Gå vidare till huvudinnehållet Gå vidare till huvudmenyn Gå vidare till sök
 1. Start
 2. Support Center
 3. Villkor & information
 4. Sekretesspolicy för Brand Partners

Sekretesspolicy för Brand Partners

Publiceringsdatum: Maj 2018

Vad täcker denna policy?

Denna policy beskriver Företagets, och din Sponsors, bearbetning av dina personuppgifter.

Referenser i denna policy till Företaget, vi eller oss skall innebära Oriflame Holdings B.V., Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nederländerna.


Referenser i denna policy till din sponsor skall innebära den Sponsor som identifieras i det bekräftelse-e-postmeddelande vi skickar dig under registreringsprocessen som Skönhetskonsulent (d.v.s. den Sponsor som sponsrade dig för att bli Skönhetskonsulent), och dina sponsorer skall innebära din Sponsor tillsammans med din Sponsors uplinesponsorer inom Skönhetskonsulentnätverket som kommer att ha tillgång till dina personuppgifter i enlighet med denna policy.
Uppgifterna för dina Sponsorer finns bakom login.

För syftet med gällande dataskyddslag (inklusive den Allmänna databeskyddsförordningen 2016/679 ("GDPR") är var och en av Företagets och dina Sponsorer oberoende datainsamlare av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in?

Följande kategorier personuppgifter kommer att samlas in om dig i samband med denna policy:

Personuppgifter insamlade från dig

Beroende på hur du interagerar med Oriflame samlar Företaget och/eller din Sponsor in följande uppgifter från dig när du fyller i ett formulär på webbplatsen, slutför registreringsprocessen som Skönhetskonsulent, köper Oriflame-produkter, begär uppskjuten betalning för dina inköp , deltar i diskussionsforum eller andra sociala mediefunktioner på webbplatsen, går med i en tävling, kampanj eller undersökning på webbplatsen, eller på annat sätt kommunicerar med Företaget (till exempel när du kontaktar kundtjänst):

Person- uppgifteav personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal?

Eventuella följder av underlåtenhet att tillhandahålla sådana uppgifter

 

Personuppgifter

 
Är tillhandahållandet av personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal?


Eventuella följder av underlåtenhet att tillhandahålla sådana uppgifter


Namn*


Avtalsenligt krav


Om du inte tillhandahåller denna uppgift kommer du inte att kunna registrera dig som konsulent

 
Födelsedatum

 

 


Postadress*


Lagstadgat krav


Vi måste rapportera din inkomst till skattemyndigheten och utan denna uppgift kan vi inte uppfylla denna skyldighet


Leveransadress*


Avtalsenligt krav


Om du inte tillhandahåller den kommer vi inte att kunna leverera din beställning


E-postadress

 

 


Telefonnummer och mobiltelefonnummer

 

 


Ditt lösenord*


Avtalsenligt krav


Utan lösenordet kan du inte skapa ditt konto i vårt onlinesystem eftersom uppgifterna måste säkras


Personligt identifikationsnummer

 

 


Din Sponsors namn och Sponsorns konsulentnummer

 

 


Nationell skattekod eller -nummer*;


Lagstadgat krav för konsulenter som tar emot några betalningar


Vi måste rapportera din inkomst till skattemyndigheten och utan denna uppgift kan vi inte uppfylla denna skyldighet


Socialförsäkrings-/personnummer


Lagstadgat krav för konsulenter som tar emot några betalningar


Vi måste rapportera din inkomst till skattemyndigheten och utan denna uppgift kan vi inte uppfylla denna skyldighet


Bankkontouppgifter*


Avtalsenligt krav för konsulenter som tar emot några betalningar


Vi distribuerar betalningarna till våra konsulenter enbart via banköverföringar. Utan bankkontot kommer vi inte att kunna betala några belopp till dig.


Passnummer (för de Konsulenter som deltar i internationella konferenser)*


Avtalsenligt krav för konsulenter som deltar i konferenser


De internationella konferenserna kräver resor över gränser och utan dina resedokumentuppgifter kan vi inte arrangera det.

Fälten ovan som är markerade med en (*) är obligatoriska fält - om du inte tillhandahåller sådana personuppgifter, kommer Företaget och/eller dina Sponsorer inte att kunna uppfylla de tillämpliga ändamål som beskrivs nedan i denna policy. 

Personuppgifter insamlade om dig

 • Företaget bearbetar personuppgifter relaterade till din inköpshistorik, nivå i Success Plan, prestation och rekrytering och det delar vissa av/alla dessa data med dina Sponsorer för hanteringen av deras downlinenätverk.

 • Företaget bearbetar följande personliga data om dig relaterade till ditt slutförande av registreringsprocessen som Skönhetskonsulent:
  • unikt konsulent-ID;
  • medlemskapets startdatum; och
  • medlemskapets årsdag.
  • information erhållen via de cookies som Företaget placerar på webbplatsen se nedan för mer information.

  Hur används dina personuppgifter och vad är den rättsliga grunden för denna användning?

  Företaget och dina Sponsorer bearbetar var för sig ovanstående personuppgifter som oberoende datainsamlare. Var och en bearbetar självständigt dina personuppgifter för följande ändamål:

  Dessutom kommer Företaget, när det gäller varje besök på webbplatsen och någon Oriflame-app, att automatiskt samla in följande personuppgifter:

  • Teknisk information, inklusive IP-adressen (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator till Internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszoninställning, typer av plugins för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform

  • Information om ditt besök på webbplatsen, inklusive det fullständiga klickflödet för Uniform Resource Locators (URL) till, via och från webbplatsen (inklusive datum och tid)

  • Produkter du tittat på eller sökt efter; sidresponstider, nedladdningsfel, längd på besök på vissa sidor, sidans interaktionsinformation (såsom bläddring, klickningar och rörelser inom en sida) och metoder använda för att surfa bort från sidan och alla telefonnummer använda för att ringa vårt kundtjänstnummer

  Rättslig efterlevnad

  För att säkerställa efterlevnad av gällande lagar och skydd av Företagets legitima affärsintressen och rättsliga rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, användning i samband med rättsliga anspråk, efterlevnads-, lagstiftnings-, skatt- och utredningsändamål (inklusive utlämning av sådan information i samband med rättsprocess eller -tvister).

  Samtycke

  Med förbehåll för följande, kommer företaget att skicka dig direkt marknadsföring relaterad till Företagets produkter och tjänster liknande dem som du redan har köpt, eller andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Företaget, dess dotterbolag och noga utvalda partners.

  Denna kommer endast att skickas där du har givit ditt samtycke till Företaget under registreringsprocessen som Skönhetskonsulent eller via ditt onlinekonto på webbplatsen ("Mina sidor"), eller (där det är tillåtet) du har fått möjlighet att välja bort den.

  Du kommer att kunna välja bort direkt marknadsföring genom: (i) att följa instruktionerna i själva kommunikationen; (ii) att ändra dina marknadsföringspreferenser via ditt onlinekonto på webbplatsen ("Mina sidor"); eller (iii) att kontakta kundservice@oriflame.com

   

  Samtycke

  Med förbehåll för följande, kan dina Sponsorer skicka dig direkt marknadsföring relaterad till Företagets produkter och tjänster liknande dem som du redan har köpt, eller andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Företaget, dess dotterbolag och noga utvalda partners. Denna kommer endast att skickas där du har givit ditt samtycke till dina Sponsorer under registreringsprocessen som Skönhetskonsulent eller via ditt onlinekonto på webbplatsen ("Mina sidor"), eller (där det är tillåtet) du har fått möjlighet att välja bort den. Du kommer att kunna välja bort direkt marknadsföring genom: (i) att följa instruktionerna i själva kommunikationen; (ii) att ändra dina marknadsföringspreferenser via ditt onlinekonto på webbplatsen ("Mina sidor"); eller (iii) att kontakta kundservice@oriflame.com eller (iv) att direkt kontakta din Sponsor.

   

  Vem kommer dina personuppgifter att delas med, och var?

  1. Företaget kommer att dela dina personuppgifter med Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Tyskland för analyser på gruppnivå.

  2. Företaget och dina Sponsorer kan vardera dela dina personuppgifter med:

   • Myndigheter och/eller brottsbekämpande tjänstemän om det krävs för ovanstående ändamål, om det krävs i lag eller om det behövs för rättsligt skydd av dess egna legitima intressen i enlighet med gällande lagar

   • Tredjepartstjänsteleverantörer och gruppföretag, som kommer att bearbeta dem på uppdrag av Företaget eller dina Sponsorer för ovanstående ändamål. Sådana tredje parter inkluderar, men är inte begränsade till, kurirer för leverans av dina beställningar (som ar belägna i EES), kundtjänstverksamheter (som är belägna i EES) och marknadsförare (som är belägna i EES), etc.

   • Bland Sponsorerna själva (kom ihåg att detta bara betyder din Sponsor tillsammans med din Sponsors uplinesponsorer inom konsulentnätverket)

   • VIP-kunder som inte refererats av dig men som Företaget har tilldelat dig vid deras registrering som VIP-kund så att VIP-kunden kan kontakta dig för att få veta mer om produkter och tjänster från Oriflame.
 1. Företagsbearbetning

  • Avtalsenlig nödvändighet: Som krävs för att etablera och uppfylla ett avtal med dig, till exempel om du gör ett köp från det. Detta kommer att inkludera att verifiera din identitet, ta emot betalningar, kommunicera med dig, tillhandahålla kundtjänst och arrangera leveransen eller annat tillhandahållande av produkter, belöningar eller tjänster.

  • Legitima intressen: Som krävs av det för att fullfölja sina egna legitima intressen, i synnerhet:
   • för att säkerställa effektiv hantering av Skönhetskonsulentnätverket (inklusive göra det möjligt för dig att ta kontakt med andra skönhetskonsulenter inom nätverket);
   • för att kommunicera med dig (inklusive att ge dig information för att hjälpa dig förbättra din verksamhet (som t.ex. att ge dig utbildningsmaterial och -sessioner);
   • för att analysera dina Skönhetskonsulentrekryterings- och försäljningsprestation (inklusive sammanställning av interna rapporter);
   • för att inbjuda dig att delta i marknadsundersökningar eller -studier, och närvara vid konferenser (för affärsuppdatering);
   • för att hjälpa det att övervaka, förbättra, administrera och skydda dess produkter, innehåll, tjänster och webbplats, både online och offline;
   • för att personanpassa dess webbplats, eller dess produkter och tjänster för dig, och för att göra det möjligt för dig att delta i interaktiva funktioner på dess webbplats;
   • för att övervaka och säkerställa din efterlevnad av dess policies och regler;
   • för att utreda och hantera eventuella klagomål från dig om dess produkter och tjänster eller dess webbplats;
   • för att övervaka alla Skönhetskonsulentkonton för att förhindra, utreda och/eller rapportera bedrägeri, terrorism, felaktig framställning, säkerhetsincidenter eller brott, i enlighet med gällande lag; och
   • för att mäta eller förstå effektiviteten av annonsering som det levererar till dig och andra, och för att leverera relevant annonsering till dig (inklusive utförande av kundtillfredsställelse- och liknande studier).

 2. Din Sponsors bearbetning

  • Legitima intressen:
   Som krävs av dem för att var och en fullfölja sina legitima intressen, i synnerhet:
   • för att säkerställa effektiv hantering av Skönhetskonsulentnätverket (inklusive göra det möjligt för dig att ta kontakt med andra skönhetskonsulenter inom nätverket);
   • för att svara på eventuella kommentarer eller klagomål som du kan skicka dem;
   • för att kommunicera med dig (inklusive att ge dig information för att hjälpa dig förbättra din verksamhet och bjuda in dig till Skönhetskonsulentmöten);
   • för att analysera dina Skönhetskonsulenttrekryterings- och försäljningsprestation (inklusive sammanställning av interna rapporter); och
   • för att bjuda in dig att närvara vid ubildningssessioner och Konsulentnätverksmöten.
 • Rättslig efterlevnad: För att säkerställa efterlevnad av gällande lagar och skydd av din Sponsors egna legitima affärsintressen och rättsliga rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, användning i samband med rättsliga anspråk, efterlevnads-, lagstiftnings-, skatt- och utredningsändamål (inklusive utlämning av sådan information i samband med rättsprocess eller -tvister).

Vilka cookies kommer att användas på webbplatsen?

Webbplatsen använder cookies (små filer placerade på webbplatsanvändarens hårddisk) för att särskilja dig från andra användare av webbplatsen. Detta hjälper oss att ge dig en upplevelse av hög kvalitet när du surfar på webbplatsen och låter oss också förbättra webbplatsen. Vi använder cookies för att analysera informationsflödet; anpassa tjänsterna, innehållet och annonsering; mäta kampanjeffektivitet; och främja förtroende och säkerhet.

Vi erbjuder vissa tjänster som är tillgängliga endast genom användningen av cookies. I allmänhet finns följande kategorier av cookies:

 1. Strängt nödvändiga cookies
  Vissa cookies är grundläggande för webbplatsens drift. Till exempel låter vissa cookies oss identifiera registrerade användare och se till att de kan komma åt webbplatsen. Om en registrerad användare väljer att inaktivera dessa cookies, kan kanske inte användaren komma åt allt innehåll på webbplatsen.

 2. Prestations-cookies
  Andra cookies kan användas för att analysera hur användarna använder webbplatsen och för att övervaka webbplatsens uppträdande. Detta låter oss ge en upplevelse av hög kvalitet genom att anpassa erbjudandet och snabbt identifiera och korrigera alla eventuella problem som uppstår. Till exempel kan prestationscookies användas för att hålla koll på vilka sidor som är mest populära och för att avgöra varför vissa sidor får felmeddelanden.

 3. Funktionalitets-cookies
  Funktionalitetscookies används för att låta oss komma ihåg användarnas preferenser och skräddarsy webbplatsen/appen för att ge förbättrade funktioner.

 4. Målinriktade cookiesVi kan använda cookies för att servera användarna annonser som marknadsför produkter från Oriflame som är relevanta för dem och deras intressen. Observera att vi inte låter tredje parter annonsera sina egna produkter och tjänster på vår webbplats/app.

 5. Google Analytics

  Vi använder Google Analytics för att förstå hur besökarna använder våra webbplatser och appar. Detta innebär att när du besöker vår webbplats eller använder en av våra mobilapplikationer skickar din webbläsare automatiskt viss information till Google. Denna inkluderar, till exempel, webbadressen för den sida du besöker och din IP-adress. Du hittar detaljerna för hur Googles teknik samlar in och bearbetar data genom att följa denna länk https://www.google.com/policies/privacy/partners/.


  Om du inte vill att Google Analytics används i din webbläsare kan du installera webbläsartillägget för Google Analytics. Du kan få veta mer om Google Analytics och Googles sekretesspolicy här .


  Användarna är alltid fria att avvisa cookies om deras webbläsare tillåter det, även om att göra det kan störa deras användning av webbplatsen. Vänligen se detaljerad information om hur du inaktiverar cookies här (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).


  Ytterligare detaljer om hur företag använder cookies finns här (http://www.allaboutcookies.org/ ).

Ändringar i denna policy

Alla eventuella ändringar vi gör i policyn i framtiden kommer att publiceras på webbplatsen och, där det är lämpligt, kommer att meddelas till dig via e-post eller på annat sätt. Ändringarna kommer även att vara tillgängliga i våra lokaler.

Var kan jag hitta mer information om hanteringen av mina personuppgifter?

Se våra mer fullständiga Vanliga frågor om sekretess för ytterligare detaljer om lagringstider, internationella överföringar, kontaktuppgifter och dina rättigheter.

 ------------------------------------------------------

ORIFLAME SEKRETESSMEDDELANDE – KONSUMENTER

 

Publicerat datum: 2018-12-27

Vad täcker denna policy?

Denna policy beskriver Företagets, bearbetning av dina personuppgifter.

Referenser i denna policy till Företaget, vi eller oss skall innebära Oriflame Holdings B.V., Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nederländerna.

I enlighet med tillämplig lagstiftning gällande dataskydd (inklusive de allmänna databeskyddsföreskrifterna 2016/679 ("GDPR"), så är det företaget som kontrollerar dina personuppgifter.

Vilka kategorier av personuppgifter samlas in?

Följande kategorier av personuppgifter samlas in gällande dig i samband med denna policy:

 

Personuppgifter som samlas in från dig:

Företaget samlar in uppgifter från dig när du fyller i ett formulär på webbplatsen, när du köper Oriflame-produkter på webbplatsen, när du fyller i dina personuppgifter under registreringsprocessen, när du deltar i ett diskussionsforum, när du deltar i andra sociala medier på webbplatsen, när du lämnar information till en tävling, när du deltar i en marknadsföring eller en undersökning på webbplatsen eller när du på annat sätt kommunicerar med företaget (till exempel när du kontaktar vår kundtjänst). Följande uppgifter samlas in:
 

 • Namn*;
 • Födelsedatum;
 • Postadress*;
 • Leveransadress*;
 • E-postaddress*;
 • Telefonnummer och mobilnummer;
 • Ditt lösenord*;
 • Åsikter eller uttalanden du gör på våra diskussionsforum eller i annan kommunikation med oss;
 • All övrig information du lämnar till oss under användningen av vår webbplats, under kommunikation med oss eller våra representanter eller via inlägg och meddelanden som du lägger upp eller skickar via våra sociala medier.

Fälten ovan som är markerade med en (*) är obligatoriska fält - om du inte tillhandahåller sådana personuppgifter kommer företaget inte att kunna uppfylla de syften som beskrivs nedan. Om du till exempel inte anger din postadress kan vi inte leverera din beställning.

 

Personuppgifter vi samlar in om dig

Företaget hanterar personuppgifter relaterade till din inköpshistoria, till exempel de produkter du har köpt, dina produktpreferenser, hur ofta du gör inköp hos oss och om du har hänvisats till oss av någon av våra skönhetskonsulter.

Företaget samlar automatiskt in följande personuppgifter vid varje besök på webbplatsen:

 • Din dators tekniska information, inklusive din IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta datorn till internet, din inloggningsinformation, din webbläsartyp och -webb-version, dina tidszoninställningar, dina plug-intyper för din webbläsare och webbläsarens versioner, ditt operativsystem och din operativa plattform;
 • Information om ditt besök på webbplatsen, inklusive den fullständiga Uniform Resource Locators (URL) till, via och från webbplatsen (inklusive datum och tid);
 • Produkter du tittat på eller sökt efter, sidreaktionstider, nedladdningsfel, längd på besöket på vissa sidor, sidans interaktionsinformation (till exempel bläddra, klicka och röra pekaren över skärmen), metoder som används för att bläddra bort från sidan och alla telefonnummer som används för att ringa vårt kundservicenummer;
 • Information erhållen via de cookies som företaget placerar på webbplatsen - se nedan för mer information.

Hur används dina personuppgifter, och vad är vår rättsliga grund för denna användning?

Företaget behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. Avtalsenlig nödvändighet

  Detta krävs för att etablera och uppfylla kontraktet med dig, till exempel om du gör utför ett köp. Detta inkluderar att verifiera din identitet, ta betalningar, kommunicera med dig, tillhandahålla kundservice och ordna leveranser, utmärkelser eller tjänster.

 2. Legitima intressen: Detta krävs för att kunna utföra legitima intressen, i synnerhet
 • för att kunna kommunicera med dig
 • för att kunna bjuda in dig att delta i marknadsundersökningar eller studier
 • för att göra det möjligt att övervaka, förbättra, administrera och skydda våra produkter, vårt innehåll, våra tjänster och vår webbsida, både online och offline.
 • för att kunna marknadsföra produkter effektivt genom att personifiera webbplatsen och våra produkter och tjänster så att de passar dig, och för att göra det möjligt för dig att delta i interaktiva funktioner på webbplatsen
 • för att kunna undersöka och hantera eventuella klagomål från dig gällande webbplatsen, våra produkter och våra tjänster
 • för att kunna övervaka våra kundkonton för att förhindra, utreda och / eller rapportera bedrägerier, terrorism, förvrängning, säkerhetsincidenter eller brott i enlighet med gällande lag, och
 • för att mäta eller förstå effektiviteten av vår marknadsföring, och för att kunna leverera relevant marknadsföring till dig (inklusive utförande av konsumentundersökningar och liknande studier).

Efterlevnad av gällande lagstiftning

För att säkerställa överensstämmelse med gällande lagar, och för att säkerhetställa skyddet av företagets legitima affärsintressen och juridiska rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, användning i samband med redovisning, fakturering, rättsliga krav, efterlevnad, lagstiftning, skatt och undersökningsändamål (inklusive upplysningar om sådan information i samband med juridiska processer eller tvister).

Samtycke

Med förbehåll för följande, så kommer företaget att skicka dig marknadsföring gällande företagets produkter och tjänster (produkter och tjänster som liknar de som du redan har köpt), eller andra produkter och tjänster som tillhandahålls av bolaget, dess dotterbolag och andra noga utvalda partners. Detta kommer endast att skickas om du har gett ditt samtycke till företaget under registreringsprocessen, via inställningar på ditt onlinekonto på webbplatsen eller (om tillåtet) du har fått möjligheten att välja bort detta alternativ.

Du kan välja bort direkt marknadsföring genom att (i) följa anvisningarna; (ii) ändra dina marknadsföringspreferenser via ditt onlinekonto på webbplatsen; eller (iii) kontakta företagets kundservice via e-post kundservice@oriflame.com

Samtycke att kontaktas av en Konsulent

Om du under din registreringsprocess eller via ditt onlinekonto på webbplatsen ger samtycke till att få direkt marknadsföring från en Konsulent i förhållande till företagets produkter och tjänster, kommer företaget att dela ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt mobilnummer (om du lämnat detta) och din orderhistorik med antingen:

 1. Konsulent vars konsulentnummer du angav under kontoanmälan eller
 2. Konsulent som tilldelats dig av bolaget.

Konsulenten kommer att vara ansvarig för personuppgifterna för de ovan beskrivna syftena. Hen kommer identifiera sig och lämna sina kontaktuppgifter när hen kontaktar dig.

Konsulenterna är oberoende från bolaget och företaget är inte ansvariga för konsulenternas användning av dina personuppgifter.

Konsulenten använder dina personuppgifter för att skicka relevant information om produkter eller tjänster som kan intressera dig i enlighet med detta sekretessmeddelande, och de delar inte dina uppgifter med tredje parter.

Du kommer att kunna välja bort direktmarknadsföring från en skönhetsrådgivare genom att följa instruktionerna i marknadsföringskommunikationen, eller via ditt onlinekonto på webbplatsen. När du avstår från direktmarknadsföring från en konsulent, kommer konsulenten också radera dina personuppgifter.

Vem kommer dina personuppgifter delas med, och vart?

Företaget delar dina personuppgifter med Oriflame Cosmetics AB, PO Box 1095, SE-101 39 Stockholm, Sverige och Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Tyskland för gruppnivåanalys.

Företaget delar dina personuppgifter med:

 • Myndigheter och / eller brottsbekämpande tjänstemän vid behov i enlighet med ovanstående, om de är lagliga eller om det behövs för rättsligt skydd för sina egna legitima intressen i enlighet med gällande lagar, och
 • Tjänsteleverantörer från tredje parter och koncernföretag som kommer att behandla uppgifterna på bolagets vägnar för ovanstående ändamål. Sådana tredje parter inkluderar, men är inte begränsade till, kurirer för leverans av dina beställningar (som är belägna inom EES), kundserviceverksamheter (som är belägna inom EES) och marknadsföringsleverantörer (som är belägna inom EES) o.s.v.

Om verksamheten säljs eller integreras med ett annat företag, kommer dina personuppgifter att lämnas till våra rådgivare och eventuella potentiella köpares rådgivare och skickas till de nya ägarna av verksamheten.

 

Vilka cookies kommer att användas på webbplatsen?

Webbplatsen använder cookies (små filer placerade på webbplatsens hårddisk) för att skilja dig från andra användare av webbplatsen. Detta hjälper oss att ge dig en högkvalitativ upplevelse när du surfar på webbplatsen och gör det också möjligt för oss att förbättra webbplatsen. Vi använder cookies för att analysera flödet av information; anpassa tjänster, innehåll och reklam; mäta kampanj-effektivitet och främja förtroende och säkerhet.

Vi erbjuder vissa tjänster som endast är tillgängliga genom användning av cookies. I allmänhet finns det följande kategorier av cookies:

 1. Strikt nödvändiga cookies

  Vissa cookies är väsentliga för driften av webbplatsen. Till exempel tillåter vissa cookies oss att identifiera registrerade användare och se till att de kan komma åt webbplatsen. Om en registrerad användare väljer att inaktivera dessa cookies kan användaren inte få tillgång till hela innehållet på webbplatsen.

 2. Prestanda-cookies

  Andra cookies kan användas för att analysera hur användarna använder webbplatsen och övervaka webbplatsens prestanda. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda en högkvalitativ upplevelse genom att anpassa erbjudandet och snabbt identifiera och lösa problem som uppstår. Prestanda-cookies kan till exempel användas för att hålla reda på vilka sidor som är mest populära och för att avgöra varför vissa sidor får felmeddelanden.

 3. Funktionalitets-cookies

  Funktionalitets-cookies används för att vi ska kunna komma ihåg användarnas preferenser och skräddarsy webbplatsen / appen för att tillhandahålla förbättrade funktioner.

 4. Inriktnings-cookies

  Vi kan använda cookies för att betjäna användare med annonser som marknadsför Oriflame-produkter som är relevanta för dem och deras intressen. Observera att vi inte tillåter tredje parter att marknadsföra sina egna produkter och tjänster på vår hemsida / app.

 5. Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att förstå hur besökare engagerar med våra webbplatser och appar. Det innebär att när du besöker vår webbplats eller använder en av våra mobilapplikationer skickar webbläsaren automatiskt viss information till Google. Detta inkluderar till exempel webbadressen till sidan du besöker och din IP-adress. Du hittar detaljer om hur Google-tekniken samlar in och behandlar data via den här länken: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Om du inte vill att Google Analytics ska användas i din webbläsare kan du installera Google Analytics-webbläsartillägget. Du hittar mer om Google Analytics och Googles sekretesspolicy här.

Användare kan alltid avvisa cookies om webbläsaren tillåter det, men det kan störa deras användning av webbplatsen. Du kan hitta detaljerad information om hur du inaktiverar cookies här: (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Mer detaljer om hur företag använder cookies finns här: (http://www.allaboutcookies.org/).

Ändringar av denna policy

Alla eventuella ändringar vi gör i policyn i framtiden kommer att publiceras på webbplatsen och, där det är lämpligt, kommer att meddelas till dig via e-post eller på annat sätt. Ändringarna kommer även att vara tillgängliga i våra lokaler.

Vart kan jag finna mer information om hanteringen av mina personuppgifter?

Se vår kompletta Vanliga frågor om sekretess här för vidare information gällande våra lagringstider, internationella överföringar, kontaktuppgifter och dina rättigheter.