppgifter anses vara otillåten och förbjuden.
(d) Du måste meddela oss när Kunden eller VIP-Kunden avbryter prenumerationen från framtida kommunikation.
(e) Vi vill också påminna dig om att du allmänt accepterar att uppfylla alla krav i tillämplig lag avseende Kundens och VIP-Kundens personuppgifter; och
(f) Vi påminner dig om reglerna gällande skydd av personuppgifter som ingår i Brand Partner-Avtalet och Integritetspolicyn.

 

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du godkänner att Oriflame och dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Oriflame webbplats, PBS-Sidor och alla Oriflame produkter. Med undantag för vad som uttryckligen anges ger detta avtal dig inga rättigheter till eller i patent, upphovsrätter, databasrättigheter, affärshemligheter, handelsnamn, varumärken (oavsett om de är registrerade eller ej) eller andra rättigheter eller licenser som tillhör Oriflame. Alla sådana rättigheter är förbehållna Oriflame.

 

9. UPPGRADERING, ANVÄNDNINGS-BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE INNEHÅLL

9.1. Oriflame förbehåller sig rätten att automatiskt uppdatera, uppgradera och i allmänhet ändra alla PBS-Sidor eller PBS-Länkar, inklusive deras innehåll och layout (”Uppgraderingarna”). Sådana Uppgraderingar kan också gälla produktinformation, reklamartiklar och liknande.
9.2. Oriflame kan skicka varningsmeddelanden, meddelanden, e-post, vanliga e-postmeddelanden till dig och på ett godtagbart sätt kommunicera med dig när Uppgraderingarna introduceras.
9.3. Uppgraderingarna anses vara godkända om du fortsätter att använda PBS-verktygen och deltar i PBS-Program efter att Uppgraderingarna har genomförts. Oriflame har ensam behörighet att bestämma innehållet och layouten för Oriflame-webbplatsen och PBS-Sidorna. Din enda åtgärd om någon Uppgradering inte accepteras är att sluta delta i PBS-Program och säga upp detta avtal.

 

10. UPPSÄGNING

10.1. Vi kan när som helst efter eget godtycke avgöra om du uppfyller dessa PBS-Villkor.
10.2. Varje överträdelse av PBS-Villkoren kan leda till begränsningar eller upphävande, inklusive omedelbar indragning, av din behörighet att delta i alla eller några av PBS-Programmen.
10.3. Varje kränkning av Oriflames Uppförandekod eller de Etiska Riktlinjerna kommer att leda till att din rätt att delta i alla eller några av PBS-Programmen, omedelbart upphör.
10.4. Vi tar konsument- och integritetsskyddet på stort allvar. Alla överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter, oavsett om de följer av vår Uppförandekod, Etiska Riktlinjer, Integritetspolicy eller av tillämplig lagstiftning, kommer att leda till att din rätt att delta i alla PBS-Program, omedelbart upphör.
10.5. När din behörighet att delta i PBS-Program har uppgört av vilken anledning som helst, eller på vår begäran, måste du förstöra allt PBS-relaterat material och ta bort allt Innehåll som inkluderar PBS-Länkar.
10.6. Du kan när som helst säga upp din PBS-registrering. Du kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst.

 

11. FEL OCH KORRIGERINGAR, SUPPORT

11.1. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att få korrekt och aktuell information på Oriflame-webbplatsen och PBS-Sidorna, garanterar vi inte att dessa kommer att vara felfria. Fel i datainmatningen eller andra tekniska problem kan ibland leda till att felaktig information visas. Vi förbehåller oss rätten att rätta till eventuella felaktigheter eller skrivfel på Oriflame-webbplatserna eller PBS-Sidorna, inklusive prissättning och tillgänglighet för produkter och tjänster, och har inte något ansvar för sådana fel. Vi kan också när som helst förbättra och/ eller ändra funktionerna, funktionerna eller innehållet på Oriflame-webbplatserna eller PBS-Sidorna. Om du ser någon information eller beskrivning som du anser vara felaktig kontaktar du vår kundtjänst.
11.2. Oriflame frånsäger sig uttryckligen alla garantier när det gäller funktionerna hos Oriflame-Webbplatserna, PBS-Länkarna eller PBS-Sidorna, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Vi är inte i något fall ansvariga gentemot dig för någon som helst skada, inklusive varje anspråk på försäljningsförlust eller någon annan direkt, indirekt, speciell eller följdskada, som uppkommer till följd av eller i samband med din användning av PBS-Länkarna eller andra relaterade verktyg eller någon hyperlänkad webbplats, även om vi har fått information om möjligheten till sådan skada.
11.3. Vi tillhandahåller teknisk support och underhåll för användning av PBS-Länkar och vi kommer försöka hjälpa dig, inom vissa begränsningar, att lösa vissa tekniska problem som kan uppstå vidanvändningen av PBS-Länkarna.

 

12. BEGRÄNSAD GARANTI

12.1. Oriflame ger ingen garanti för att PBS-Program och Oriflame webbplatser, inklusive PBS-Sidor, finns tillgängliga eller är tillgängliga i drifttid, eller att de kommer att leda till någon särskild inkomstnivå eller andra fördelar för Brand Partnern.
12.2. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa PBS-Villkor, bland annat genom att när som helst och efter eget godtycke ta bort, avbryta eller ändra PBS-Program, PBS-Länkar och/eller PBS-Sidor eller lägga till nya PBS-Program. Alla ändringar eller uppdateringar blir bindande från och med att de offentliggörs på vår webbplats https://se.oriflame.com/
12.3. Sådana ändringar kommer anses vara godtagna om du fortsätter att delta i ett PBS-Program efter det att ändringarna har genomförts. Om någon ändring inte godtas kan du bara sluta använda PBS-Program och PBS-Länkar och avsluta detta avtal.

 

13. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

13.1. Dessa PBS-Villkor regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.
13.2. Tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa PBS-Villkor ska lösas i enlighet med bestämmelserna om tvistlösning i Brand Partner-Avtalet.

 

14. ÖVRIGT

14.1. Du kan inte överlåta detta avtal till någon annan. Oriflame överlåta hela eller delar av avtalet till ett närstående bolag.
14.2. Oriflame ansvarar inte för att administratörer blockerar e-postservrar som skickar meddelanden/ notiser till din e-postadress eller för att ta bort eller blockera e-post med programvara som är installerad på datorn.
14.3. Om något av dessa PBS-Villkor ska anses ogiltigt, eller av någon anledning omöjlig att verkställa, ska detta villkor inte påverka giltigheten och verkställbarheten för eventuella återstående PBS-Villkor.
14.4. Inget avstående från något av dessa PBS-Villkor ska anses giltiga eller ha verkan om det inte görs skriftligen och undertecknas av en Oriflame firmatecknare.
14.5. Varje bestämmelse i dessa PBS-Villkor ska tolkas separat och vara tillämpliga även om någon annan av dessa bestämmelser av någon anledning anses vara otillämplig eller inte verkställbar under några omständigheter.
14.6. Dessa PBS-Villkor och alla andra villkor och policyer som införlivas häri genom hänvisning (gemensamt ”Policyerna”) utgör hela avtalet mellan dig och oss gällande dess innehåll och ersätter alla tidigare arrangemang, överenskommelser, förhandlingar och diskussioner, vare sig muntliga eller skriftliga.

 

15. DEFINITIONER

De termer som används i dessa PBS-Villkor har följande betydelse:

BP: Bonus Points tilldelas varje enskild artikel baserat på dess pris. Högre priser på produkter och set ger fler Bonus Points. Bonus Points används för att definiera dina framsteg, t.ex. när det gäller titlar, aktivitetsnivå osv. BP är ett mått för att se till att planen ger alla lika möjligheter och bidrar till att skydda dig från marknadsfluktuationer i valuta/priser.

BV: Bussiness Volume är ett monetärt värde av produkter och en bas för alla dina inkomster. Storleken på dina bonusar beräknas som en procentandel av det totala BV.

PBP: är den totala summan av alla BP som du och alla dina VIP-Kunder ackumulerat under en Kampanjperiod.

VIP-Kundsbonus: den ersättning för introduktion tjänster som tillhandahålls Brand Partners inom ramen för Success Plan när det gäller Oriflames försäljning till deras VIP-Kunder.

Onlinekund: Potentiell Kund, Kund eller VIP-Kund.

Beställningsvärde: är det totala priset för en godkänd Kund eller VIP-kund.

Innehåll: är det innehåll och de medier som du skapar och publicerar överallt, inklusive på webbplatser, bloggar, webbchatt och sociala medier.

Kund: En person som har slutfört kundregistreringen med Oriflame och köper Oriflameprodukter från dina PBS-Sidor men som inte registrerar sig VIP-Kund.

PBS-Kundcookie: är en datacookie som har sparats av Oriflame på en Potentiell Kunds dator när de har klickat på en PBS-Länk. PBS-Kundcookien tas bort automatiskt om den Potentiella Kunden registrerar sig som PBS-Kund eller efter högst 30 dagar.

PBS-Länk: är en unik länk för hypertextöverföringsprotokoll (d.v.s. webblänk) som du får från Oriflame och som när en Potentiell Kund klickar på den identifierar att den Potentiella Kunden har angett Oriflame-webbplatsen via din PBS-Länk.

PBS-Sidor: En sida på Oriflame-webbplatsen som visas av Potentiella Kunder, dina Kunder och VIP-Kunder.

PBS-Program: är de försäljningsprogram som drivs av Oriflame där du kan få förmåner.

Potentiell Kund en person som besöker Oriflame-Webbplatsen men som inte har slutfört kundregistreringen med Oriflame.

Kvalificerade Köp: Ett Kvalificerat Köp är inköp av produkter av dina Kunder eller VIP-Kunder direkt från Oriflame, vilket bekräftas av Oriflame som godkänt. Oriflame kan efter eget gottfinnande avgöra om ett köp av din Kund eller en VIP-Kund är ett Kvalificerat Köp.

VIP-Kund En person som anmäler sig utan registreringsavgift i avsikt att köpa Oriflameprodukter online och registrerar sig som VIP-Kund.

Kampanjperiod: Den period som anges på omslaget till varje Oriflamekatalog under vilken erbjudanden från en given Oriflamekatalog är giltiga.

Sponsor: En sponsor är en registrerad Brand Partner hos Oriflame som introducerar andra Brand Partners för Oriflame, och som rekommenderar Oriflameprodukter till Kunder.

Drop-in Benefits Distribution Program: Ett program som beskriver de regler och villkor som ska ingå i listan över potentiella sponsorer och processen för tilldelning av sponsorer för i) nya Brand Partners som registrerats utan att ange någon sponsorkod. ii) nya VIP-Kunder registrerade utan att ha en PBS-cookie sparad på sin dator eller någon annan elektronisk enhet som används, och iii) Gästkunder utan VIP-registreringskonto, som då och då ändras och offentliggörs på Oriflams webbplats.

 

KONTAKTA OSS

Om du har några bekymmer med Oriflame-webbplatsen eller dessa PBS-Villkor, skicka ett e-postmeddelande till kundservice@oriflame.com eller ring oss på 0775-20 20 30.

Datum: 11/06/2021