ORIFLAME SEKRETESSMEDDELANDE SKÖNHETSKONSULENTER

Publiceringsdatum: Maj 2018


Så behandlar vi dina personuppgifter

Vad täcker denna policy?

Denna policy beskriver Företagets, och din Sponsors, bearbetning av dina personuppgifter.

Referenser i denna policy till Företaget, vi eller oss skall innebära Oriflame Holdings B.V., Bolduc Building A, Utopialaan 52, 5232 CE's-Hertogenbosch, Nederländerna

Referenser i denna policy till din sponsor skall innebära den Sponsor som identifieras i det bekräftelse-e-postmeddelande vi skickar dig under registreringsprocessen som Skönhetskonsulent (d.v.s. den Sponsor som sponsrade dig för att bli Skönhetskonsulent), och dina sponsorer skall innebära din Sponsor tillsammans med din Sponsors uplinesponsorer inom Skönhetskonsulentnätverket som kommer att ha tillgång till dina personuppgifter i enlighet med denna policy.
Uppgifterna för dina Sponsorer finns bakom login.

För syftet med gällande dataskyddslag (inklusive den Allmänna databeskyddsförordningen 2016/679 ("GDPR") är var och en av Företagets och dina Sponsorer oberoende datainsamlare av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in?

Följande kategorier personuppgifter kommer att samlas in om dig i samband med denna policy:

 1. Personuppgifter insamlade från dig: Beroende på hur du interagerar med Oriflame samlar Företaget och/eller din Sponsor in följande uppgifter från dig när du fyller i ett formulär på webbplatsen, slutför registreringsprocessen som Skönhetskonsulent, köper Oriflame-produkter, begär uppskjuten betalning för dina inköp , deltar i diskussionsforum eller andra sociala mediefunktioner på webbplatsen, går med i en tävling, kampanj eller undersökning på webbplatsen, eller på annat sätt kommunicerar med Företaget (till exempel när du kontaktar kundtjänst):

  Person- uppgifter

  Är tillhandahållandet av personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal?

  Eventuella följder av underlåtenhet att tillhandahålla sådana uppgifter

  Namn*;

  Avtalsenligt krav

  Om du inte tillhandahåller denna uppgift kommer du inte att kunna registrera dig som Skönhetskonsulent

  födelsedatum;

   

   

  postadress*;

  Lagstadgat krav

  Vi måste rapportera din inkomst till skattemyndigheten och utan denna uppgift kan vi inte uppfylla denna skyldighet

  produktleveransadress*;

  Avtalsenligt krav

  Om du inte tillhandahåller den kommer vi inte att kunna leverera din beställning

  e-postadress;

   

   

  telefonnummer och mobiltelefonnummer;

   

   

  ditt lösenord*;

  Avtalsenligt krav

  Utan lösenordet kan du inte skapa ditt konto i vårt onlinesystem eftersom uppgifterna måste säkras

  personligt identifikationsnummer;

   

   

  din Sponsors namn och Sponsorns konsulentnummer;

   

   

  nationell skattekod eller -nummer*;

  Lagstadgat krav för konsulenter som tar emot några betalningar

  Vi måste rapportera din inkomst till skattemyndigheten och utan denna uppgift kan vi inte uppfylla denna skyldighet

  socialförsäkrings-/personnummer;

  Lagstadgat krav för konsulenter som tar emot några betalningar

  Vi måste rapportera din inkomst till skattemyndigheten och utan denna uppgift kan vi inte uppfylla denna skyldighet

  bankkontouppgifter*; och

  Avtalsenligt krav för konsulenter som tar emot några betalningar

  Vi distribuerar betalningarna till våra konsulenter enbart via banköverföringar. Utan bankkontot kommer vi inte att kunna betala några belopp till dig.

  passnummer (för de Skönhetskonsulenter som deltar i internationella konferenser)*.

  Avtalsenligt krav för konsulenter som deltar i konferenser

  De internationella konferenserna kräver resor över gränser och utan dina resedokumentuppgifter kan vi inte arrangera det.

  Fälten ovan som är markerade med en (*) är obligatoriska fält - om du inte tillhandahåller sådana personuppgifter, kommer Företaget och/eller dina Sponsorer inte att kunna uppfylla de tillämpliga ändamål som beskrivs nedan i denna policy. 

 2. Personuppgifter insamlade om dig:
  • Företaget bearbetar personuppgifter relaterade till din inköpshistorik, nivå i Success Plan, prestation och rekrytering och det delar vissa av/alla dessa data med dina Sponsorer för hanteringen av deras downlinenätverk.
  • Företaget bearbetar följande personliga data om dig relaterade till ditt slutförande av registreringsprocessen som Skönhetskonsulent:
   • unikt konsulent-ID;
   • medlemskapets startdatum; och
   • medlemskapets årsdag.
   • information erhållen via de cookies som Företaget placerar på webbplatsen se nedan för mer information.
 3. Dessutom kommer Företaget, när det gäller varje besök på webbplatsen och någon Oriflame-app, att automatiskt samla inföljande personuppgifter:
  • teknisk information, inklusive IP-adressen (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator till Internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszoninställning, typer av plugins för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform;
  • Information om ditt besök på webbplatsen, inklusive det fullständiga klickflödet för Uniform Resource Locators (URL) till, via och från webbplatsen (inklusive datum och tid); produkter du tittat på eller sökt efter; sidresponstider, nedladdningsfel, längd på besök på vissa sidor, sidans interaktionsinformation (såsom bläddring, klickningar och musöverflyttningar) och metoder använda för att surfa bort från sidan och alla telefonnummer använda för att ringa vårt kundtjänstnummer ; och

Hur används dina personuppgifter,  och vad är den rättsliga grunden för denna användning?

Företaget och dina Sponsorer bearbetar var för sig ovanstående personuppgifter som oberoende datainsamlare. Var och en bearbetar självständigt dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Rättslig efterlevnad: För att säkerställa efterlevnad av gällande lagar och skydd av Företagets legitima affärsintressen och rättsliga rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, användning i samband med rättsliga anspråk, efterlevnads-, lagstiftnings-, skatt- och utredningsändamål (inklusive utlämning av sådan information i samband med rättsprocess eller -tvister).
 • Samtycke: Med förbehåll för följande, kommer företaget att skicka dig direkt marknadsföring relaterad till Företagets produkter och tjänster liknande dem som du redan har köpt, eller andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Företaget, dess dotterbolag och noga utvalda partners. Denna kommer endast att skickas där du har givit ditt samtycke till Företaget under registreringsprocessen som Skönhetskonsulent eller via ditt onlinekonto på webbplatsen ("Mina sidor"), eller (där det är tillåtet) du har fått möjlighet att välja bort den. Du kommer att kunna välja bort direkt marknadsföring genom: (i) att följa instruktionerna i själva kommunikationen; (ii) att ändra dina marknadsföringspreferenser via ditt onlinekonto på webbplatsen ("Mina sidor"); eller (iii) att kontakta kundservice@oriflame.com
 • Samtycke: Med förbehåll för följande, kan dina Sponsorer skicka dig direkt marknadsföring relaterad till Företagets produkter och tjänster liknande dem som du redan har köpt, eller andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Företaget, dess dotterbolag och noga utvalda partners. Denna kommer endast att skickas där du har givit ditt samtycke till dina Sponsorer under registreringsprocessen som Skönhetskonsulent eller via ditt onlinekonto på webbplatsen ("Mina sidor"), eller (där det är tillåtet) du har fått möjlighet att välja bort den. Du kommer att kunna välja bort direkt marknadsföring genom: (i) att följa instruktionerna i själva kommunikationen; (ii) att ändra dina marknadsföringspreferenser via ditt onlinekonto på webbplatsen ("Mina sidor"); eller (iii) att kontakta kundservice@oriflame.com eller (iv) att direkt kontakta din Sponsor.

  Vem kommer dina personuppgifter att delas med, och var?

  1. Företaget kommer att dela dina personuppgifter med Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Tyskland för analyser på gruppnivå.
  2. Företaget och dina Sponsorer kan vardera dela dina personuppgifter med:
   • myndigheter och/eller brottsbekämpande tjänstemän om det krävs för ovanstående ändamål, om det krävs i lag eller om det behövs för rättsligt skydd av dess egna legitima intressen i enlighet med gällande lagar;
   • tredjepartstjänsteleverantörer och gruppföretag, som kommer att bearbeta dem på uppdrag av Företaget eller dina Sponsorer för ovanstående ändamål.Sådana tredje parter inkluderar, men är inte begränsade till, kurirer för leverans av dina beställningar (som ar belägna i EES), kundtjänstverksamheter (som är belägna i EES) och marknadsförare (som är belägna i EES), etc.;
   • bland Sponsorerna själva (kom ihåg att detta bara betyder din Sponsor tillsammans med din Sponsors uplinesponsorer inom konsulentnätverket); och
   • VIP-kunder som inte refererats av dig men som Företaget har tilldelat dig vid deras registrering som VIP-kund så att VIP-kunden kan kontakta dig för att få veta mer om produkter och tjänster från Oriflame.
  3. Företagsbearbetning
   • Avtalsenlig nödvändighet: Som krävs för att etablera och uppfylla ett avtal med dig, till exempel om du gör ett köp från det. Detta kommer att inkludera att verifiera din identitet, ta emot betalningar, kommunicera med dig, tillhandahålla kundtjänst och arrangera leveransen eller annat tillhandahållande av produkter, belöningar eller tjänster.
   • Legitima intressen: Som krävs av det för att fullfölja sina egna legitima intressen, i synnerhet:
    • för att säkerställa effektiv hantering av Skönhetskonsulentnätverket (inklusive göra det möjligt för dig att ta kontakt med andra skönhetskonsulenter inom nätverket);
    • för att kommunicera med dig (inklusive att ge dig information för att hjälpa dig förbättra din verksamhet (som t.ex. att ge dig utbildningsmaterial och -sessioner);
    • för att analysera dina Skönhetskonsulentrekryterings- och försäljningsprestation (inklusive sammanställning av interna rapporter);
    • för att inbjuda dig att delta i marknadsundersökningar eller -studier, och närvara vid konferenser (för affärsuppdatering);
    • för att hjälpa det att övervaka, förbättra, administrera och skydda dess produkter, innehåll, tjänster och webbplats, både online och offline;
    • för att personanpassa dess webbplats, eller dess produkter och tjänster för dig, och för att göra det möjligt för dig att delta i interaktiva funktioner på dess webbplats;
    • för att övervaka och säkerställa din efterlevnad av dess policies och regler;
    • för att utreda och hantera eventuella klagomål från dig om dess produkter och tjänster eller dess webbplats;
    • för att övervaka alla Skönhetskonsulentkonton för att förhindra, utreda och/eller rapportera bedrägeri, terrorism, felaktig framställning, säkerhetsincidenter eller brott, i enlighet med gällande lag; och
    • för att mäta eller förstå effektiviteten av annonsering som det levererar till dig och andra, och för att leverera relevant annonsering till dig (inklusive utförande av kundtillfredsställelse- och liknande studier).
  4. Din Sponsors bearbetning
   • Legitima intressen: Som krävs av dem för att var och en fullfölja sina legitima intressen, i synnerhet:
    • för att säkerställa effektiv hantering av Skönhetskonsulentnätverket (inklusive göra det möjligt för dig att ta kontakt med andra skönhetskonsulenter inom nätverket);
    • för att svara på eventuella kommentarer eller klagomål som du kan skicka dem;
    • för att kommunicera med dig (inklusive att ge dig information för att hjälpa dig förbättra din verksamhet och bjuda in dig till Skönhetskonsulentmöten);
    • för att analysera dina Skönhetskonsulenttrekryterings- och försäljningsprestation (inklusive sammanställning av interna rapporter); och
    • för att bjuda in dig att närvara vid ubildningssessioner och Konsulentnätverksmöten.
   • Rättslig efterlevnad: För att säkerställa efterlevnad av gällande lagar och skydd av din Sponsors egna legitima affärsintressen och rättsliga rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, användning i samband med rättsliga anspråk, efterlevnads-, lagstiftnings-, skatt- och utredningsändamål (inklusive utlämning av sådan information i samband med rättsprocess eller -tvister).

  Vilka cookies kommer att användas på webbplatsen?

  Webbplatsen använder cookies (små filer placerade på webbplatsanvändarens hårddisk) för att särskilja dig från andra användare av webbplatsen. Detta hjälper oss att ge dig en upplevelse av hög kvalitet när du surfar på webbplatsen och låter oss också förbättra webbplatsen. Vi använder cookies för att analysera informationsflödet; anpassa tjänsterna, innehållet och annonsering; mäta kampanjeffektivitet; och främja förtroende och säkerhet.

  Vi erbjuder vissa tjänster som är tillgängliga endast genom användningen av cookies. I allmänhet finns följande kategorier av cookies:

  1. Strängt nödvändiga cookies

   Vissa cookies är grundläggande för webbplatsens drift. Till exempel låter vissa cookies oss identifiera registrerade användare och se till att de kan komma åt webbplatsen. Om en registrerad användare väljer att inaktivera dessa cookies, kan kanske inte användaren komma åt allt innehåll på webbplatsen.

  2. Prestationscookies

   Andra cookies kan användas för att analysera hur användarna använder webbplatsen och för att övervaka webbplatsens uppträdande. Detta låter oss ge en upplevelse av hög kvalitet genom att anpassa erbjudandet och snabbt identifiera och korrigera alla eventuella problem som uppstår. Till exempel kan prestationscookies användas för att hålla koll på vilka sidor som är mest populära och för att avgöra varför vissa sidor får felmeddelanden.

  3. Funktionalitetscookies

   Funktionalitetscookies används för att låta oss komma ihåg användarnas preferenser och skräddarsy webbplatsen/appen för att ge förbättrade funktioner.

  4. Målinriktade cookies

   Vi kan använda cookies för att servera användarna annonser som marknadsför produkter från Oriflame som är relevanta för dem och deras intressen. Observera att vi inte låter tredje parter annonsera sina egna produkter och tjänster på vår webbplats/app.

  5. Google Analytics

  Vi använder Google Analytics för att förstå hur besökarna använder våra webbplatser och appar. Detta innebär att när du besöker vår webbplats eller använder en av våra mobilapplikationer skickar din webbläsare automatiskt viss information till Google. Denna inkluderar, till exempel, webbadressen för den sida du besöker och din IP-adress. Du hittar detaljerna för hur Googles teknik samlar in och bearbetar data genom att följa denna länk https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

  Om du inte vill att Google Analytics används i din webbläsare kan du installera webbläsartillägget för Google Analytics. Du kan få veta mer om Google Analytics och Googles sekretesspolicy här .

  Användarna är alltid fria att avvisa cookies om deras webbläsare tillåter det, även om att göra det kan störa deras användning av webbplatsen. Vänligen se detaljerad information om hur du inaktiverar cookies här (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

  Ytterligare detaljer om hur företag använder cookies finns här (http://www.allaboutcookies.org/ ).

  Ändringar i denna policy

  Alla eventuella ändringar vi gör i policyn i framtiden kommer att publiceras på webbplatsen och, där det är lämpligt, kommer att meddelas till dig via e-post eller på annat sätt. Ändringarna kommer även att vara tillgängliga i våra lokaler.

  Var kan jag hitta mer information om hanteringen av mina personuppgifter?

  Se våra mer fullständiga Vanliga frågor om sekretess för ytterligare detaljer om lagringstider, internationella överföringar, kontaktuppgifter och dina rättigheter.