Gå vidare till huvudinnehållet Gå vidare till huvudmenyn Gå vidare till sök

Hållbar skönhet som du kan tro på

 

Utförda, säkra och ansvarsfulla ingredienser

Vårt arv finns i naturen - vi respekterar den och inspireras av den. I produktutvecklingen innebär det att vi använder ingredienser med naturligt ursprung där det är möjligt, men bara om de är effektiva, säkra och kommer från ansvarsfulla källor.  

Formuleringens naturlighet 

Vi utvecklar formuleringar med olika nivåer av naturlighet, där många produkter har 90% naturligt ursprung eller mer.  

Respekt för biologisk mångfald 

 

Vi respekterar biologisk mångfald och strävar efter att använda 100% pappers- och kartongförpackningar från FSC®-certifierade eller återvunna material.  

Transparent inköp av råvaror

Vi säkerställer transparens i inköp av råvaror, profilerar varje ingrediens med avseende på ursprung, naturlighet och biologisk nedbrytbarhet och inkluderar endast de som uppfyller våra strikta standarder. 

Engagemang för ansvarsfulla formuleringar 

 

Vår filosofi vägleder oss till att skapa biologiskt nedbrytbara rinse-offs, veganska certifierade alternativ och formuleringar rika på ingredienser av naturligt ursprung, som den förnyade Tender Care, nu 99,9% av naturligt ursprung. 

Hållbarhet i förpackningar 

 

Vi arbetar också för hållbarhet i våra förpackningar genom att öka det återvunna innehållet, använda mindre material, designa för återvinningsbarhet och utveckla påfyllningsalternativ. 

Medveten formulering, tillverkning och leverans 

 

Vi köper 100% förnybar el till alla våra tillverkningsanläggningar och kontor. Vi har minskat våra utsläpp av växthusgaser med 76% (mellan 2010-2020). 

Proaktiv förvaltning av miljön

 

Vi hanterar aktivt omstridda ingredienser och väljer att ta bort, begränsa eller åtgärda dem om de utgör miljö-, etik- eller säkerhetsproblem, vilket säkerställer att våra formuleringar överensstämmer med våra värderingar. 

Meningsfulla partnerskap 

 

Vi samarbetar med ledande organisationer med liknande värderingar för att sträva efter positiv förändring: FSC®, RSPO™, RMI, FOS®, The Vegan Society™ och EcoBeautyScore Consortium. 

Att ta ansvar för våra handlingar  

 

Oriflame har utsetts till Climate Leader i Europa. Vi rapporterar årligen om våra miljörelaterade risker och åtaganden, bland annat i vår hållbarhetsrapport.