LÄS DESSA LICENSVILLKOR NOGGRANT

GENOM ATT KÖPA ELLER LADDA NED APPEN GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR. KÖP ELLER LADDA INTE NED APPEN OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR.

Vilka vi är och vad detta avtal gör

Vi, Oriflame Holdings B.V., Bolduc Building A, Utopialaan 52, 5232 CE 's-Hertogenbosch, Nederländerna licensierar dig att använda:

 1. Ditt namn
 2. Mobilnummer
 3. E-postadress
 4. Hemadress
 5. Födelsedag
 6. Din ålder
 7. Ditt kön
 8. Din bild
 9. Ditt konsulent-ID-nummer

   

  • 1.2.Personuppgifter insamlade om dig:
   • 1.2.1.Vi bearbetar personuppgifter relaterade till din inköpshistorik, nivå i Framgångsplanen, prestanda och rekrytering och det delar vissa av/alla dessa data med dina Sponsorer för hanteringen av deras nedströmsnätverk.
   • 1.2.2.Vi bearbetar följande personliga data om dig relaterade till ditt slutförande av registreringsprocessen som Skönhetskonsulent:
    • 1.2.2.1.unikt konsulent-ID;
    • 1.2.2.2.medlemskapets startdatum; och
    • 1.2.2.3.medlemskapets årsdag.
 1. Villkoren för apple itunes store kan också gälla

  Om du laddar ned Appen på en Apple-enhet (d.v.s. en iPhone eller iPad) kan de sätt som du kan använda Appen och Dokumentationen även styras av regler och policies för Apple iTunes store (https://www.apple.com/legal/) och reglerna och policies för Apple iTunes store kommer att gälla istället för dessa villkor där det finns skillnader mellan de två.

 2. Villkoren för google play store kan också gälla

  Om du laddar ned Appen på en Android-enhet kan de sätt som du kan använda Appen och Dokumentationen även styras av regler och policies för Google Play store (https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms.html) och reglerna och policies för Apple iTunes store kommer att gälla istället för dessa villkor där det finns skillnader mellan de två.

 3. Operativsystemkrav

  Denna app kräver en Android- eller iOS-smartphone med omkring 100 MB minne och operativsystemet Android +5.0/iOS +9.0.

   Support för Appen och hur man informerar oss om problem

  • 4.1.Support. Om du vill få veta mer om Appen eller Tjänsten eller har några problem med att använda dem, var god se våra supportresurser på https://oriflame.com.
  • 4.2.Kontakta oss (även med klagomål). Om du anser att Appen eller Tjänsterna är felaktiga eller missvisande beskrivna eller vill kontakta oss av någon annan anledning, var god e-posta vårt kundtjänstteam på kundservice@oriflame.com.
  • 4.3.Hur vi kommer att kommunicera med dig. Om vi måste kontakta dig kommer vi att göra det via e-post, via SMS eller via förbetald post, med hjälp av de kontaktuppgifter du har givit till oss.
 4. Hur du får använda Appen, inklusive hur många enheter du får använda den på
  • 5.1.I gengäld för att du samtycker till att uppfylla dessa villkor kan du:
  • 5.2.ladda ned eller streama en kopia av Appen på din mobilenhet och se, använda och visa Appen och Tjänsten på sådana enheter endast för ditt personliga bruk.
  • 5.3.använda all Dokumentation för att stödja din tillåtna användning av Appen och Tjänsten.
  • 5.4.ta emot och använda all eventuell gratis tilläggsprogramkod eller uppdatering av Appen som införlivar "patchar" och korrigeringar av fel som vi kan förse dig med.
 5. Du måste vara 18 för att godkänna dessa villkor och köpa appen

  Du måste vara 18 eller äldre för att godkänna dessa villkor och ladda ned Appen. 

 6. Du får inte överföra Appen till någon annan
 7. Vi ger dig personligen rätten att använda Appen och Tjänsten enligt ovan. Även om du kanske har delningsrättigheter enligt ovan får du inte i övrigt överföra Appen eller Tjänsten till någon annan, vare sig för pengar, för något annat eller gratis. Om du säljer eller ger bort någon enhet som Appen är installerad på måste du ta bort Appen från den före överlåtelsen.
 8. Ändringar i dessa villkor
  • 9.1.Vi kan behöva ändra dessa villkor för att återspegla ändringar i lag eller bästa praxis eller för att hantera ytterligare funktioner som vi introducerar.
  • 9.2.Vi kommer att meddela dig om all eventuell ändring genom att skicka dig ett SMS med detaljer om ändringen eller meddela dig om en ändring nästa gång du startar Appen.
  • 9.3.Om du inte godkänner de meddelade ändringarna kommer du inte att tillåtas fortsätta använda Appen och Tjänsten.
 9. Uppdatering av Appen och ändringar i Tjänsten
  • 10.1.Från tid till annan kan vi automatiskt uppdatera Appen och ändra Tjänsten för att förbättra prestanda, förbättra funktionaliteten, återspegla ändringar i operativsystemet eller för att ta itu med säkerhetsproblem. Alternativt kan vi be dig att uppdatera Appen av dessa anledningar.
  • 10.2.Om du väljer att inte installera sådana uppdateringar eller om du väljer bort automatiska uppdateringar kanske du inte kan fortsätta använda Appen och Tjänsterna.
  • 10.3.Appen kommer alltid att fungera med den aktuella eller föregående versionen av operativsystemet (eftersom det kan uppdateras då och då) och matcha den beskrivning av den som gavs till dig när du köpte den.
 10. Om någon annan äger den telefon eller enhet du använder

  Om du laddar ned eller streamar Appen på någon telefon eller annan enhet som inte ägs av dig måste du ha ägarens tillåtelse att göra det. Du kommer att vara ansvarig för att uppfylla dessa villkor, oavsett om du äger telefonen eller den andra enheten eller inte.

 11. Vi kan samla in tekniska uppgifter om din enhet

  Genom att använda Appen eller någon av Tjänsterna samtycker du till att vi samlar in och använder teknisk information om de enheter du använder Appen på och relaterad programvara, hårdvara och kringutrustning för att förbättra våra produkter och för att tillhandahålla alla Tjänster till dig.

 12. Vi kan samla in platsdata (men du kan stänga av lokaliseringstjänster)
  • 13.1.1.Vissa Tjänster kan utnyttja platsdata skickad från dina enheter. Du kan stänga av denna funktionalitet när som helst genom att stänga av inställningarna för lokaliseringstjänster för Appen på enheten. Om du använder dessa Tjänster samtycker du till vår och våra dotterbolags och licenstagares överföring, insamling, lagring,underhåll, bearbetning och användning av din platsdata och förfrågningar för att tillhandahålla och förbättra platsbaserade och vägtrafikbaserade produkter och tjänster.
  • 13.1.2.Du kan stoppa vår insamling av sådana data när som helst genom att stänga av inställningarna för lokaliseringstjänster på din mobilenhet.
 13. Vi är inte ansvariga för andra webbplatser som du länkar till
  • 14.1.Appen eller någon Tjänst kan innehålla länkar till andra självständiga webbplatser som inte tillhandahålls av oss. Sådana oberoende webbplatser är inte under vår kontroll och vi är inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll eller deras sekretesspolicies (i förekommande fall).
  • 14.2.Du kommer att behöva göra din egen oberoende bedömning om du vill använda några sådana oberoende webbplatser, inklusive om du vill köpa några produkter eller tjänster som erbjuds av dem.
 14. Licensrestriktioner

  Du samtycker till att du kommer:

  • 15.1.utom i samband med tillåten delning, inte hyra ut, leasa, underlicensiera, låna, tillhandahålla eller på annat sätt göra tillgängliga Appen eller Tjänsterna i någon form, helt eller delvis till någon person utan föregående skriftligt samtycke från oss;
  • 15.2.inte kopiera Appen, Dokumentationen eller Tjänsterna, utom som en del av den normala användningen av Appen eller där det är nödvändigt för säkerhetskopiering eller för verksamhetens säkerhet;
  • 15.3.inte översätta, slå samman, anpassa, variera, ändra eller modifiera hela eller någon del av Appen, Dokumentationen eller Tjänsterna och inte heller tillåta att Appen eller Tjänsterna kombineras med, eller blir införlivade i, några andra program, förutom vad som är nödvändigt för att använda Appen och Tjänsterna på enheter som tillåts i dessa villkor;
  • 15.4.inte demontera, avkompilera, omvandla eller skapa derivatverk baserade på hela eller någon del av Appen eller Tjänsterna eller försök att göra sådana saker, utom i den utsträckning sådana åtgärder inte kan förbjudas eftersom de är nödvändiga för att dekompilera Appen för att erhålla den information som krävs för att skapa ett oberoende program som kan användas med Appen eller med ett annat program (Tillåtet ändamål), och förutsatt att den information du erhållit under sådana aktiviteter:
   • 15.4.1.inte lämnas ut eller meddelas utan Licensgivarens skriftliga skriftliga samtycke till tredje part till vilken det inte är nödvändigt att lämna ut eller meddela det för att uppnå det tillåtna ändamålet; och
   • 15.4.2.inte används för att skapa någon programvara som väsentligt liknar Appen i sitt uttryck;
   • 15.4.3.förvaras säkert; och
   • 15.4.4.endast används för det Tillåtna ändamålet;
 15. Godtagbara användningsrestriktioner

  Du får:

  • 16.1.inte använda Appen eller någon Tjänst på något olagligt sätt, i något olagligt syfte, eller på något sätt som är oförenligt med dessa villkor, eller agera bedrägligt eller illvilligt, till exempel genom att hacka dig in eller infoga skadlig kod, såsom virus, eller skadliga data, i Appen, någon Tjänst eller något operativsystem;
  • 16.2.inte inkräkta på våra immateriella rättigheter eller någon tredje parts rättigheter i samband med din användning av Appen eller någon Tjänst, inklusive genom att material lämnas in (i den utsträckning sådan användning inte är licensierad av dessa villkor);
  • 16.3.inte överföra något material som är ärekränkande, stötande eller på annat sätt förkastligt i samband med din användning av Appen eller någon Tjänst;
  • 16.4.inte använda Appen eller någon Tjänst på ett sätt som skulle kunna skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller säkerhet eller störa andra användare; och
  • 16.5.inte samla in eller skörda någon information eller data från någon Tjänst eller våra system eller försöka avkryptera några överföringar till eller från de servrar som driver någon Tjänst.
 16. Immateriella rättigheter
  • 17.1.Alla immateriella rättigheter i Appen, Dokumentationen och Tjänsterna över hela världen tillhör oss och rättigheterna i Appen och Tjänsterna licensieras (säljs inte) till dig. Du har ingaimmateriella rättigheter i Appen, Dokumentationen eller Tjänsterna förutom rätten att använda dem i enlighet med dessa villkor.
 17. Vårt ansvar för förlust eller skada som lidits av dig
  • 18.1.Om vi inte uppfyller dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider och som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa villkor eller att vi inte använder rimlig omsorg och skicklighet, men vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som inte kan förutses. Förlust eller skada kan förutses om det är uppenbart att det kommer att inträffa eller om, när du accepterade dessa villkor, både vi och du visste att det skulle kunna inträffa.
  • 18.2.Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörersvårdslösheteller för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.
  • 18.3.Vi kommer inte att vara ansvariga för skada som du kunde ha undvikit genom att följa vårt råd att tillämpa en uppdatering som erbjudits dig kostnadsfritt eller för skada som orsakats av att du underlåtit att korrekt följa installationsanvisningarna eller att ha de minsta systemkrav som rekommenderas av oss.
  • 18.4.Vi är inte ansvariga för affärsförluster. Om du använder Appen för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål kommer vi inte att ha något ansvar gentemot dig för eventuell förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.
  • 18.5.Begränsningar till Appen och Tjänsterna. Appen och Tjänsterna tillhandahålls endast för allmänna informations- och underhållningsändamål. De erbjuder inte råd som du ska lita på. Du måste erhålla professionell eller specialistrådgivning innan du vidtar eller avstår från någon åtgärd på grundval av information från Appen eller Tjänsten. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen från Appen och Tjänsten gör vi inga framställningar, försäkringar eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, att sådan information är korrekt, fullständig eller uppdaterad.
  • 18.6.Var god säkerhetskopiera innehåll och data som används med Appen. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar allt innehåll och data som används i samband med Appen för att skydda dig i händelse av problem med Appen eller Tjänsten.
  • 18.7.Kontrollera att Appen och Tjänsterna är lämpliga för dig. Appen och Tjänsterna har inte utvecklats för att uppfylla dina individuella krav. Var god kontrollera att Appens och Tjänsternas egenskaper och funktioner (som beskrivs på appstore-webbplatsen och i Dokumentationen) uppfyller dina krav.
  • 18.8.Vi är inte ansvariga för händelser utanför vår kontroll. Om vårt tillhandahållande av Tjänsterna eller support för Appen eller Tjänsterna försenas av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela dig och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Under förutsättning att vi gör det kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar som orsakas av händelsen men om det finns risk för väsentlig försening kan du kontakta oss för att avsluta ditt avtal med oss och få återbetalning för alla eventuella Tjänster du har betalat för men inte tagit emot.
 18. Vi kan avsluta dina rättigheter att använda Appen och Tjänsterna om du bryter mot dessa villkor
  • 19.1.Vi kan avsluta dina rättigheter att använda Appen och Tjänsterna när som helst genom att kontakta dig om du har brutit mot dessa villkor på ett allvarligt sätt. Om vad du har gjort kan rättas till kommer vi att ge dig en rimlig möjlighet att göra det.
  • 19.2.Om vi avslutar dina rättigheter att använda Appen och Tjänsterna:
   • 19.2.1.Måste du stoppa alla aktiviteter som godkänts av dessa villkor, inklusive din användning av Appen och alla eventuella Tjänster.
   • 19.2.2.Måste du radera eller ta bort Appen från alla enheter du har och omedelbart förstöra alla kopior av Appen som du har och bekräfta till oss att du har gjort detta.
   • 19.2.3.Vi kan komma åt dina enheter på distans, ta bort Appen från dem och sluta ge dig tillgång till Tjänsterna.
 19. Vi kan överföra detta avtal till någon annan

  Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Vi kommer alltid att meddela dig skriftligen om detta händer och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt kontraktet.

 20. Du behöver vårt samtycke för att överföra dina rättigheter till någon annan

  Du får bara överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi skriftligen samtycker.

 21. Inga rättigheter för tredje parter
 22. Detta avtal ger inte upphov till några rättigheter till tredje parter för att genomdriva något villkor i detta avtal.
 23. Om en domstol finner att en del av detta kontrakt är olagligt kommer resten att fortsätta att gälla

  Var och en av punkterna i dessa villkor verkar separat. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig fortsätter de övriga punkterna i full kraft med full verkan.

 24. Även om vi dröjer med att genomdriva detta kontrakt kan vi fortfarande genomdriva det senare

  Även om vi dröjer med att genomdriva detta kontrakt kan vi fortfarande genomdriva det senare Om vi inte insisterar omedelbart på att du gör något du är skyldig att göra enligt dessa villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig när det gäller ditt brott mot detta kontrakt, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och det hindrar oss inte från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.

 25. Vilka lagar gäller för detta kontrakt och var du kan väcka talan

  Dessa villkor regleras av schweizisk lag och du kan väcka talan avseende produkterna i de schweiziska domstolarna i Zürichs kanton.

 26. Alternativ tvistlösning

Alternativ tvistlösning är en process där ett oberoende organ tar hänsyn till fakta i en tvist och försöker lösa den utan att du behöver gå till domstol. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat något klagomål kan du kontakta en alternativ tvistlösningsleverantör. Vi kommer gärna överens med dig om en alternativ tvistlösningsleverantör eller också kan du hitta en leverantör via Europeiska kommissionens webbplats här https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Om du inte är nöjd med resultatet kan du fortfarande väcka talan. Observera dessutom att tvister kan lämnas in för upplösning på nätet till Europeiska kommissionens tvistlösningsplattform på nätet.