Välkommen till Oriflame Online Regler och Villkor. Läs dem noga och behåll en kopia eftersom du kommer att uppmanas att uttryckligen acceptera dem som ett villkor för att göra din beställning. Läs även Oriflames Personuppgiftspolicy angående den personliga information du kommer att bli ombedd att uppge.

Om du har frågor som relaterar till dessa Regler och Villkor, eller några andra frågor under beställningsprocessen kan du kontakta kundtjänst på kundservice@oriflame.com och 077 52 02 030

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor. Datumet för den senaste uppdateringen finns i det sista avsnittet av Villkoren. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar av dessa villkor som vi kan göra och kan be dig att acceptera dessa. Tillgång till webbplatsen genom icke-registrerade kunder är ett accepterande av risken att informationen på denna webbplats kan ändras eller tas bort.  

Regler och Villkor för onlinekunder

Dessa Regler och Villkor (“Regler och Villkor”), tillsammans med din beställning om du köper en produkt, och övriga handlingar som avses i Regler och Villkor, bildar ett avtal mellan Oriflame Holdings B.V., ett företag som finns i handelsregistret i Nederländerna med registreringsnummer 16061386, momsregistreringsnummer NL 006687702B01 (“Oriflame”, “vi”) och dig ("du", "kunden").

Ytterligare detaljer om Oriflame anges nedan:

Geografisk adress

Bolduc Building A Utopialaan 52 5232 CE 's-Hertogenbosch Nederländerna

Kontakt-uppgifter Telefonnummer: 077 52 02 030 E-post: kundservice@oriflame.com

Handels- eller annat offentligt register

Handelsregistret, Nederländerna, registreringsnummer: 16061386

Tillsyns-myndighet Revisor: KPMG Ltd, Schweiz.

Momsregistreringsnummer Holland: NL 006687702B01

Sverige: SE502077345201

Regler och Villkor reglerar juridiska regler och villkor för din användning av denna Oriflames försäljningsplattform www.oriflame.se (“Webbplatsen”) för dina inköp av produkter.

Dessa Regler och Villkor, Oriflames Personuppgiftspolicy ("Personuppgiftspolicy") och andra villkor som införlivas häri genom hänvisning (kollektivt "Regler") utgör hela avtalet mellan dig och oss som hänför sig till ämnet, och ersätter alla tidigare eller andra arrangemang, överenskommelser, förhandlingar och diskussioner, muntliga eller skriftliga.

 

1.BEHÖRIGHET

1.1. Du försäkrar att du är arton år eller äldre, eller om du är under arton år har du tillgång till webbplatsen med vetskap och samtycke från en förälder eller vårdnadshavare.

1.2. Du försäkrar även att du är fullt kapabel och behörig att ingå de villkor, skyldigheter, bekräftelser, framställningar och garantier som anges i dessa Regler och Villkor, och att följa och uppfylla dessa Regler och Villkor.

1.3. Du försäkrar att du kan verkställa betalningar med kreditkort eller annan betalningsmetod som tillåts av webbplatsen.

2. DITT KONTO Om du registrerar dig hos oss via webbplatsen (“Registrerad kund”) är du ansvarig för att välja ett säkert lösenord som skall innehålla åtminstone 6 tecken, för att bevara sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomst till din dator eller enhet, och du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker med ditt konto eller lösenord. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll, eller annullera beställningar efter eget gottfinnande.

3. PRODUKTER “Oriflames produkter” eller “Produkter” är kosmetika och tillbehör samt vissa kosttillskott som erbjuds till försäljning enligt Oriflames varumärken. Alla produkter, priser, erbjudanden och kampanjer är giltiga och bindande under den tid som anges på framsidan av vår katalog (“Katalogen” och “Katalogperioden”). Katalogen är identisk med katalogen som vi använder för försäljning under respektive katalogperiod. Katalogen beskriver produkternas viktigaste egenskaper.

4. ATT GÖRA EN BESTÄLLNING

4.1. Du kan göra en beställning från katalogen genom att välja de produkter som du vill köpa. Den beställningen anses vara ett erbjudande från dig till oss om att köpa utvalda produkter.

4.2. När du har valt dem, kommer produkterna att läggas i din varukorg. Du kan när som helst granska och ändra innehållet i kundvagnen genom att ändra mängden produkter, ta bort produkter eller ta bort hela innehållet i kundvagnen.

4.3. Beställningar kan göras när som helst under dagen med undantag för en viss begränsad tillgänglighet vid katalogperiodens slut då vi uppdaterar katalogen.

4.4. En order skall anses placerad när följande steg har slutförts:

4.4.1. du har valt de produkter du vill köpa genom att använda alternativet "Lägg i varukorgen”,

4.4.2. du har valt ett leveransalternativ (om det finns alternativ),

4.4.3. du uttryckligen har accepterat dessa Regler och Villkor och Oriflames Personuppgiftspolicy,

4.4.4. du har lämnat nödvändiga personuppgifter för att tillåta leverans och har accepterat att vi kan hantera dessa data på uttryckligen angivna sätt och för det uttryckligen angivna syftet, och 4.4.5. du har valt en betalningsmetod.

4.5. När din online-beställning och betalning har tagits emot, kommer en orderbekräftelse skickas till dig via e-post vid vilken punkt köpeavtalet kommer till stånd. Vi kan vägra att ta emot din beställning utan att ange ett skäl för ett sådant avslag. Vi kommer att återbetala den betalning du redan har gjort till fullo. Förutom orderbekräftelsen får du en packlista med dina produkter. Packlistan ger en sammanfattning av de produkter som levereras till dig. Den innehåller också viktig information om dina rättigheter som konsument.

4.6. Beställningar som är genomförda och betalda kan inte avbrytas, med undantag för rätten till returer och/eller återkallande så som är tillämpligt - se avsnitt 8 och 9.

4.7. Inte alla produkter kan vara tillgängliga vid alla tidpunkter. Om en produkt är slut i lager vid den tidpunkt då du gör din beställning, kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att informera dig innan beställningen slutförs, så att du kan ändra eller överge din beställning.

4.8. Katalogen kan ibland, och under begränsade tidsperioder, inte vara tillgänglig på grund av underhåll eller av olika tekniska skäl. Oriflame ansvarar inte för sådana otillgänglighetsfel och kommer att avvisa alla anspråk därav från kunder eller andra besökare.

5. PRISER OCH BETALNING

5.1. Utom där annat anges representerar priserna på produkterna som visas i katalogen fullt pris för produkterna vid tillfället för beställningen. Alla priser anges i lokal valuta och är inklusive moms.

5.2. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna när som helst och enligt eget gottfinnande men förändring av priser på produkter som du valt innan du lägger din beställning kommer inte att utgöra en del av avtalet mellan oss och dig om vi inte uttryckligen kommer överens om detta.

5.3. Priserna inkluderar inte kostnaderna för transport, leverans och andra avgifter som tydligt anges som extra kostnader på priset under beställningsprocessen och som kan variera beroende på leveransmetod och/eller andra alternativ som valts av dig.

5.4. Om du har en kupong med ett specialerbjudande och du har aktiverat den genom att ange dess kod så som anges på webbplatsen kommer vi att dra av värdet av denna från priset.

5.5. Betalningar kan göras med kreditkort. De flesta större betalkort accepteras. Normalt kommer det kreditkort som du använder inte att debiteras förrän din beställning är klar att sändas. Skulle ditt kreditkort ändå debiteras innan beställningen har skickats kommer du fortfarande ha rätt till återbetalning enligt punkt 9.

5.6. För betalningar via faktura samarbetar vi med Klarna (https://klarna.com). Om du väljer att betala genom faktura, kan du förvänta dig att motta fakturor och information gällande betalningen från Klarna. Fakturor måste som utgångspunkt betalas inom 21 dagar i enlighet med information från Klarna. Dröjsmålsränta och påminnelsekostnader samt kostnader för inkassohantering tillkommer vid utebliven betalning. För vidare information rörande betalningsmetoder och eventuella möjligheter till kreditköp ber vi dig vänligen kontakta kundtjänst på kundservice@oriflame.com, via telefon på 077 52 02 03 eller via post till Oriflame Holdings B.V., Postbus 265, 5201 AG ‘s-Hertogenbosch, Nederländerna.

5.7. För en säker online-betalning med kort krypteras all betalningsinformation. Detta innebär att all data som skickas mellan dig och oss skickas via en säker anslutning. Oriflame arbetar med auktoriserade betaltjänstleverantörer, och därför hanteras kreditkortsinformation på rätt sätt och i enlighet med internationella datasäkerhetsstandarder inom betalkortsindustrin.

6. LEVERANS OCH ÖVERLÅTELSE AV RISK

6.1. De beställda produkterna kan endast levereras inom Sverige.

6.2. Leverans kommer att ske till den hemadress som du har angivit till oss om du inte har kommit överens om annat. När det gäller mycket tunga paket kommer du att informeras via e-post eller sms av logistikföretaget om adressen för upphämtning av leveransen.

6.3. Vi kommer att behandla och leverera din beställning på kortast möjliga tid, dock senast inom trettio (30) dagar efter att beställningen har bekräftats av oss. Vi ska inte hållas ansvariga för förseningar av leveransen orsakade av omständigheter utanför vår kontroll.

6.4. Risken för förlust av produkter och äganderätten till produkterna övergår till dig vid leverans av produkterna.

6.5. Oriflame ansvarar inte för utebliven leverans, felaktig eller försenad leverans av en order på grund av tillhandahållandet av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter från dig.

6.6. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avvisa en beställning från dig om vi har rimliga tvivel om att vissa av dina handlingar inte har skett i enlighet med gällande Regler och Villkor. Vi kommer att återbetala den betalning du redan har gjort till fullo.

 7. PRODUKTERNAS ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi garanterar att Oriflames produkter tillverkas i enlighet med riktlinjerna för god tillverkningssed för kosmetiska produkter enligt EN ISO 22716:2007 och Oriflame handelsbruk.

8. ORIFLAMES GARANTI

8.1. Vi följer de produktreturregler som gäller i området. Se avsnitt 9 för mer information.

8.2. Vi garanterar vidare att kvaliteten på alla produkter som bär Oriflames namn och att de produkter som tillverkas av eller för oss möter de högsta kraven på kvalitet. Vi är övertygade om att våra kunder kommer att finna våra produkter tillfredsställande på alla sätt. Men om du av någon anledning inte är helt nöjd med en produkt som köpts från oss, erbjuder vi ett utbyte eller en full återbetalning (exklusive fraktkostnader) inom trettio (30) dagar från mottagandet av produkten. Denna garanti gäller inte för någon produkt som avsiktligt skadats eller missbrukats. Observera att denna garanti är utöver dina juridiska rättigheter, däribland de under avsnitt 9, som inte påverkas av detta.

8.3. Du kan returnera eller byta en produkt genom att kontakta vår kundtjänst med hjälp av uppgifterna som anges ovan.

8.4. Produkter kan skadas under transporten, så kontrollera dem vid leveransen. För att hjälpa oss att identifiera skador och korrigera misstag snabbt, se till att du eller den auktoriserade mottagaren av leveransen beskriver skadan/felet i leveransdokumentet när du skickar tillbaka dem.

9. RETURRÄTT OCH ÅTERBETALNING

9.1. Du kan annullera en beställning av produkt(er) utan att ange något skäl under den tidsperiod som anges nedan under avsnitt

9.2. Det innebär att du under den relevanta tidsperioden, om du ändrar dig eller av någon annan anledning bestämmer att du inte vill behålla en produkt, kan meddela oss om ditt beslut att annullera ordern och få pengarna tillbaka. 9.2. Du kan annullera en beställning när som helst även efter att du har fått en orderbekräftelse via e-post eller efter att din beställning muntligen har accepterats genom kundtjänst, men senast 14 arbetsdagar från den dag du har fysisk besittning av produkterna, eller den sista av produkterna, om det finns mer än en. Arbetsdagar innebär att lördagar, söndagar och helgdagar inte ingår i denna tidsperiod.

9.3. För att annullera en beställning, kontakta vår kundservice (detaljer ovan). Du kan använda vårt formulär för att meddela oss om din avbeställning. Om du fyller i detta formulär på nätet och skickar det via vår hemsida kommer vi att meddela dig en bekräftelse på mottagandet av en sådan avbeställning via ett varaktigt medium (till exempel via e-post) utan dröjsmål. Du kanske vill behålla en kopia av din annullering för egen del. Du behöver bara utöva din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut. Därför, om du skickar oss din avbokning via e-post eller per post, gäller din avbeställning från det datum då du skickade oss e-post eller postade ett brev till oss. Om du ringer till oss för att meddela oss om din avbeställning, då gäller din avbeställning från det datum du ringde oss.

9.4. Du kommer att få en full återbetalning av det pris du betalade för produkterna och eventuella leveransavgifter du betalat (med undantag för de extra kostnader som uppstår om du väljer en leverans av annat slag än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). Vi får göra avdrag från återbetalningen för värdeminskning på en produkt(er) som levererats, om förlusten är ett resultat av onödig hantering av dig. Du är bara ansvarig för en värdeminskning av produkten (er) till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa sort, egenskaper och funktion hos produkten (produkterna).

9.5. Vi kommer att behandla återbetalningen till dig så snart som möjligt och i vilket fall som helst inom (a) fjorton (14) kalenderdagar efter den dag då vi återfår produkter från dig som har levererats eller (b) (om tidigare) 14 kalenderdagar efter den dag då du bevisat att du har skickat tillbaka produkterna eller (c) om inga produkter tillhandahölls, 14 kalenderdagar efter den dag då du försåg oss med ett meddelande om en annullering som beskrivs i avsnitt 9.3, underkastat avsnitt 9.8. Om du returnerat produkterna till oss eftersom de var felaktiga eller vilseledande beskrivna, vänligen se avsnitt 9.6.

9.6. Om du har returnerat produkterna till oss enligt avsnitt 9 eftersom de var felaktiga eller vilseledande beskrivna, kommer vi att återbetala priset för en defekt produkt till fullo plus tillämpliga leveranskostnader och skäliga kostnader som du ådragit dig när du returnerat artikeln till oss.

9.7. Vi återbetalar dig per kreditkort, betalkort eller andra medel som används av dig för att betala, om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat, i vilket fall som helst kommer du inte att drabbas av några avgifter till följd av återbetalningen.

9.8. Om produkterna levererades till dig:

9.8.1. måste du returnera produkterna till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inte senare än 14 dagar efter den dag då du annullerade beställningen/avtalet. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka produkterna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut.

9.8.2. om inte produkterna är felaktiga eller icke överensstämmande med beskrivningen (i detta fall se avsnitt 9.6), kommer du att få ansvara för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka produkter till oss, och

9.8.3. du har en rättslig skyldighet att behålla produkterna i din ägo och att ta hand om produkterna på lämpligt sätt medan de är i din ägo. Detaljer om din lagliga rätt att annullera och en förklaring till hur man gör detta, inklusive annulleringsförlagan finns på packlistan, som beskrivs i avsnitt 4.5.

9.9 Vi har åtagit att tillhandahålla de produkter som följer av det avtal vi och du ingått. Dina legala rättigheter såvitt avser skadade eller felaktiga produkter gäller alldeles oberoende av den policy vid returer av produkter som följer av p. 9 eller dessa Villkor. Rådgivning kring dina rättigheter som konsument och konsumentjuridisk rådgivning kan erhållas av den lokala konsumentvägledningen. Du har i vissa fall även möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se.

10. PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITET

10.1. Om du tillhandahåller information på webbplatsen, godkänner du att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv på begäran, och du accepterar att uppdatera information så som är lämpligt ("Personuppgifter"). Vi kommer att använda och underhålla de personuppgifter som vi samlar in via webbplatsen i enlighet med tillämplig lag och Oriflames Personuppgiftspolicy. Oriflame kontrollerar personuppgifterna och är därför ansvarigt för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Mer information om behovet och användningen av dina personuppgifter anges i våra Personuppgiftspolicy.

10.2. Genom att skicka en beställning ger du ditt samtycke till lagring och behandling av personuppgifter av oss, Oriflame Group (vi, vårt holdingbolag, och varje enhet som direkt eller indirekt kontrolleras av det yttersta holdingbolaget) och av vissa tredje parter, det vill säga konsulter, tredjepartsleverantörer och tredjepartsleverantörer som är auktoriserade av, eller anlitas av oss för att leverera din order, för kreditinsamling eller andra stödåtgärder ("Auktoriserade användare"). Vi kan dessutom kräva att du explicit uttrycker ditt medgivande av tillhandahållande, lagring och användning av personuppgifter av oss, genom att kryssa i en särskild ruta på webbplatsen.

10.3. När vi tillhandahåller personuppgifter till auktoriserade användare kommer vi endast att lämna ut sådana personuppgifter som krävs av dem för att utföra tjänster. Alla auktoriserade användare är uttryckligen förbjudna att använda några personuppgifter för andra ändamål än de som har nämnts ovan, och från att dela personuppgifter med någon annan än oss utom för något som kan krävas enligt lagen.

10.4. Om du ger ditt uttryckliga medgivande, särskilt gällande avslöjande och användning i marknadsföringssyfte, kommer vi även att lämna ut dina personuppgifter till Skönhetskonsulten (se avsnitt 11.2) som valts ut av dig eller som har tilldelats av oss, så att Skönhetskonsulten kan använda dina personuppgifter för att informera dig om våra nya produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Sådana personuppgifter kan också innehålla uppgifter om dina beställningar.

10.5. Du har rätt att granska, uppdatera eller korrigera dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto och uppdatera information eller genom att skicka ett e-mail till vår kundtjänst. Vi kan behöva kontakta dig för att kontrollera att begäran har gjorts av, eller godkänts av dig.

10.6. Du kan när som helst vägra att ta emot kommersiell information från oss eller från en skönhetskonsult. En sådan vägran skall skickas till den e-postadress som angetts i relevant kommersiell information från oss eller konsulten.

10.7. Cookies är namnet på en teknik som gör att vår webbplats kan lagra tecken för information i din webbläsare. Detta ger webbläsaren en identifierare som endast känns igen av vår webbplats medan du är inne på den utan att identifiera dig. Du kan läsa mer om våra regler för cookies i Oriflame Personuppgiftspolicy och här. Du kan även ta upp eventuella frågor du har om dina personuppgifter och integritetsskydd med vår kundtjänst.

11. ALTERNATIV FÖR REGISTRERADE KUNDER

11.1. För att förbättra effektiviteten i beställningsprocessen, erbjuder vi möjligheten att registrera sig på webbplatsen. När du har registrerat dig kommer vi att spara dina personuppgifter och använda dem automatiskt vid framtida beställningar.

11.2. Vi föreslår att du ansluter dig till en av Oriflames skönhetskonsulter (“Skönhetskonsulten”) som kan ge dig råd om produkter, deras användning och egenskaper, underlätta beställningsprocessen och i allmänhet besvara eventuella frågor du kan ha om oss, våra produkter och erbjudanden.

11.3. Du bör vara medveten om att skönhetskonsulterna inte är anställda, agenter eller representanter för Oriflame och de har inte på något sätt rätt att agera på våra vägnar. Skönhetskonsulter är oberoende personer som samarbetar med oss och som känner till våra produkter och erbjudanden. Skönhetskonsulterna är bundna av de strikta regler för uppförande och etik som anges i vår Uppförandekod. Vi uppmuntrar dig att informera vår kundtjänst om eventuellt oriktigt, aggressivt, eller på annat sätt olämpligt beteende från en skönhetskonsult.

12. VARUMÄRKEN OCH UPPHOVSRÄTT

12.1. Oriflame, vår logotyp och namnen på de produkter eller produktklasser som produceras, marknadsförs, säljs eller distribueras av oss är varumärken som tillhör Oriflame Group. Alla andra varumärken, servicemärken och logotyper som används på webbplatsen är varumärken, märken eller logotyper från respektive ägare som kan eller inte kan vara anslutna till, kopplade till eller sponsrade av Oriflame. All användning och/eller kopiering av märken som visas på webbplatsen kräver uttryckligt samtycke från respektive ägare.

12.2. Allt innehåll som ingår i, eller görs tillgängligt via webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till programvara eller digital kod, skript, text, konstverk, fotografier, grafik, logotyper, knappikoner, stillbilder eller rörliga bilder, video och ljudklipp och datasamling ("Innehållet") tillhör Oriflame, dess innehållsleverantörer eller andra respektive ägare som kanske eller kanske inte har anknytning till, är anslutna till eller är sponsrade av Oriflame. Innehåll som inte ägs av oss har vederbörligt tillstånd från dessa ägare och skyddas från obehörig användning, kopiering och spridning genom upphovsrätt, varumärken, offentliga- och andra lagar och genom internationella fördrag.

12.3. Om det inte uttryckligen tillåts skriftligen av oss, får du inte spara, reproducera, utföra, överföra, sälja, licensiera, modifiera, skapa härledda verk från eller som är baserade på, publicera, dekonstruera, ladda upp, redigera, posta, överföra, visa offentligt, rama in, länka till, distribuera eller exploatera helt eller delvis något av innehållet. Ingenting i dessa Regler och Villkor eller på webbplatsen skall tolkas som ett beviljande, underförstått eller på annat sätt, av någon licens eller rätt att använda något innehåll på något sätt utan skriftligt medgivande från oss eller tredje part, som kan äga innehållet eller immateriell egendom som visas på webbplatsen.

12.4. Katalogen är skyddad av upphovsrätten. Reproduktion, kopiering, försäljning, återförsäljning eller handel med katalogen är strängt förbjudet. 12.5. Användning av innehållet annat än så som är tillåtet enligt dessa Regler och Villkor utgör ett brott mot dessa Regler och Villkor och kan utgöra ett brott mot upphovsrätt och/eller mönsterrätt och/eller patentintrång. Du samtycker till att inte använda innehållet för eventuella olagliga ändamål och att inte bryta mot våra rättigheter eller andras rättigheter. Du samtycker till att inte störa (eller tillåta användning av din registrering av en tredje part för att störa) normala processer eller användning av webbplatsen av andra parter, inklusive och utan begränsning genom att försöka att få tillgång till administrativa delar av webbplatsen.

13. AVSLUTANDE; MODIFIERING

13.1. Vi kan avgöra din uppfyllelse av dessa Regler och Villkor när som helst efter eget gottfinnande. Alla brott mot våra Regler och Villkor kan resultera i begränsningar av din tillgång till hela eller delar av webbplatsen.

13.2. Om vi inte insisterar på att du ska utföra någon av dina skyldigheter enligt dessa Regler och Villkor, eller om vi inte hävdar våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra detta, innebär det inte att vi har avstått från våra rättigheter gentemot dig, och det kommer inte att innebära att du inte behöver uppfylla dessa skyldigheter. Om vi avfärdar en försummelse från din sida, kommer vi bara att göra det skriftligen, och det kommer inte att innebära att vi automatiskt kommer att avfärda eventuella senare försummelser från din sida. 13.3. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta denna webbplats, eller någon del av den, utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part.

14. FEL OCH RÄTTNINGAR

Vi gör rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och aktuell information på webbplatsen, men garanterar eller framställer det samtidigt inte som att webbplatsen kommer att vara felfri. Inmatningsfel eller andra tekniska problem kan ibland leda till att felaktiga uppgifter visas. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella felaktigheter eller tryckfel på vår webbplats, inklusive prissättning och tillgänglighet för produkter och tjänster, och har inget ansvar för sådana fel. Vi kan också göra förbättringar och/eller förändringar i webbplatsens funktioner, funktionalitet, eller innehåll, när som helst. Om du ser någon information eller beskrivning som du anser vara felaktig, vänligen kontakta vår kundtjänst.

15. LÄNKAR

Vi kan tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser. Tillhandahållandet av sådana länkar är inte ett godkännande av någon information, produkt eller tjänst som nås via en sådan länk. Vi är inte ansvariga för innehållet eller utförandet av någon del av Internet, inklusive andra webbplatser som denna webbplats kan kopplas till eller som kan nås genom webbplatsen. Du ombeds att informera oss om eventuella fel eller olämpligt material som finns på webbplatser som denna webbplats är eller kan vara kopplad till.

16. HANTERING AV KLAGOMÅL OCH TVISTER

Alla typer av klagomål, frågor och framställningar kan göras till vår kundservice på kundservice@oriflame.com eller genom telefonsamtal till 077 52 02 030. Om du inte är nöjd med svaret från vår kundservice kan du kontakta www.direkthandeln.org eller den europeiska direktförsäljningsorganisationen Seldia www.seldia.eu Vi är ömsesidigt berättigade att gå till domstol vid tvist som har att göra med din användning av Webbplatsen eller produkter som du har köpt av oss, men ska göra vårt bästa för att i första hand försöka lösa tvister genom samtal och förhandlingar. Vänligen rikta i första hand frågeställningar och direkta krav till vår kundservice.

17. GÄLLANDE LAGAR AND JURISDIKTION

Om du är baserad i territoriet, observera att dessa Regler och Villkor regleras av lagen i territoriet. Detta innebär att ett avtal om köp av produkter genom vår webbplats och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med det kommer att styras av lagen i territoriet. Du och vi är båda överens om att domstolarna i territoriet kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion. Om lagen i territoriet inte tillämpas, gäller schweizisk lag.

18. ÖVRIGT

18.1. Oriflame är inte ansvarigt för administratörers blockering av e-postservrar som sänder meddelanden eller information till din e-postadress eller för borttagande eller blockering av e-post genom någon programvara installerad på din dator.

18.2. Din beställning, rådande tillämpliga Regler och Villkor som kan sparas eller skrivas ut, inklusive alla dokument som avses i dem skall utgöra avtalet mellan dig och oss.

18.3. Kontraktet får endast ingås på det språk som gäller i territoriet och inte på något annat språk.

19. Oriflame följer strikt uppförandekoden för Seldia (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf) och the World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf). Oriflame kräver av sina konsulter att strikt följa dessa koder såsom realiseras ytterligare i Oriflame Etikregler och Uppförandekod. Du kan även få kopior på dessa dokument från kundtjänst på kundservice@oriflame.com

19.1. Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt ett avtal med en annan organisation, men detta kommer inte att påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa Regler och Villkor.

19.2. Du kan bara överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa Regler och Villkor till en annan person om vi är överens om detta skriftligen. Men om du har köpt en produkt som en gåva, kan du överföra nyttan med vår garanti i avsnitt 8.2 till mottagaren av gåvan utan att be om vårt medgivande.

19.3. Varje kontrakt är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att genomdriva något av dess villkor. Dock kommer mottagaren av din gåva bestående av en produkt att ha nytta av vår garanti i avsnitt 8.2, men vi och du behöver inte deras samtycke för att annullera eller göra några ändringar i dessa Regler och Villkor.

19.4. Varje klausul i dessa Regler och Villkor fungerar separat. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig eller inte kan verkställas, kommer de återstående klausulerna ändå att fortsätta gälla med full kraft och effekt.

19.5. Misslyckande av Oriflame att genomdriva någon bestämmelse häri skall inte anses vara ett upphävande av dess giltighet.

19.6. Oriflame förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Regler och Villkor. Varje förändring eller uppdatering kommer att träda i kraft från den tidpunkt då den offentliggörs på vår webbplats www.oriflame.se

19.7. Alla sådana förändringar kommer att anses accepterade om du fortsätter att beställa produkter efter att förändringarna har genomförts.

19.8. Om du inte väljer något annat kan vi skicka varningar, meddelanden, e-post, direktreklam och i allmänhet kommunicera med dig. Du kan uppdatera dina inställningar för marknadskommunikation från oss när som helst genom att logga in med dina användarinställningar. Genom att acceptera dessa Regler och Villkor instämmer du med att Oriflame kommer att skicka annan information/kommunikation om dina beställningar via ett varaktigt sätt annat än papper (dvs. via e-post eller på annat sätt riktat personligen till dig så att du kan lagra informationen på ett sätt som är tillgängligt för framtida referens för en tillräckligt lång tid, och som gör att du har en oförändrad återgivning av sådan information).

19.9. Uppsägningstiden för varje meddelande under dessa Regler och Villkor ska börja den dag då uppsägningen postats genom ett rekommenderat brev. Vid uppsägning på något annat sätt, ska uppsägningstiden börja löpa från dagen för mottagandet av uppsägningen. Detta gäller inte då du informerar oss om returer under klausul 9 - tidsperioden för returer löper från det datum då du informerar oss om att du vill returnera produkten.

20. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om webbplatsen eller dessa Regler och Villkor, skicka e-post till kundservice@oriflame.com eller ring oss på 077 52 02 030. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att ta itu med dina problem och åtgärda eventuella problem du för till vår kännedom.

Senast uppdaterad: 1 juli, 2016