VILLKOR

I dessa villkor (”villkoren”) och alla dokument som dessa eventuellt hänvisar till fastställs Oriflames regler och principer samt rättigheter och skyldigheter för konsulenter. När du har accepterat villkoren utgör de en bindande överenskommelse mellan Oriflame Holdings B.V., Bolduc Building A, Utopialaan 52, 5232 CE 's-Hertogenbosch, Nederländerna, registreringsnummer 16061386 (”Oriflame”, ”oss”) och dig (”du”, ”Oriflamekonsulenten”, ”konsulenten”). Vi uppmanar dig därför att skriva ut eller spara och behålla ett exemplar av dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att revidera villkoren. Datum för senaste uppdatering anges i slutet av villkoren. Vi informerar dig om eventuella ändringar på det sätt som framgår av villkoren och du ansvarar för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

1. DEFINITIONER

Följande definitioner används i dessa villkor:

i. Etiska riktlinjer och uppförandekod: dessa bindande regler är en del av Oriflames Success Plan och reglerar hur konsulenterna ska uppträda gentemot Oriflame, kunder och andra konsulenter.

ii. Kund: fysisk person som, oavsett om han eller hon är registrerad som kund hos Oriflame eller inte, köper Oriflame-produkter on line (exempelvis via webbplatsen) eller off line (exempelvis per telefon), och gör detta fullständigt eller huvudsakligen utanför sin rörelse, näringsverksamhet och hantverks-eller yrkesverksamhet.

iii. Oriflamekatalog, katalog: katalog på papper eller i elektroniskt format som ges ut regelbundet och innehåller Oriflames produkterbjudanden och rekommenderade återförsäljarpriser.

iv. Katalogperiod: den period som anges på katalogens framsida och för vilken erbjudandena i en viss Oriflamekatalog gäller.

v. Oriflamegruppen: Oriflame Holdings B.V., dess yttersta moderbolag, och alla enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av detta yttersta moderbolag.

vi. Oriflameprodukter, produkter: kosmetika och tillhörande accessoarer samt vissa kosttillskott som erbjuds till försäljning under Oriflames varumärken. I katalogen beskrivs produkternas viktigaste egenskaper.

vii. Oriflame Success Plan: det dokument som förklarar fördelarna med att samarbeta med Oriflame och de inkomstmöjligheter vi erbjuder. Du kan ladda ned ett exempelar av vår Success Plan här;

viii. Oriflamebroschyr: dokument som ger en snabb och lättförståelig presentation av fördelarna med att samarbeta med Oriflame, av Oriflameprodukterna och de inkomstmöjligheter vi erbjuder. Broschyren bygger på Oriflame Success Plan men ger en kortfattad och mer överskådlig presentation.

ix. Oriflames varumärken: namnet Oriflame, Oriflames logotyp och namen på de produkter eller det produktsortiment som tillverkas, marknadsförs, säljs eller distribueras av oss.

x. Priser: de priser på Oriflames produkter som fastställs av Oriflame och anges i den prislista som gäller när inköpsordern läggs.

xi. Territorium: Sverige

xii. Personuppgifter: de uppgifter du lämnar i samband med att du registrerar dig som konsulent hos Oriflame, tillsammans med eventuell övrig information om dig som du kan lämna till oss från tid till annan.

xiii. Personlig information: information som direkt eller indirekt relaterar till kunder, Oriflamekonsulenter och tredje part vars information du samlar in eller använder i förhållande till Oriflame.

 

2. REGISTRERING OCH MEDLEMSKAP

2.1. Du registreras som Oriflamekonsulent efter att vi har godkänt din ansökan och tilldelat dig ett konsulentnummer. Kraven för att godkännas som Oriflamekonsulent anges i avsnittet Regler för ”medlemskap” i uppförandekoden.

2.2. Vi kan ta ut en registreringsavgift som faktureras på din första inköpsfaktura.

2.3 Ditt medlemskap går ut på årsdagen när du registrerade dig om du inte har gjort en beställning inder den här perioden eller (ii) 12 månader efter din sista beställning.

2.4. Både du och Oriflame kan när som helst avsluta medlemskapet vilket framgår nedan i villkoren.

2.5. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller överföras till en annan person utan vårt skriftliga tillstånd i förväg.

2.6. Om du undantagsvis registrerar en sponsrad person för dennes räkning förutsätter vi att du har erhållit personens godkännande. Registrering utan godkännande är inte tillåtet. Du är fullt ansvarig för eventuella krav, kostnader och belopp som uppstår på grund av en sådan registrering. Dessutom kan den person som du har registrerat ha krav på dig baserat på tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och civilrättsliga regler. Du kan i vissa fall också bli föremål för en brottmålsprocess.

2.7. Efter registrering:

• Du har rätt att köpa Oriflames produkter i enlighet med dessa villkor och även utnyttja andra förmåner som anges i Oriflames Success Plan.

• Du är skyldig att noga följa reglerna i dessa villkor, bland annat i eventuella handlingar som villkoren hänvisar till.

 

3. ÅNGERRÄTT (COOLING OFF) OCH FÖLJDERNA AV ATT AVSLUTA MEDLEMSKAPET

3.1. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap utan att ange något skäl genom att sända oss ett skriftligt meddelande. När vi har mottagit meddelandet får du en bekräftelse från oss. Du kan använda formuläret för annullering för att meddela oss att du vill avsluta medlemskapet.

3.2. Om du säger upp ditt medlemskap inom 14 kalenderdagar efter att du registrerat dig återbetalar vi samtliga avgifter och kostnader, och du har rätt att returnera samtliga produkter som du har köpt. Av säkerhets- och hygienskäl kan vi neka att ta tillbaka kosmetikaprodukter som inte är förseglade.

3.3. Om du säger upp ditt medlemskap senare köper vi tillbaka samtliga produkter från dig, om du så önskar, enligt följande förutsättningar:

• De återsända produkterna ska ha köpts under de senaste 12 månaderna och kommer att återbetalas till 90 procent av det ursprungliga nettopriset, efter avdrag för eventuella betalningar vi har gjort till dig i samband med att du köpte produkterna.

• De returnerade produkterna måste vara i säljbart skick, vilket innebär att de inte får ha använts, packats upp eller förändrats på något sätt. De får heller inte ha passerat bäst före-datum och ska fortfarande ingå i katalogen.

 

4. KÖPA PRODUKTER A. ATT LÄGGA EN BESTÄLLNING

4.1. Beställningar ur katalogen görs genom att du väljer de produkter du vill köpa. En beställning anses vara ett erbjudande från dig till oss att köpa de utvalda produkterna.

4.2. En beställning anses genomförd när följande steg har genomförts:

• Om du beställer per telefon: du har angett för medarbetaren i vår kundservice vilka produkter du vill köpa och han eller hon har valt ut dem för dig eller

• Om du beställer online: du har valt de produkter du vill köpa genom att välja ”lägg i varukorg”. Du kan när som helst kontrollera och ändra innehållet i varukorgen genom att ändra antal produkter, ta bort produkter eller tömma varukorgen på hela sitt innehåll.

• Du har lämnat de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna leverera produkterna och har bekräftat att vi får använda dessa uppgifter enligt de syften som anges i vår personuppgiftspolicy och

• Du har valt önskad leverans- och betalningsmetod.

4.3. När din online-beställning är genomförd kan den inte ändras via webbsidan. Du får då i stället kontakta kundservice på kundservice@oriflame.com.

4.4. När vi har godkänt din beställning skickas en orderbekräftelse till dig via e-post vilket innebär att köpeavtalet blir bindande. Vi kan vägra att acceptera din beställning utan att ange något skäl för detta. Vi återbetalar i det fallet eventuella redan gjorda inbetalningar.

4.5. Utöver orderbekräftelsen får du en följesedel med dina produkter. Följesedeln visar vilka produkter som skickas till dig och information till dig som konsument.

4.6. Observera följande om du beställer på nätet:

4.6.1. Det ingångna avtalet arkiveras inte och blir inte tillgängligt. Avtalet består av din beställning och villkoren som anges på webbplatsen (som kan arkiveras eller skrivas ut) eller genom annat sätt som meddelas av oss.

4.6.2. Avtalet får endast ingås på svenska och inte på något annat språk.

4.6.3. Oriflame följer den uppförandekod som anges i paragraf 9 i villkoren.

4.7. Slutförda och betalda beställningar kan inte avbeställas av dig, med undantag för vad som anges i paragraf 5.

4.8. Beställningar kan göras när som helst på dagen med undantag för vissa begränsningar när katalogperioden avslutas och vi uppdaterar katalogen.

4.9 Det kan förekomma att samtliga produkter inte finns i lager vid varje given tidpunkt. Om en produkt är slut i lager när du beställer gör vi vårt bästa för att informera dig innan beställningen avslutas, så att du kan ändra eller dra tillbaka beställningen.

4.10 Katalogen kan undantagsvis under kortare tidsperioder vara oåtkomlig på grund av underhåll eller av olika tekniska skäl. Oriflame kan inte hållas ansvarig för detta och avvisar alla sådana krav från kunder eller andra besökare.

4.11 Vi kan undantagsvis låta dig lägga beställningar för andra genom att använda ett specifikt online-verktyg. Det är endast möjligt för dina downline-konsulenter enligt Oriflames Success Plan, och endast efter deras uttryckliga tillåtelse. Om du använder detta verktyg blir du ensam ansvarig för alla eventuella krav baserade på otillåtna beställningar och generellt för eventuella intrång i personuppgifter, samt för eventuella kostnader och utgifter som Oriflame, eller den person du har gjort beställningen för, kan drabbas av i samband med denna beställning.

 

B. PRISER OCH BETALNING

4.12 Om inget annat anges utgör de priser som visas i katalogen det fullständiga återförsäljarpriset för Produkterna vid tidpunkten för beställningen. Alla priser anges i lokal valuta och inkluderar mervärdesskatt.

4.13 Vi förbehåller oss rätten att fritt när som helst ändra priserna, men eventuella prisändringar på produkter du valt innan du lägger din beställning kommer inte att utgöra en del av avtalet mellan oss, om vi inte uttryckligen kommer överens om detta med dig.

4.14 Priserna inkluderar inte transportkostnader, leveranskostnader och andra eventuella avgifter och omkostnader som tydligt läggs på priset under beställningsprocessen, och som kan variera beroende på vilket leveranssätt du väljer.

4.15 Priserna kan rabatteras av oss från tid till annan. Du kan få ytterligare rabatt i enlighet med Oriflame Success Plan. Dessa rabatter anges inte alltid på din inköpsfaktura. Du kan alltid ta upp frågor om prisberäkning med kundservice på kundservice@oriflame.com

4.16 Betalning kan göras med kreditkort, genom banköverföring eller på annat sätt som anges i dessa villkor. Vi accepterar de flesta större kreditkort. Normalt belastas ditt kreditkort först efter att din beställning är klar att skicka. Om ditt kreditkort undantagsvis skulle belastas innan din beställning har skickats har du fortfarande rätt till återbetalning enligt paragraf 3.2, 3.3 och 5.3.

4.17 Fakturor ska betalas och vara oss tillhanda inom 21 dagar enligt instruktionerna på fakturan. Försenade betalningar kan leda till dröjsmålsränta som beräknas enligt gällande referensränta i Sverige samt skäliga kostnader för att driva in skulden.

4.18 För ytterligare information om betalningsmetoder och eventuella kreditvillkor kontakta vår kundservice på kundservice@oriflame.com.

4.19 För att kortbetalningar online ska vara säkra krypteras all betalningsinformation. Eftersom Oriflame samarbetar med auktoriserade betaltjänstleverantörer hanteras kreditkortsinformation säkert och i enlighet med internationell säkerhetsstandard.

4.20 Om vi erbjuder möjligheten med återkommande kortbetalningar kommer du att uttryckligen kunna välja och anmäla dig till denna praktiska betalningsmetod. Alla betalningar därefter kommer då att medges från ditt betalkort när beställningen läggs och beloppet kommer att debiteras ditt kort när Oriflame skickar de beställda produkterna. Du kan när som helst säga upp tjänsten återkommande kortbetalningar genom att gå till din profilsida och klicka på fliken betalkort.

4.21 Du behåller rätten till utbetalning av rabatter och bonus som samlats på försäljningen under det senaste året. Rätten till rabatter och bonus går förlorad på belopp som intjänats mer än ett år tillbaka i tiden.

 

C. LEVERANS OCH ÖVERFÖRING AV RISK

4.22 Beställda produkter levereras endast inom territoriet.

4.23 Du väljer själv leveransplats vid beställningen.

4.24 Vi handlägger och levererar din beställning så snart som möjligt, dock senast 30 dagar efter att beställningen bekräftats av oss. Vi ansvarar inte för leveransförseningar som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll.

4.25 Risken och äganderätten till produkterna övergår till dig vid leverans.

4.26 Oriflame ansvarar inte för utebliven, felaktig eller försenad leverans av en beställning som orsakas av att du lämnat felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. 4.27 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ensidigt annullera en beställning om vi har skälig anledning att anta att du inte har följt villkoren. D. PRODUKTERNAS

ÖVERENSSTÄMMELSE

4.28 Vi garanterar att Oriflames produkter är tillverkas i enlighet med Good Manufacturing Practices for cosmetic products EN ISO 22716:2007 och Oriflames uppförandekod.

 

5.ÅNGERRÄTT

5.1. Vi följer strikt de regler om ångerrätt som är tillämpliga på territoriet (se paragraf 5.3 för ytterligare information).

5.2. Utan att det påverkar din rätt att annullera, beställa och returnera en produkt bör du, när du har mottagit leveransen, kontrollera innehållet och försäkra dig om att inga produkter har skadats under transporten. Om ett fel upptäcks måste du eller den person som tar emot produkterna i ditt namn omedelbart kontakta kundservice och lämna in ett klagomål där skadan/defekten beskrivs. Du kan också skicka klagomålet per e-post till kundservice@oriflame.com.

5.3. Returrätt och återbetalning

5.3.1. Du kan när som helst, och utan att ange något skäl, annullera en beställning under den period som anges i paragraf 5.3.2 nedan. Om du ångrar dig eller av någon anledning inte vill behålla en produkt kan du därför, under den aktuella perioden, meddela oss att du vill annullera beställningen och få pengarna tillbaka.

5.3.2. Du kan annullera en beställning när som helst även efter att du har fått beställningsbekräftelsen per e-post eller efter att din beställning muntligen har godkänts av kundservice, men senast 14 kalenderdagar efter den dag du fysiskt hade tillgång till produkten, eller den sista produkten om du beställde fler än en.

5.3.3. För att annullera en beställning ska du kontakta kundservice på telefon 0775-20 20 30 eller per e-post kundservice@oriflame.com eller per post till Oriflame Cosmetics, Box 1095, 10139 Stockholm. Du kan använda modellformuläret för att meddela oss att du vill annullera beställningen. Om du fyller i formuläret på nätet och sänder det via vår webbplats, får du utan dröjsmål ett mottagningsbevis per ett varaktigt medium (exempelvis e-post). Du kan spara en kopia av ditt meddelande om annullering för eget bruk. Du kan endast utnyttja din ångerrätt innan tidsfristen har löpt ut. Om du meddelar oss att du vill annullera beställningen per e-post eller post är annulleringen giltigt från den dag du skickade e-postmeddelandet eller postade brevet till oss. Om du ringer oss för att annullera en beställning gäller annulleringen från den dag du ringde.

5.3.4. Hela det belopp du betalade för produkterna och eventuella fraktkostnader återbetalas till dig (med undantag för de ytterligare kostnader som uppstått om du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder). Vi förbehåller oss rätten att göra avdrag från återbetalningen motsvarande värdeminskning för levererade produkter, om värdeminskningen beror på ovarsam hantering av dig. Du ansvarar endast för produkternas värdeminskning om den beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas typ, egenskaper och funktion. Vi behandlar återbetalningen så snart som möjligt och, i vilket fall som helst, inom a) 14 kalenderdagar efter den dag produkterna har returnerats, eller b) (om tidigare) 14 kalenderdagar efter den dag du kan visa att du har returnerat produkterna eller c) om inga produkter returnerades, 14 kalenderdagar efter den dag då du meddelade oss annulleringen. Om du har returnerat produkterna till oss för att de var felaktiga eller vilseledande beskrivna, se paragraf 5.3.5.

5.3.5. Om du har returnerat produkterna för att de var felaktiga eller vilseledande beskrivna återbetalar vi vad du erlagt, samt ersätter dig för returfrakten samt andra skäliga utlägg du haft för att returnera varan till oss.

5.3.6 Vi kan göra återbetalningen som ett tillgodo eller som en överföring till ditt bankkonto eller till ditt kreditkort, betalkort eller andra betalningssätt som du använder, om vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Du drabbas i vilket fall som helst inte av några kostnader för återbetalningen.

5.3.7. Om produkterna har levererats till dig: 5.3.7.1. Du måste återsända produkterna till oss utan onödig fördröjning och i vilket fall som helst senast 14 kalenderdagar efter den dag du annullerade beställningen/avtalet. Tidsfristen uppfylls om du returnerar Podukterna innan perioden på 14 dagar har löpt ut. 5.3.7.2. Om produkterna inte är felaktiga eller vilseledande beskrivna (se i detta fall paragraf 5.3.5) står du för den direkta kostnaden för att returnera produkterna. 5.3.7.3. Du har juridisk skyldighet att vårda produkterna och vidta rimliga försiktighetsåtgärder så länge du har kvar dem.

5.3.8. Ytterligare detaljer om din lagstadgade ångerrätt och en förklaring till hur du kan utöva rätten finns, tillsammans med ett exempelformulär, på vårt formulär med information till konsumenter enligt beskrivning i paragraf 4.5. Du kan även ladda ned returformuläret här.

5.3.9. Vi har åtagit oss att leverera produkter som överensstämmer med avtalet. Som konsument har du alltid lagliga rättigheter när det gäller produkter som är felaktiga eller inte överensstämmer med beskrivningen. Dessa lagliga rättigheter påverkas inte av och gäller oberoende av returpolicyn i paragraf 5.4 eller av dessa villkor. Råd om dina lagstadgade rättigheter på territoriet finns hos din lokala konsumentrådgivare.

5.4. Vi garanterar dessutom kvaliteten på alla produkter som bär Oriflames namn och intygar att de är tillverkade av eller för oss och uppfyller de högsta kvalitetsnormerna. Vi är övertygade om att våra kunder kommer att vara nöjda med våra produkter på alla tänkbara sätt. Vi erbjuder därför ytterligare en Oriflamegaranti som gör att du kan byta, eller få pengarna tillbaka för varje produkt som du inte är fullständigt nöjd med. Återbetalning eller utbyte ska begäras inom 30 kalenderdagar från fakturans förfallodatum. Garantin gäller inte för produkter som avsiktligt skadats eller använts felaktigt. Om inget annat meddelas ska returer och återbetalningar enligt denna paragraf ske i enlighet med villkoren i föregående stycken i denna paragraf 5.

 

6. ORIFLAMEKONSULENTENS SKYLDIGHETER

6.1. Konsulenter köper och får sälja Oriflameprodukter i eget namn och för egen räkning. Om du väljer att handla med Oriflames produkter betraktas du, och ska alltid agera som, en självständig person (i egen regi/egenföretagare) och inte som agent för eller anställd av Oriflame. Du saknar behörighet att förhandla, köpa, sälja eller rent allmänt sluta avtal i vårt namn eller för vår räkning eller för något annat bolag i Oriflamegruppen.

6.2. När du väljer att handla med Oriflames produkter måste du själv skaffa alla tillstånd, licenser och rent allmänt göra alla registreringar som krävs enligt lag på territoriet för att bedriva egen näringsverksamhet, inbegripet eventuell registrering av uppgiftsskydd (se paragraf 6.7) och registrering för skatt. Du är själv ansvarig för att redovisa och betala skatter, tullavgifter samt andra avgifter som gäller för sådan verksamhet. Du är själv ansvarig för att säkerställa att alla aspekter av din användning av dina kunders personuppgifter i alla avseenden överensstämmer med nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter och privatliv (se paragraf 6.7 - 6.13).

6.3. Vi godkänner retur och utbyte av produkter enligt beskrivningen i villkoren för både dina kunder och för dig. Du bekräftar att det är ditt ansvar att informera dina kunder om deras rätt att återsända produkter, och du ska ombesörja eventuella returer av produkter för deras räkning.

6.4. Du ska upprätthålla Oriflames image och rykte. Du får inte göra några uttalanden eller utföra några handlingar som kan vara skadliga för Oriflames eller produkternas image. Du ska bedriva din verksamhet på ett lagligt och etiskt sätt och inte göra några falska, missvisande eller överdrivna påstående om produkterna.

6.5. Du är medveten om att Oriflames varumärken, vårt firmanamn och vår logotyp, våra onlineverktyg och våra databaser är Oriflames egendom och du bekräftar att du inte på något sätt kommer att kränka dessa rättigheter. För att undvika oklarheter vill vi poängtera att all goodwill i Oriflames namn tillfaller Oriflame. På vår begäran ska du underteckna sådan dokumentation som vi rimligen begär för att bekräfta detta.

6.6. Konsulenten godkänner och accepterar att villkoren i detta avtal och det material som avses i det, inklusive men inte begränsat till Oriflame Success Plan, våra databaser (inklusive, men inte begränsat till, alla databaser som innehåller personuppgifter) och våra onlineverktyg är proprietär information och är föremål för våra immateriella rättigheter. Konsulenten får inte använda dem, eller någon del av dem, annat än under de aktiviteter som är tillåtna i detta avtal. 

6.7. När du presenterar Oriflames produkter ska du strikt följa uppförandekoden och de etiska reglerna.

DATASKYDDSANSVAR

6.8. Som konsult kan du samla in, registrera, lagra, använda och uppdatera
personlig information. Som oberoende datainsamlare av sådan personlig
information, garanterar du och samtycker till att du kommer att följa alla tillämpliga lagar om dataskydd och integritet inklusive, utan begränsning, förordningen (EU) 2016/679 (den Allmänna dataskyddsförordningen) och direktivet 2002/58/EC (e-integritetsdirektivet), var och en enligt nationell lagstiftning, ändrad, kompletterad och ersatt från tid till annan. Enligt dessa lagar
kan du vara skyldig att registrera dig hos den relevanta dataintegritetsmyndigheten,
om du inte är befriad, och måste följa principerna för dataskydd. Det är ditt ansvar att bedöma ditt behov av att registrera dig och att utföra sådan registrering om så krävs och att följa principerna för dataskydd.

6,9. Om du vill sponsra en kund för att bli konsult kan du samla in personlig information direkt från kunden. Du måste följa våra procedurer för sponsring som meddelas till dig från tid till annan och se till att all användning av personlig information uppfyller gällande lag.

6.10. Du ska i synnerhet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personlig information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, särskilt när behandlingen innefattar överföring av uppgifter över ett nätverk, och mot alla andra olagliga former av behandling. Med hänsyn till den senaste tekniken och kostnaderna för att använda den ska dessa åtgärder säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till de risker som är förknippade med behandlingen och arten av personuppgifter som ska skyddas.

6.11. Du ska omedelbart meddela Oriflame efter att ha blivit medveten om eventuella brott mot säkerheten som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller tillgång till personlig information genom att e-posta Oriflame på privacy@oriflame.com och förklara incidentens natur och de drabbade registren.

6.12.   Om du vid något tillfälle får en begäran om att utöva rättigheter i enlighet med lagstiftningen om dataskydd från en kund eller annan person för vilken du behandlar personuppgifter ska du uppfylla en sådan begäran i den utsträckning som krävs av gällande lag och i enlighet med alla policies, rutiner eller utbildning som Oriflame då och då tillhandahåller till dig.

6.13.   Du får bearbeta personuppgifter endast i enlighet med sekretessmeddelandet som ges till kunder och andra Oriflame-konsulter. Vid upphörande av din relation med Oriflame garanterar du och samtycker till att du kommer att förstöra all personlig information som du innehar eller är under din kontroll utan otillbörligt dröjsmål.

6.14.   Vi friskriver oss uttryckligen från allt ansvar för eventuella påföljder, kostnader, avgifter och i allmänhet alla eventuella utgifter som kan uppkomma för dig till följd av brott mot tillämpliga lagar om dataskydd och integritet. 

KOMMERSIELL MARKNADSKOMMUNIKATION

6.15. Du måste uttryckligen fråga kunderna om de vill ha marknadsföringskommunikation om Oriflame-produkter från dig, och du måste erhålla bekräftande samtycke innan du skickar någon sådan kommunikation. Du måste hålla ett register över marknadsföringspreferenserna för alla mottagare av marknadsföringskommunikation från dig, som innehåller registrering av det datum då samtycket gavs och det språk som överenskommits. All marknadsföringskommunikation du skickar måste informera mottagaren om hans eller hennes rätt att avbryta prenumerationen från framtida meddelanden och hur han eller hon kan utöva denna rättighet, vilket inkluderar att informera dig via e-post om hans eller hennes önskan om att avregistrera sig. Du samtycker till och garanterar att du kommer att respektera preferenserna för alla mottagare av sådan kommunikation.

6.16. Med hjälp av våra online-verktyg kan du använda en kunds personliga information för att skicka marknadskommunikation och övrig kommersiell kommunikation, men under följande förutsättningar: 
• Du måste vara konsulentens sponsor, om inte annat uttryckligen har överenskommits.

• Denna marknadskommunikation och övrig kommersiell kommunikation får endast gälla Oriflames produkter.

• Den kommersiella marknadskommunikationen ska vara tydligt identifierbart som sådan.

• Meddelandet ska innehålla ditt namn och dina kontaktuppgifter som avsändare av marknadskommunikationen och en giltig e-postadress där kunderna kan nå dig för att meddela att de föredrar att välja bort ytterligare marknadskommunikation.

• Marknadskommunikation får inte skickas till kunder som har valt att inte ta emot sådan.

• Reklamerbjudanden såsom rabatter, premier och gåvor som är tillåtna enligt lag ska vara tydligt identifierbara som sådana, och villkoren som ska uppfyllas för att komma ifråga för dem ska vara lättillgängliga och presenteras klart och otvetydigt.

• Innehållet i denna kommersiella marknadskommunikation överensstämmer med dessa villkor och all tillämplig lagstiftning rörande marknadskommunikation.

6.17. Du får under inga omständigheter sända marknadskommunikation eller kommersiell kommunikation för Oriflames räkning eller i Oriflames namn.

 ORIFLAMES SKYLDIGHETER

6.18. Vi levererar de produkter du beställer under förutsättning att de är tillgängliga.

6.19. Vi frånskriver oss uttryckligen allt ansvar för om en produkt saknas eller inte finns i lager.

6.20. Du får, direkt från oss eller från en annan Oriflameenhet eller tredjepartsleverantör, alla förmåner/betalningar som tillfaller dig i enlighet med gällande Oriflame Success Plan. 8.

7. AVTALETS UPPHÖRANDE

7.1. Vi kan avsluta ditt medlemskap med omedelbar verkan genom meddelande om någon av dessa omständigheter föreligger:

• Om du gör ett uttalande eller lämnar personuppgifter som i väsentlig grad är felaktiga eller osanna.

• Om en konkursansökan för dig lämnas in till domstol eller om du inte kan betala dina skulder till oss när de förfaller.

• Om du bryter mot någon av bestämmelserna i villkoren och detta inte kan avhjälpas eller om du bryter mot någon av bestämmelserna i de etiska riktlinjerna och uppförandekoden.

• Om du bryter mot någon av bestämmelserna i villkoren, inbegripet de dokument som dessa hänvisar till, och vid överträdelse som kan avhjälpas inte vidtar rättelse inom 14 dagar från det att du mottagit en skriftlig anmaning från oss.

8.KLAGOMÅLSHANTERING

8.1. Oriflames principer för klagomålshantering återfinns i uppförandekoden.

8.2. Du kan alltid lämna ett klagomål, ställa en fråga eller framföra ett önskemål till Oriflames kundservice på kundservice@oriflame.com eller ringa oss på 0775-202030. Om du inte är nöjd med svaret från Oriflames kundservice kan du kontakta Direkthandelns förening eller European Direct Selling Association (Seldia) på www.fairselling.eu. Du har i vissa fall även möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamnationsnämnden, ARN (www.arn.se)

9. UPPFÖRANDEKOD

Oriflame följer strikt Seldias uppförandekod (SELDIA Code of Conduct 2019) och World Federation of Selling Associations (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf). Oriflame kräver att konsulenterna strikt följer dessa koder liksom Oriflames etiska riktlinjer och uppförandekod. Du kan ladda ner dessa uppförandekoder genom att klicka här eller kontakta kundservice via kundservice@oriflame.com

10. FEL OCH RÄTTELSER

Vi gör vårt bästa för att informationen på webbplatsen ska vara korrekt och aktuell men garanterar eller hävdar inte att webbplatsen är felfri. Felaktig inmatning av uppgifter eller andra tekniska problem kan ibland leda till att felaktig information visas. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella felaktigheter eller stavfel på webbplatsen, inbegripet prissättning och tillgängligheten för produkter och tjänster, och påtar oss inget ansvar för dessa misstag. Vi kan också när som helst göra förbättringar och/eller förändringar av webbplatsens egenskaper, funktionalitet eller innehåll. Var vänlig kontakta kundservice om du upptäcker information eller någon beskrivning som du tror är felaktig.

11. LÄNKAR

Vi kan komma att tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser. Detta innebär inte att vi godkänner information, produkter eller tjänster som kan nås via dessa länkar. Vi ansvarar inte för innehåll eller resultatet av någon del av internet, inklusive andra webbplatser som denna webbplats kan vara länkad till eller som kan nås via denna webbplats. Vänligen meddela oss om du upptäcker fel eller olämpligt innehåll på webbplatser som denna webbplats länkar till.

12. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

12.1. Dessa villkor regleras i territoriets lag och eventuella tvister som uppstår på grund av eller rörande villkoren ska lösas endast av behöriga domstolar på territoriet. Territoriets domstolar ska ha en icke-exklusiv behörighet.

12.2. Om någon av bestämmelserna i villkoren anses olaglig, ogiltig eller av något skäl icke verkställbar ska det inte påverka giltigheten i återstoden av villkoren.

12.3. Om Oriflame underlåter att påtala någon av bestämmelserna i dessa villkor ska det inte betraktas som att de inte kan verkställas.

12.4. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra villkoren. Eventuella ändringar eller uppdateringar blir giltiga när de publiceras på vår webbplats www.oriflame.se.

12.5. Alla sådana ändringar ska godkännas av dig som ett villkor för din framtida användning av webbplatsen och beställning av produkter från den. Vi kan komma att begära ditt uttryckliga godkännande, i annat fall anses du ha accepterat ändringarna om du fortsätter att beställa produkter efter att ändringarna har genomförts.

12.6. Vi kan komma att sända dig underrättelser, meddelanden, e-postmeddelanden, vanliga brev och rent allmänt kommunicera med dig. Du kan när som helst uppdatera dina inställningar för marknadskommunikation från oss genom att logga in till dina användarinställningar. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att Oriflame kan sända dig annan information/meddelanden om ditt avtal och/eller dina inköpsorder på annat varaktigt medium än papper (till exempel via e-post eller på annat sätt riktat personligen till dig, som gör att du kan lagra informationen på ett sätt som gör den tillgängligt för framtida användning under tillräckligt lång tid och som också möjliggör oförändrad återgivning av informationen).

12.7. Uppsägningstiden för uppsägning som sker enligt dessa villkor inleds den dag meddelandet om uppsägning skickas som rekommenderat brev. Om meddelandet lämnas på annat sätt ska det anses delgivet den dag meddelandet mottas.

13. SEKRETESSMEDDELANDE

13.1. Du bekräftar att du har läst och förstått att Oriflame kan komma att behandla din personliga information i enlighet med Oriflames sekretessmeddelande

13.2. Ytterligare relevant information om Oriflame Holdings B.V finns nedan.

Namn

Oriflame Holdings B.V.

Adress

Bolduc Building A Utopialaan 52 5232 CE 's-Hertogenbosch, Nederländerna

Kontaktuppgifter

Tel:

0775-202030,

epost:

Kundservice@oriflame.com

Registreringsnummmer från handelsregister eller annat offentligt register

Handelsregistret, Nederländerna,registreringsnummer: 16061386

Tillsynsmyndighet

Revisor: KPMG

Momsregistreringsnummer

Nederländerna: NL 006687702B01

Sverige: SE502077345201

14. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om villkoren kontakta oss via e-post på kundservice@oriflame.com eller ring oss på 0775-20 20 30. Vi gör vårt bästa för att hantera dina frågor och åtgärda eventuella problem som du påtalar.

Senast uppdaterad: April 2018