Välkommen till Oriflame Online Terms and Conditions. Läs igenom dem noggrant och spara en kopia - du kommer att uppmanas att uttryckligen acceptera dem som ett villkor för att du ska kunna beställa produkter. Läs även den Integritetspolicy som gäller för Oriflame avseende den personliga information som du kommer att behöva uppge.

Om du har frågor som rör dessa Villkor eller eventuella problem under beställningsprocessen kan du kontakta kundserviceteamet via telefon: 0775-20 20 30 eller per e-post: kundservice@oriflame.com.

Dessa Villkor kan komma att ändras. Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan förvarning ändra eller på annat sätt uppdatera dessa Villkor. Alla ändringar kommer meddelas genom att de ändrade Villkoren förs in på Webbplatsen, och de ändrade Villkoren ska då träda i kraft omedelbart, men inga ändringar kommer att ske retroaktivt och ska inte påverka villkoren för tidigare köp av Produkter. Om du fortsätter att använda Webbplatsen för att lägga beställningar av Produkter efter den dag då ändringen träder i kraft innebär det att du samtycker och godkänner dessa Villkor i dess ändrade eller på annat sätt uppdaterade lydelse vid den tidpunkten. Inloggning på Webbplatsen av icke-registrerade kunder innebär acceptans av risken att informationen på Webbplatsen kan ändras eller tas bort.

 

VILLKOR FÖR ONLINEKUNDER

 

Dessa Villkor (”Villkoren”), tillsammans med din beställning om du köper en Produkt och andra dokument som hänvisas till i dessa Villkor (”Avtalet”), utgör ett avtal mellan ORIFLAME HOLDINGS BV som är registrerat i Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nederländerna) 11 6061386 - Momsregistreringsnummer: SE502077345201, NL 006687702B01, ("Oriflame", "vi/oss") och du ("du", "Kunden").

I Villkoren anges de rättsliga villkor som gäller för din användning av försäljningsplattformen som tillhandahålls av Oriflame https://se.oriflame.com/ (”Webbplatsen”) för köp av Produkter.

Avtalet utgör hela avtalet mellan dig och oss avseende dess innehåll och ersätter alla tidigare arrangemang, överenskommelser, förhandlingar och diskussioner, oavsett om de är muntliga eller skriftliga.

 

1. BEHÖRIGHET

1.1. Du bekräftar och garanterar att du är arton år eller äldre, eller om du är under arton år har du tillgång till Webbplatsen med dina föräldrars eller förmyndares vetskap och samtycke.
1.2. Du bekräftar och garanterar också att du är fullt kapabel att ingå de villkor, skyldigheter, bekräftelser och garantier som anges i dessa Villkor och att efterleva och följa dessa Villkor.
1.3. Du bekräftar och garanterar att du kan utföra betalningar med kreditkort eller någon annan betalningsmetod som tillåts av Webbplatsen.

 

2. DITT KONTO

Om du registrerar dig hos oss via Webbplatsen ("Registrerad kund") ansvarar du för att välja ett säkert lösenord, som ska innehålla minst sex tecken, för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator eller enhet, och du samtycker till att ta ansvar för all användning av ditt konto eller lösenord. Vi förbehåller oss rätten att neka tjänster, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller annullera en beställning enligt vårt eget godtycke.

 

3. PRODUKTER

"Oriflameprodukter" eller "Produkter" är kosmetika med tillhörande accessoarer samt vissa kosttillskott som saluförs under Oriflames Varumärken. Alla Produkter, priser, erbjudanden och kampanjer som anges på Webbplatsen är giltiga och bindande endast under den angivna perioden eller, om ingen period anges, vid just det besöket på Webbplatsen. Produktinformationen på Webbplatsen innehåller beskrivningar av Produkternas huvudsakliga egenskaper.

Bilderna av produkterna i vår katalog eller på vår webbplats är endast till för illustrativa ändamål: Utformningen, färgen och storleken på de produkter som levereras till dig kan variera från de exempel som visas i vår katalog eller på vår webbplats, och sådana variationer utgör inte ett fel i varan.

 

4. ATT GÖRA EN BESTÄLLNING

4.1. Du kan göra beställningar från Webbplatsen genom att välja de Produkter som du vill köpa. Att lägga en beställning anses vara ett anbud och bekräftelse från dig till oss att köpa de valda Produkterna.
4.2. En beställning ska anses vara placerad när följande steg har slutförts:
4.2.1. du har valt de Produkter du vill köpa genom att använda alternativet "lägg till i din varukorg". Du kan när som helst granska och ändra innehållet i varukorgen genom att ändra antal Produkter, ta bort Produkter eller ta bort hela innehållet i varukorgen;
4.2.2. du har uttryckligen accepterat dessa Villkor och Oriflames Integritetspolicy;
4.2.3. du har tillhandahållit de personuppgifter som krävs för att acceptera, bearbeta och slutföra din beställning, inklusive hantering av ditt kundkonto och att vi använder dessa uppgifter för de syften som anges i vår Integritetspolicy;
4.2.4. du har valt önskad metod för leverans och betalning.
4.3. När din onlinebeställning har placerats kan den inte ändras via Webbplatsen. Du måste då kontakta Kundtjänst på telefon: 0775-20 20 30 eller per e-post: kundservice@oriflame.com. Se punkt 8 om du vill avbryta din beställning.
4.4. När vi har accepterat din beställning skickas en orderbekräftelse till dig via e-post och ett köpeavtal har därmed ingåtts. Vi kan vägra att godkänna din beställning utan att ange någon anledning och återbetalar eventuell erlagd betalning.
4.5. Utöver orderbekräftelsen får du en packlista med dina Produkter. I packlistan finns en sammanfattning av de Produkter som levererats till dig. Det fungerar som ditt kvitto och innehåller också viktig information om dina rättigheter som konsument.
4.6. Om du beställer online, observera följande:
4.6.1. dessa Villkor, tillsammans med vår orderbekräftelse av din beställning, kommer att utgöra avtalet mellan dig och Oriflame för försäljning och köp av Produkterna (som vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut) eller som kan komma att meddelas av oss via annat kommunikationssätt;
4.6.2. Avtalet får endast ingås på svenska och inte på något annat språk;
4.6.3. Oriflame följer Uppförandekoden i enlighet med punkt 18.2 i Villkoren.
4.7. Beställningar som är slutförda och betalda kan inte annulleras, förutom enligt punkterna 8 och 9.
4.8. Beställningar kan läggas när som helst under dagen utom vid eventuella systemunderhåll.
4.9. Alla Produkter som beskrivs på Webbplatsen är inte alltid tillgängliga, då tillgänglighet kan variera beroende på plats och tidpunkt. Om en Produkt inte finns i lager när du beställer, kommer vi vidta rimliga åtgärder för att informera dig under orderläggandet så att du antingen kan ändra eller avbryta beställningen.
4.10. Webbplatsen kan ibland och under begränsade tidsperioder vara otillgänglig på grund av underhåll eller av andra tekniska skäl. Oriflame är inte ansvarig för sådan otillgänglighet eller andra tekniska fel och kommer inte att godta några krav som påstås uppstått på grund av detta.
4.11. Tillgången till de produkter och tjänster som beskrivs på Webbplatsen och beskrivningarna av sådana produkter och tjänster kan variera beroende på plats och tidpunkt.

 

5. PRISER OCH BETALNING

5.1. Om inget annat anges är priserna för de Produkter som visas på Webbplatsen det fullständiga försäljningspriset för Produkterna vid den tidpunkt då ordern läggs. Alla priser anges i lokal valuta och inkluderar moms.
5.2. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna när som helst och enligt vårt eget godtycke, men förändring av priserna för de Produkter du väljer innan du lägger din beställning kommer inte att ingå i avtalet mellan oss om inte du och vi uttryckligen samtycker till att det kommer att göra det.
5.3. Priserna omfattar inte frakt-, leverans- och andra avgifter som tydligt anges som tilläggsavgifter till priset vid beställningen och som kan variera beroende på vilken leveransmetod du väljer.
5.4. Om du har en särskild rabattkupong och har aktiverat den i enlighet med beskrivningen på Webbplatsen, drar vi av värdet för den från priset.
5.5. Betalning kan göras med kreditkort eller på annat sätt som anges i dessa Villkor. De flesta större betalkort accepteras. Vanligtvis debiteras inte bankkortet förrän tillgången på produkterna i kundvagnen har bekräftats. Du kommer alltid att ha rätt till återbetalning enligt punkt 9.
5.6. Vi förbehåller oss rätten att samarbeta med tredjepartsleverantörer vid indrivning av betalningar. Dessa tredjepartsleverantörer framgår av följande länk: [LÄNK]. Om du väljer att betala med faktura kan du förvänta dig att få fakturor och information om betalningar från dessa tredje partsleverantörer. Fakturor ska betalas inom 14 dagar enligt instruktionerna på fakturan. Dröjsmålsränta kan debiteras dagligen i enlighet med rådande laglig räntesats jämte rimliga kostnader för att driva in skulderna som anges på fakturan.
5.7. För att kortbetalningar online ska vara säkra krypteras all betalningsinformation. Eftersom Oriflame samarbetar med auktoriserade betaltjänstleverantörer hanteras kreditkortsinformation säkert och i enlighet med internationell säkerhetsstandard.
5.8. Om vi erbjuder alternativet med stående kortbetalningar har du möjlighet att uttryckligen välja och prenumerera på den här praktiska betalningsmetoden. Eventuella ytterligare betalningar kommer sedan att godkännas mot betalkortet när ordern placeras, och beloppet kommer att debiteras betalkortet när Oriflame skickar de beställda produkterna. Du kan när som helst ta bort den stående betalningen på profilsidan genom att klicka på fliken betalkort.

 

6. LEVERANS OCH ÖVERFÖRING AV RISK

6.1. De beställda Produkterna kan endast levereras inom Sverige.
6.2. Leverans sker till den hemadress som du angett om du inte väljer något annat i din beställning. Om det rör sig om paket med övervikt kommer logistikföretaget att via e-post eller SMS informera dig om adressen till det upphämtningsställe dit leveransen kommer att ske.
6.3. Vi kommer att bearbeta och leverera din beställning så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter orderbekräftelse. Vi tar inte ansvar för förseningar i leveranserna som orsakas av omständigheter utom vår kontroll.
6.4. Ansvaret för eventuell förlust av Produkter och äganderätten till Produkterna går över till dig vid leveransen av Produkterna.
6.5. Oriflame är inte ansvarigt för utebliven, felaktig eller sen leverans av en beställning som orsakats av att du lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.
6.6. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ensidigt annullera en beställning om misstanke finns att något av dessa Villkor brutits. Vi återbetalar då eventuella betalningar som gjorts.

 

7. PRODUKTERNAS ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi garanterar att Oriflames kosmetikprodukter tillverkas i enlighet med vägledning för god tillverkningssed för kosmetiska produkter EN ISO 22716:2007 och Oriflames Uppförandekod.

 

8. RETURRÄTT OCH ÅTERBETALNING

8.1. Du kan ångra (frånträda) en beställning av Produkter utan att ange någon anledning under den period som anges i punkt 9.2 nedan. Om du ångrar dig eller av någon anledning inte vill behålla en Produkt kan du därför, under den aktuella perioden, meddela oss att du vill frånträda beställningen och få pengarna tillbaka.
8.2. Du kan ångra en beställning när som helst även efter att du har fått orderbekräftelsen per e-post eller efter att din beställning muntligen har godkänts av kundservice, men senast 14 kalenderdagar efter den dag du fysiskt fick tillgång till Produkten, eller den sista Produkten om du beställde fler än en.
8.3. För att ångra (frånträda) en beställning kontaktar du Kundtjänsten via telefon: 0775-20 20 30 eller e-post: kundservice@oriflame.com. Du kan använda det formulär som finns på [LINK] för att meddela oss att du vill ångra beställningen, men du kan även meddela oss på något annat sätt så länge vi får ett tydligt meddelande om att du önskar ångra beställningen (t.ex. per brev, e-post eller telefon). Om du fyller i formuläret online och skickar det via vår webbplats kommer vi utan dröjsmål att (t.ex. via e-post) bekräfta mottagandet. Du bör behålla en kopia av ditt meddelande för din egen räkning. Du behöver utöva din rätt att ångra beställningen innan tidsfristen har löpt ut. Om du meddelar oss att du ångra beställningen per e-post eller post anses meddelandet om utövandet av ångerrätten ha lämnats den dag du skickade e-postmeddelandet eller postade brevet till oss. Om du ringer oss för att ångra en beställning anses meddelandet om utövandet av ångerrätten ha lämnats den dag du ringde.
8.4. Hela det belopp du betalade för Produkterna och eventuella fraktkostnader återbetalas till dig (med undantag för de ytterligare kostnader som uppstått om du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder). Vi förbehåller oss rätten att göra avdrag från återbetalningen motsvarande värdeminskning för levererade Produkter, om värdeminskningen beror på ovarsam hantering av dig. Du ansvarar endast för Produkternas värdeminskning om den beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa Produkternas typ, egenskaper och funktion. Vi behandlar återbetalningen så snart som möjligt och, i vilket fall som helst, inom a) 14 kalenderdagar efter den dag Produkterna har returnerats, eller b) (om tidigare) 14 kalenderdagar efter den dag du kan visa att du har returnerat Produkterna eller c) om inga Produkter returnerades, 14 kalenderdagar efter den dag då du meddelade oss om utövandet av ångerrätten som beskrivs i punkt 9.3 med förbehåll för punkt 9.8. Om du har returnerat Produkterna till oss för att de var felaktiga eller vilseledande beskrivna, se punkt 9.5
8.5. Om du har returnerat Produkterna för att de var felaktiga eller vilseledande beskrivna återbetalar vi vad du erlagt, samt ersätter dig för returfrakten samt andra skäliga utlägg du haft för att returnera varan till oss.
8.6. Vi återbetalar dig via det kreditkort, betalkort eller annat sätt som du använt för att betala, om du inte uttryckligen har avtalat något annat. I vilket fall som helst kommer du inte att åläggas några avgifter till följd av återbetalningen.
8.7. Observera att vissa produkter levereras förseglade av hälso- eller hygienskäl, och du får inte annullera din beställning och returnera dessa produkter om förseglingen har brutits efter leveransen. Dessa produkter identifieras på lämpligt sätt i katalogen på vår webbplats.
8.8. Om Produkterna redan har levererats till dig:
8.8.1. måste du lämna tillbaka Produkterna till oss utan dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 kalenderdagar efter den dag då du meddelade oss om utövandet av ångerrätten. Tidsfristen uppfylls om du returnerar Produkterna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.
8.8.2. såvida Produkterna inte är felaktiga eller inte överensstämmer med beskrivningen (i detta fall, se punkt 9.5), kommer du att vara ansvarig för kostnaderna för att returnera Produkterna till oss; och
8.8.3. du har en lagstadgad skyldighet att behålla Produkterna i din ägo och att ta rimlig hand om Produkterna medan du har dem i din ägo.
8.9. Information om din lagliga rätt att annullera och en förklaring till hur du använder den, inklusive de föreslagna returformulären, finns på ditt försäljningskvitto, enligt beskrivningen i punkt 4.5. Du kan även ladda ned returformuläret här [LINK].
8.10. Vi har en lagstadgad skyldighet att leverera Produkter som överensstämmer med avtalet. Som konsument har du alltid lagstadgade rättigheter när det gäller Produkter som är felaktiga eller inte överensstämmer med beskrivningen. Dessa lagliga rättigheter påverkas inte av och gäller oberoende av returrätten beskriven i denna punkt 9 eller dessa Villkor. Råd om dina lagstadgade rättigheter inom Territoriet finns hos din lokala konsumentrådgivare.
8.11. Vi garanterar dessutom kvaliteten på alla Produkter som bär Oriflames namn och intygar att de är tillverkade av eller för oss och uppfyller de högsta kvalitetsnormerna. Vi är övertygade om att våra Kunder kommer att vara nöjda med våra Produkter på alla tänkbara sätt. Vi erbjuder därför en Oriflamegaranti som gör att du kan byta ut, eller få pengarna tillbaka för varje Produkt som du inte är fullständigt nöjd med. Återbetalning eller utbyte ska begäras inom 30 kalenderdagar från det att du mottagit Produkten. Garantin gäller inte för Produkter som avsiktligt skadats eller använts felaktigt. Om inget annat meddelas ska returer och återbetalningar enligt denna punkt ske i enlighet med villkoren i denna punkt 9. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

 

9. PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITET

9.1. Om du uppger information på Webbplatsen samtycker du till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig på begäran och du samtycker till att uppdatera sådan information på lämpligt sätt (“Personuppgifter”). Vi kommer att använda och underhålla de Personuppgifter som vi samlar in via Webbplatsen i enlighet med tillämplig lagstiftning och Oriflames Integritetsspolicy. Oriflame är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar Ytterligare information om behovet av och användningen av dina Personuppgifter finns i den Integritetsspolicy som gäller för Oriflame.
9.2. Genom att lägga en beställning ger du ditt samtycke till att vi lagrar och behandlar dina Personuppgifter, såsom Oriflame Group (vi, vårt yttersta moderbolag, och varje enhet som direkt eller indirekt kontrolleras av det yttersta moderbolaget) och vissa tredje parter, dvs. Oriflame Brand Partners, tredjepartsleverantörer och tredjepartsleverantörer som är auktoriserade eller anlitade av oss för att hantera dina beställningar, kundfordringar eller annan närliggande verksamhet ( "Auktoriserade användare"). Vi kan också kräva att du uttryckligen godkänner att vi tillhandahåller, lagrar och använder Personuppgifter genom att bocka i en ruta på Webbplatsen.
9.3. När vi tillhandahåller Personuppgifter till Auktoriserade Användare och leverantörer kommer vi endast att delge sådana Personuppgifter som de behöver för att kunna utföra sina tjänster. Alla Auktoriserade Användare är uttryckligen förbjudna att använda Personuppgifter för andra ändamål än dem som anges ovan och att dela Personuppgifter med andra än oss eller enligt vad som krävs enligt lag.
9.4. Om du ger ditt uttryckliga medgivande som särskilt täcker utlämnandet och användningen för marknadsföringsändamål, kommer vi också att tillhandahålla dina Personuppgifter till den Brand Partner som du har valt eller som vi har tilldelat dig, så att denne Brand Partner kan använda dina Personuppgifter för att informera dig om våra nya Produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Sådana Personuppgifter kan också innehålla information om dina beställningar.
9.5. Du har rätt att granska, uppdatera eller korrigera dina Personuppgifter genom att logga in på ditt konto och uppdatera informationen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt kundserviceteam. Vi kan behöva kontakta dig för att kontrollera att begäran har gjorts av dig eller har godkänts av dig.
9.6. Du kan när som helst vägra att ta emot kommersiell information från oss eller från en Brand Partner. En sådan begäran ska sändas till den e-postadress som anges i de relevanta kommersiella upplysningar som mottagits från oss eller Brand Partnern.
9.7. Cookies är namnet på en teknik som gör att vår Webbplats kan lagra information i din webbläsare. Detta ger webbläsaren en möjlighet att identifiera dig på ett sätt som bara känns igen av vår Webbplats medan du befinner dig på den utan att du de facto identifierar dig. Du kan läsa mer om vår cookies-policy i vår Integritetspolicy. Du kan också ställa alla frågor du har om dina personuppgifter och integritetsskydd till vårt kundserviceteam.

 

10. ALTERNATIV FÖR REGISTRERADE KUNDER

10.1. För att beställningsprocessen ska bli effektivare erbjuder vi dig att registrera uppgifter på Webbplatsen. När du har registrerat dig sparar vi dina Personuppgifter och använder dem automatiskt vid framtida beställningar.
10.2. Brand Partners är inte anställda, agenter eller företrädare för Oriflame och har inte på något sätt behörighet att agera på Oriflames vägnar. Brand Partners är oberoende entreprenörer som arbetar med oss och har kännedom om våra Produkter och erbjudanden. Brand Partners är bundna av våra strikta regler för uppförande och etik som fastställs i vår Uppförandekod. Vi ber dig informera vårt kundserviceteam om ett illojalt, aggressivt eller på annat sätt olämpligt beteende hos en Brand Partner förekommit.

 

11. VARUMÄRKEN OCH UPPHOVSRÄTT

11.1. Oriflame, vår logotyp och namnen på Produkterna eller det Produktsortiment som vi tillverkar, marknadsför, säljer eller distribuerar är varumärken som tillhör Oriflame koncernen. Alla andra varumärken, servicemärken och logotyper som används på Webbplatsen är varumärken, servicemärken eller logotyper som tillhör respektive ägare och som eventuellt är knutna till, kopplade till eller sponsrade av Oriflame. Vid användning och/eller kopiering av märken som förekommer på Webbplatsen krävs ett uttryckligt medgivande från respektive ägare.
11.2. Allt innehåll som ingår i eller görs tillgängligt via Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, programvara eller digital kod, skript, text, teckningar, fotografier, grafik, logotyper, knappikoner, stillbilder eller rörliga bilder, video- och ljudklipp och datasammanställningar (nedan kallat "Innehåll") är Oriflames egendom, dess innehållsleverantörer eller andra respektive ägare som kan vara eller inte kan vara anslutna till, eller sponsrade av Oriflame. Innehåll som inte ägs av oss har licensierats på vederbörligt sätt av dess ägare och skyddas från obehörig användning, kopiering och spridning genom upphovsrätt, varumärkesrätt, reklam och andra lagar och internationella fördrag.
11.3. Om vi inte uttryckligen tillåter detta skriftligen får du inte kopiera, spara, reproducera, utföra, överföra, sälja, licensiera, ändra, skapa derivat från eller baserade på, återpublicera, omvandla, ladda upp, redigera, posta, överföra, visa, framhäva, länka, distribuera utnyttja, helt eller delvis, något av innehållet. Ingenting i dessa Villkor eller något på Webbplatsen bör tolkas som att det ger licens eller rätt att använda något Innehåll på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från oss eller från en sådan tredje part som kan äga det Innehåll eller den immateriella egendom som visas på Webbplatsen.
11.4. Webbplatsen skyddas av upphovsrätt. Reproduktion, kopiering, försäljning, återförsäljning eller handel med Webbplatsen är strängt förbjuden.
11.5. All annan användning av Innehållet än vad som är tillåtet enligt dessa Villkor utgör en överträdelse av Villkoren och kan utgöra intrång i upphovsrätt och/eller design och/eller patent. Du samtycker till att inte använda Innehållet i olagliga syften och inte kränka våra rättigheter eller andras rättigheter. Du samtycker till att inte störa (eller tillåta att en tredje parts användning av din registrering stör) de normala processerna eller andra parters användning av Webbplatsen, inklusive utan begränsningar genom att försöka få åtkomst till Webbplatsens administrativa områden.

 

12. UPPHÖRANDE; MODIFIERING

12.1. Vi kommer avgöra om dessa Villkor efterlevs av dig när som helst och efter eget godtycke. Om du bryter mot Villkoren kan det leda till begränsningar av din åtkomst till och användning av hela eller delar av Webbplatsen.
12.2. Om vi inte framställer krav på att du ska uppfylla dina skyldigheter enligt dessa Villkor, eller om vi inte hävdar våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med det, betyder det inte att vi har avstått från våra rättigheter och inte heller att aktuella skyldigheter inte ska behöva uppfyllas. Ett avstående från att framställa ett krav mot dig gör vi endast skriftligen, och det innebär inte att vi automatiskt avstår från framtida krav mot dig.
12.3. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller stänga den här Webbplatsen, eller delar av den utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part.

 

13. FEL OCH KORRIGERINGAR

Även om vi inom rimlighetens gränser gör det vi kan för att all information på Webbplatsen ska vara korrekt och aktuell, kan vi inte garantera att Webbplatsen är helt felfri. Fel i datainmatningen eller andra tekniska problem kan ibland leda till att felaktig information visas. Vi förbehåller oss rätten att rätta till eventuella felaktigheter eller skrivfel på vår Webbplats, inklusive prissättning och tillgänglighet av Produkter och tjänster, och avsäger oss ansvar för sådana fel. Vi kan också när som helst göra förbättringar och/eller ändringar av Webbplatsens funktioner eller innehåll. Om du ser någon information eller beskrivning som du anser vara felaktig, vänligen kontakta vårt kundserviceteam.

 

14. LÄNKAR

Vi kan tillhandahålla länkar till tredjepartswebbplatser eller resurser. Vårt tillhandahållande av sådana länkar är inte ett godkännande av någon information, Produkt eller tjänst som nås via en sådan länk. Vi är inte ansvariga för innehållet eller prestandan för någon sådan del av Internet, inklusive andra webbplatser som Webbplatsen kan länkas till eller som kan nås från Webbplatsen. Du uppmanas att informera oss om eventuella fel eller olämpligt material som hittats på webbplatser som Webbplatsen är eller kan vara länkad till.

 

15. HANTERING AV KLAGOMÅL OCH TVISTER

15.1. Eventuella klagomål, frågor och förfrågningar kan göras till Oriflames Kundservice på telefon: 0775-20 20 30 eller per e-post: kundservice@oriflame.com. Om du inte är nöjd med svaret från Oriflames Kundservice kan du kontakta Direct Selling Sweden (www.directsellingsweden.se) eller European Direct Selling Association (Seldia) på www.fairselling.eu.
15.2. Utan att det påverkar vår ömsesidiga rätt att föra alla frågor som på något sätt har att göra med din användning av Webbplatsen eller med de Produkter som du har köpt från oss till domstol, gör vi vårt bästa för att lösa en sådan tvist genom vänskapliga förhandlingar för att komma överens om en ömsesidigt godtagbar lösning snarare än att lösa tvisten i domstol. Vänligen diskutera eventuella problem och anspråk med vårt kundserviceteam i första hand.
15.3. Om en eventuell tvist som uppstår som inte kan lösas direkt mellan oss finns ett antal statligt godkända och EU-certifierade leverantörer av alternativa tvistlösningstjänster, och andra som kan nås här http://ec.europa.eu/odr; men vi är inte skyldiga att, och vi samtycker inte till att, låta våra kunders klagomål hanteras av dessa leverantörer. Du har emellertid alltid rätt att ta vidare eventuella tvister till Allmänna Reklammationsnämnden.

 

16. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION.

16.1. Om du är baserad i Sverige regleras dessa Villkor av svensk lag och om inte annat följer av punkt 16 är både vi och du eniga om att hänskjuta eventuella tvister som uppkommer på grund av dessa Villkor, inklusive i samband med försäljning av varor, till svenska domstolar.

 

17. ÖVRIGT

17.1. Oriflame är inte ansvarigt för eventuell blockering av e-postservrar som skickar meddelanden eller aviseringar till din e-postadress eller för att ta bort eller blockera e-post med programvara som är installerad på datorn.
17.2. Oriflame följer strikt uppförandekoden för den Direct Selling Sweden (https://directsellingsweden.se/wp-content/uploads/2020/04/Etiska-Regler-1-juli-2019-Uppdaterad-200413.pdf), Seldia (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf) och World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf). Oriflame kräver att dess Brand Partners strikt följer dessa koder, såsom de tillämpas vidare i de Etiska Riktlinjerna och Uppförandekoden. Du kan också få kopior av dessa dokument från Kundservice via telefon: 0775-20 20 30 eller per e-post: kundservice@oriflame.com.
17.3. Vi har rätt att överföra våra rättigheter och skyldigheter genom avtal till en annan organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa Villkor.
17.4. Du får endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan person om vi kommer överens om detta skriftligen. Om du har köpt en Produkt som gåva kan du emellertid överföra förmånen av vår garanti i punkt 9 till mottagaren av gåvan utan att behöva be om vårt samtycke.
17.5. Varje kontrakt är mellan dig och oss. Ingen annan person har rätt att genomdriva några av Villkoren. Mottagaren av din gåva av en Produkt kommer dock att ha förmånen av vår garanti enligt punkt 9, men vi och du behöver inte dennes samtycke för att upphäva eller göra några ändringar i dessa Villkor.
17.6. Var och en av klausulerna i dessa Villkor fungerar separat. Om en domstol eller en behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig eller ej verkställbar fortsätter de återstående klausulerna vara gällande.
17.7. Oriflames underlåtenhet att genomdriva någon av bestämmelserna i dessa villkor ska inte betraktas som ett avstående från genomdrivande.
17.8. Oriflame förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Villkor. Alla ändringar eller uppdateringar träder i kraft när de offentliggörs på vår webbplats https://se.oriflame.com/.
17.9. Sådana ändringar anses vara godkända om du fortsätter beställa Produkter efter att ändringarna har genomförts.
17.10. Om du inte väljer något annat kan vi komma att skicka aviseringar, meddelanden, e-post, direktreklam och i allmänhet kommunicera med dig. Vi kommer dock bara skicka er elektronisk direktmarknadsföring om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst uppdatera dina inställningar för marknadsföringskommunikation från oss genom att logga in på Mina Sidor och se över dina användarinställningar. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker du till att Oriflame skickar dig all annan information/kommunikation om dina inköp på annat varaktigt medium än papper (dvs. via e-post eller på något annat sätt som är adresserat till dig personligen, som gör det möjligt för dig att lagra informationen på ett sätt som är tillgängligt för framtida användning under tillräckligt lång tid och som också tillåter oförändrad återgivning av sådan information).
17.11. Tidspeioden för ett meddelande enligt dessa Villkor ska börja löpa den dag då meddelandet postas med rekommenderat brev. Om meddelandet ges på något annat sätt ska tiden börja löpa den dag då meddelandet faktiskt mottas. Detta gäller inte för meddelanden om utövande av ångerrätt enligt punkt 9 - tidsperioden för ett sådant meddelande börjar löpa från det datum du informerar oss om att du vill returnera Produkten enligt vad som framgår av punkt 9.
17.12. Som detaljhandelskund har du inga rättigheter att delta i vår affärsmodell. Våra produkter levereras till dig strikt utan rätt till vidareförsäljning och du får inte marknadsföra eller återförsälja de produkter som du köper från oss. Du får inte marknadsföra vår affärsmöjlighet eller försöka rekrytera andra, och du har inte rätt till någon provision eller bonus enligt vår kompensationsplan.
17.13. Övriga uppgifter om Oriflame finns nedan: Namn: Oriflame Holdings BV Adress: Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nederländerna Kontaktuppgifter: Telefon: 0775-20 20 30 E-post: kundservice@oriflame.com Nederländska handelskammarens handelsregisternummer: 16061386 Momsregistreringsnummer: SE502077345201

 

18. KONTAKTA OSS

Om du har några funderingar eller problem med Webbplatsen eller det här dokumentet, Terms & Conditions, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss kundservice@oriflame.com eller ring oss på 0775-20 20 30.

Senast uppdaterat: 11 juni 2021