Gå vidare till huvudinnehållet Gå vidare till huvudmenyn Gå vidare till sök
  1. Start
  2. Support Center
  3. Villkor & information
  4. Sekretesspolicy för Onlinekunder

Sekretesspolicy för Onlinekunder

Oriflame Holdings B.V. ("vi") är måna om att skydda och respektera ditt privatliv. Vi är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss enligt dessa användarvillkor.

Personuppgiftspolicyn utgör, tillsammans med våra användarvillkor för webbplatsen, våra regler och varje annat dokument som hänvisas till där, grunden för vår behandling av alla personuppgifter vi samlar in från eller om dig, eller som du lämnar till oss. Läs det följande noggrant så att du är införstådd med vår praxis rörande dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Genom att lämna dina uppgifter på registreringsformuläret på www.oriflame.se accepterar du och samtycker till den praxis som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Vid tillämpningen av dataskyddslagen, är registeransvarig Oriflame Holdings B.V., Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nederländerna.

Vi behandlar uppgifterna i enlighet med Personuppgiftslagen. Syftet med vår behandling av personuppgifterna är att organisera och säkerställa att vi uppfyller våra skyldigheter, och se till att vi skyddar såväl våra som dina rättigheter som uppstår genom din registrering. Vår behandling av uppgifterna sker i enlighet med policyn nedan.

1 Information vi kan komma att samla in från dig

Vi kan komma att samla in och behandla följande uppgifter om dig:

1.1 Information du ger oss. Du kan ge oss information om dig genom att fylla i formulär på vår webbplats (www.oriflame.se) eller kontakta oss per telefon, e-post eller annat sätt. Detta innefattar information som du lämnar när du registrerar dig för att använda vår webbplats, tecknar dig för att bli konsulent, söker en produkt, lägger en beställning på vår webbplats, deltar i diskussionsforum eller andra sociala mediefunktioner på vår webbplats, deltar i en tävling, reklamkampanj eller undersökning och när du anmäler ett problem med vår webbplats. Informationen du lämnar kan innefatta:

• namn

• födelsedatum

• adress

• e-postadress

• telefonnummer och mobilnummer

• unikt konsulentnummer

• personnummer

• nationell skattekod eller skattenummer

• socialförsäkringsnummer

• uppgifter om bankkonto

• vårdnadshavares för- och efternamn om du är minderårig

• passnummer (för konsulenter som deltar i internationella konferenser). Vi hoppas att du vill lämna oss de här uppgifterna. Om du inte vill lämna ut dina identifierbara personuppgifter så gör inte det, men du ska vara medveten om att om du inte lämnar dessa uppgifter kan vi vissa fall inte tillhandahålla den tjänst du har begärt.

1.2 Information vi samlar in om dig. Vi lagrar din köphistorik, dina nivåer i vårt konsulentnätverk, ditt resultat, rekryter som du sponsrar, etc. Utifrån dina besök på webbplatsen kan vi automatiskt samla in följande information:

• Teknisk information, bland annat IP-adress som används för att ansluta din dator till internet, dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och version, fastställande av tidszon, typ av plug-ins för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform.

• Information om ditt besök, bland annat fullständig URL, klickström till, via och från vår webbplats (inklusive datum och tid), produkter du har tittat på eller sökt efter, svarstid för sidorna, nedladdningsfel, hur länge du har besökt vissa sidor, information om sidors interaktion (såsom skrollning, klick och när muspekaren flyttas över sidan) och metoder som används för att söka en annan sida samt eventuellt telefonnummer som använts för att ringa vår kundservice.

1.3 Information vi erhåller från andra källor Vi kan komma att få information om dig om du använder någon av de övriga webbplatser vi driver eller andra tjänster vi tillhandahåller. Vi har också ett nära samarbete med tredje parter (exempelvis affärspartner, underleverantörer inom tekniska tjänster betal- och leveranstjänster, annonsnätverk, analysleverantörer, sökinformationsleverantörer, kreditupplysningsföretag) och kan erhålla information om dig från dem. Vi tillämpar samma skyddsnivå för samtliga personuppgifter som vi inhämtar, vare sig vi erhåller uppgifterna från dig eller från andra källor.

2 Hur används informationen?

Vi använder information om dig på följande sätt:

• För att genomföra våra skyldigheter som uppstår genom samtliga avtal som slutits mellan dig och oss och förse dig med information, produkter och tjänster som du efterfrågar, men också för att lösa eventuella tvister, samla in avgifter och genomföra felsökning.

• För att ge dig information om andra varor och tjänster vi erbjuder som liknar dem du redan har köpt eller frågat om.

• För att tillhandahålla rättigheter, förmåner och anspråk och andra villkor i enlighet med det avtalsmässiga förhållandet mellan dig och oss.

• För att uppfylla andra regler som är tillämpliga på vårt samarbete med dig, exempelvis skattelagstiftning, socialförsäkringslagstiftning, statistiska skyldigheter, etc.

• För att kontrollera och säkerställa att du följer våra policyer och regler.

• För att kunna ge dig, eller göra det möjligt för tredje parter att ge dig, information om varor eller tjänster som vi tror kan intressera dig. Vi kommer endast att kontakta dig på elektronisk väg (e-post eller sms) med information om varor och tjänster som liknar sådana som tidigare sålts till eller förhandlats om med dig. Detta gör vi endast om du har samtyckt till det. Om du ändrar dig och inte vill att vi skickar dig uppgifter på detta sätt, eller överlämnar dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte, kryssa för lämplig ruta på ditt konto eller kontakta kundservice via e-post till kundservice@oriflame.com eller på telefonnummer 0775-20 20 30.

• För att meddela dig ändringar i våra tjänster.

• För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på det effektivaste sättet för dig och för din dator.

• För att säkerställa att vi, men även andra medlemmar i vårt konsulentnätverk (huvudsakligen din sponsor), förvaltar våra konsulenters nätverkt effektivt.

• För att administrera vår webbplats och för interna åtgärder, bland annat felsökning, analys av uppgifter, testning, undersökning, samt för statististik- och undersökningssyften.

• För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på det effektivaste sättet för dig och för din dator. • För att du när du så önskar ska kunna ta del av interaktiva inslag i våra tjänster. • För att vår webbplats ska vara säker och trygg.

• För att mäta och förstå hur effektiv annonsering är som vi ger till dig och andra, samt leverera relevant annonsering. Detta innefattar genomförande av undersökningar av konsumentnöjdhet och liknande undersökningar.

• För att lämna förslag och rekommendationer till dig och andra användare av vår webbplats om varor eller tjänster som kan intressera dig eller dem. • För att besvara förfrågningar och uppfylla juridiska krav från tillsynsmyndigheter och andra myndigheter.

3 Utlämnande av information

3.1 Vi varken säljer, hyr ut eller byter bort dina personuppgifter.

3.2 Vi kan komma att ge tillgång till dina personuppgifter och tillåta att de behandlas av företag som ingår i vår koncern (moderbolag och dess dotterbolag) för att stödja oss i utförandet av de aktiviteter som anges ovan i punkt 2 (Hur används informationen?).

3.3 Vi kan ge tillgång till dina uppgifter och tillåta att de behandlas inom strikt fastställd omfattning och syfte av utvalda tredje parter bland annat följande:

• Affärspartner: leverantörer och underleverantörer för verkställande av alla avtal som vi träffar med dem eller dig. Detta innefattar bland annat: transportföretag, inkassoföretag leverantörer av factoringtjänster, logistiktjänster (exempelvis plockning och packning), leverantörer av kundsupporttjänster, etc.

• Andra medlemmar i vårt konsulentnätverk (huvudsakligen din sponsor i vårt nätverk och dina down-line konsulenter) för att effektivt förvalta vårt konsulentnätverk. Om du inte vill att vi ska vidarebefordra dina personuppgifter till övriga konsulenter i nätverket i detta syfte, kontakta kundservice via e-post till kundservice@oriflame.com eller ring oss på 0775-20 20 30.

• Annonsörer och annonsnätverk som behöver uppgifterna för att välja ut och skicka relevanta annonser till dig och andra. Vi lämnar inte ut information om identifierbara enskilda personer till våra annonsörer, men vi kan ge dem sammanställd information om våra användare (exempelvis kan vi informera dem om att 500 män under 30 år har klickat på deras annons en viss dag). Vi kan också använda sådan sammanställd information för att hjälpa annonsörerna att nå den typ av publik de vill nå (exempelvis nya konsulenter från ett visst område).

• Analytiker och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats.

• Kreditupplysningsföretag i syfte att bedöma din kreditvärdighet när det är ett villkor för att vi ska skriva avtal med dig.

• Leverantörer av tekniska lösningar som gör att vi kan skicka våra meddelanden till dig (inbegripet marknadskommunikation eller undersökningar om kundnöjdhet när du godkänt att ta emot sådan information), exempelvis leverantörer av lösningar för massutskick per e-post eller sms. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part, bland annat i följande fall: • Om vi säljer, köper eller på annat sätt överför någon verksamhet eller några tillgångar, kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till den tilltänkta säljaren, köparen eller förvärvaren av verksamheten eller tillgångarna.

• Om vårt företag eller större delen av dess tillgångar förvärvas av tredje part, och personuppgifter som företaget innehar om sina kunder blir en av de överförda tillgångarna.

• Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela med oss av dina personuppgifter i syfte att uppfylla alla juridiska skyldigheter, eller för att genomföra eller tillämpa våra policyer och/eller användarvillkor och/eller andra tillämpliga överenskommelser, eller för att skydda våra rättigheter, vår egendom eller säkerhet för våra kunder eller andra. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägeri och minska kreditrisker.

4 Hur och var lagrar vi dina personuppgifter?

All information du lämnar till oss och som vi samlar in om dig lagras på säkra servrar. Alla betalningstransaktioner on line krypteras med hjälp av SSL-teknik och behandlas av tredjepartsleverantörer. Vi samlar inte in eller lagrar kredit- eller betalkortsinformation för transaktioner online. De uppgifter vi samlar in om dig kan överföras till och lagras på en plats inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De kan också behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Den personalen kan bland annat arbeta med att verkställa din beställning, behandla dina betalningsuppgifter, behandla dina rättigheter enligt Success Plan och erbjuda supporttjänster. Genom att lämna dina personuppgifter ger du ditt tillstånd till denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att se till att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna personuppgiftspolicy och tillämplig lagstiftning.

5 Försiktighetsprincipen

När vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som gör att du får tillgång till vissa delar av vår webbplats (nedan kallat ditt konto) är du ansvarig för att behandla lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att inte lämna ut lösenordet till någon annan. Om du lämnar ut ditt lösenord till någon annan blir du ansvarig för alla åtgärder som vidtas på ditt konto. Om du tappar bort ditt lösenord kan du förlora betydande kontroll över dina personuppgifter och kan drabbas av juridiskt bindande åtgärder som vidtas för din räkning. Om ditt lösenord på något sätt har utsatts för fara bör du därför omedelbart meddela oss det och ändra ditt lösenord. Vi kommer endast att fråga efter ditt lösenord under inloggningen. Våra medarbetare omfattas av ytterligare krav när det gäller att skydda information. Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till vår webbplats. Alla överföringar sker på egen risk. När vi har fått informationen kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsåtgärder för att försöka förebygga otillåten tillgång.

6 Dina rättigheter

6.1 Marknadskommunikation Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi informerar dig vanligtvis (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi avser att använda dina uppgifter för dessa syften eller om vi avser att lämna ut dina uppgifter till tredje part i detta syfte. Du kan utöva din rättighet att förhindra sådan behandling genom att kryssa i vissa rutor i formulären som vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan också när som helst utöva rätten genom att välja relevanta kryssrutor på ditt konto eller kontakta vår kundservice per e-post till kundservice@oriflame.com eller ringa oss på 0775-20 20 30.

6.2 Tillgång till information. Korrigering och radering. Du har rätt att få tillgång till information som innehas om dig och begära att den korrigeras eller raderas. Du kan se, granska och ändra merparten av dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto. I allmänhet ändrar vi inte dina personuppgifter manuellt eftersom det kan visa sig svårt att fjärrkontrollera identiteten. Det är därför ditt ansvar att snarast uppdatera dina personuppgifter om dessa ändras eller blir inaktuella. Efter begäran till kundservice@oriflame.com, kommer vi att stänga ditt konto så snart det rimligen är möjligt, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behåller personuppgifter från stängda konton för att uppfylla lagstiftning, förebygga bedrägeri, samla in eventuella obetalda avgifter, lösa tvister, felsöka, bistå med eventuella utredningar och vidta andra åtgärder som på annat sätt är tillåtna enligt lag.

7 Behandling av personuppgifter som du anförtros – dina skyldigheter

Som medlem i vårt konsulentnätverk anförtror vi dig behandlingen av personuppgifter för andra medlemmar i nätverket på grundval av nedanstående bestämmelser.

Vi anförtror dig behandling av personuppgifter inom ramen för och i det syfte som anges i reglerna, och du förbinder dig att behandla dessa uppgifter i enlighet med lagens krav, och särskilt med reglerna rörande behandling och skydd av de anförtrodda uppgifterna. Den enda målsättningen med att du ska behandla personuppgifter är att fullgöra bestämmelserna i reglerna.

Du är framför allt skyldig att:

• behandla de personuppgifter som vi anförtrott dig endast för behandling av uppgifter som anges ovan,

• inte vidta några åtgärder som syftar till att göra personuppgifterna tillgängliga på ett sätt som inte beskrivs här, om inte vanligtvis bindande lagbestämmelser föreskriver annat,

• omedelbart återsända de personuppgifter som anförtrotts dig efter att din relation med oss har upphört (dvs. när du avregistrerar dig som konsulent) och avlägsna dessa uppgifter från alla elektroniska databärare där du har registrerat dem i ovanstående syfte.

Vi förbehåller oss rätten att granska de metoder du använder för att skydda de personuppgifter du har anförtrotts. Du är skyldig att ge oss möjlighet att genomföra granskningen omedelbart efter att vi har begärt att få göra den.

Du förbinder dig att omedelbart och korrekt besvara alla frågor som vi ställer rörande behandling av anförtrodda personuppgifter på grundval av denna personuppgiftspolicy och våra regler, särskilt sådant som gäller de skyddsåtgärder som du tillämpar på personuppgifter.

Du får behandla personuppgifterna inom ramen för och i det syfte som fastställs i reglerna, särskilt i it-systemet och i pappersform och även bevilja ytterligare tillstånd att behandla uppgifterna till de personer som samarbetar med dig, på grundval av överenskommelser enligt civilrättsliga bestämmelser, under förutsättning att du genom avtal säkerställer att de kommer att uppfylla alla krav när det gäller behandling och skydd av uppgifter som är bindande för dig, och under förutsättning att vi accepterar denna underleverantör.

Om filerna som innehåller personuppgifter skickas mellan oss ska dessa säkras med hjälp av kryptering under överföringen via det offentliga nätverket för att skydda personuppgifterna.

Vi har rätt att avsluta din registrering som konsulent om du använder personuppgifter i strid med denna personuppgiftspolicy.

Vi är inte ansvariga för dina skyldigheter gentemot tredje part som beror på att personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot denna personuppgiftspolicy och våra regler, eller för dina skyldigheter gentemot de personer som fått ditt tillstånd att behandla personuppgifterna.

8 Cookies

Vår webbplats använder cookies (små filer som placeras på webbsidesanvändarnas hårddisk) för att skilja dig från andra användare av webbplatsen. Detta gör att vi kan ge dig goda upplevelser när du söker på vår webbplats och gör det också möjligt att förbättra webbplatsen. Vi använder cookies för att analysera informationsflödet, skräddarsy tjänsterna, innehållet och annonseringen, mäta hur effektiv reklamen är och främja tillit och säkerhet.

Vissa cookies innehåller personuppgifter - när du exempelvis klickar på ”kom ihåg mig” när du loggar in kommer en cookie att lagra ditt användarnamn. De flesta cookies samlar inte in information som identifierar användaren, utan samlar i stället in mer allmän information såsom hur användare når och använder systemen, eller en användares vanliga plats. Vi erbjuder vissa tjänster som är tillgängliga enbart genom användning av cookies. I allmänhet har cookies upp till fyra olika funktioner:

8.1 Essentiella cookies

Vissa cookies är avgörande för att systemet ska fungera. Exempelvis gör vissa cookies det möjligt för oss att identifiera registrerade användare och säkerställa att de kan få tillgång till hela systemet. Om en registrerad användare väljer att avaktivera dessa cookies kanske han eller hon inte kan få tillgång till systemets hela innehåll.

8.2 Prestandacookies

Andra cookies kan användas för att analysera hur användarna använder systemet och för att övervaka systemets prestanda. Det gör att vi kan erbjuda upplevelser av hög kvalitet genom att skräddarsy erbjudandet och snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem som uppstår. Exempelvis kan prestandacookies användas för att hålla reda på vilka sidor som är populärast och fastställa varför vissa sidor får felmeddelanden. Dessa cookies kan också användas för att framhålla produkter eller tjänster på webbplatsen som kan vara av intresse för användarna, baserat på deras användning av systemet.

8.3 Funktionalitetscookies

Funktionalitetscookies används för att vi ska kunna komma ihåg vissa användares preferenser.

8.4 Beteendeinriktade reklamcookies

Vi kan använda cookies för att erbjuda användarna reklam som är relevant för dem och deras intressen. Oriflame kan även använda tredje parts-cookies när det gäller marknadsundersökningar, spåra intäkter, förbättra webbplatsens funktionalitet och övervaka efterlevnad av dessa villkor och förutsättningar liksom upphovsrättspolicy.

Användarna har alltid rätt att avböja cookies om deras webbläsare tillåter det, även om det kan innebära att det stör deras användning av vissa av Oriflames system. Detaljerad information om hur du avaktiverar cookies finns här (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Mer information om hur företag använder cookies finns här (http://www.allaboutcookies.org/).

8.5 Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att förstå hur besökare interagerar med våra hemsidor och applikationer. Det betyder att när du besöker vår hemsida eller använder någon av våra mobila applikationer, skickar din webbläsare automatiskt viss information till Google. Detta inkluderar exempelvis webbadressen du besöker samt din IP-adress.

Vill du läsa mer om hur Googles teknologi samlar in och processar data kan du följa denna länk:  https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Om du inte vill att Google Analytics ska användas i din webbläsare, kan du installera webbläsartillägget Google Analytics browser add-onDu kan läsa mer om Google Analytics och Googles integritetspolicy här

 

9 Ändringar i vår personuppgiftspolicy

Eventuella framtida ändringar i vår personuppgiftspolicy meddelas på webbplatsen och i förekommande fall även till dig per e-post eller på annat sätt. Ändringarna finns också tillgängliga i våra lokaler. De träder i kraft den dag de publiceras. Om du använder webbplatsen eller lägger en beställning efter att den ändrade personuppgiftspolicyn har publicerats anses du ha godkänt ändringarna.

10 Kontakt och klagomål

Frågor, kommentarer och önskemål rörande denna personuppgiftspolicy välkomnas och ska ställas till vår kundservice eller till den särskilda e-postadressen: privacy@oriflame.com. Om du anser att vi inte har följt denna personuppgiftspolicy kan du skriva till adressen ovan eller ringa vår kundservice på 0775-20 20 30. Beskriv så detaljerat som möjligt hur du anser att personuppgiftspolicyn inte har följts. Vi kommer att undersöka ditt klagomål snarast.

Publiceringsdatum: 5 mars 2017