BRAND PARTNER
VILLKOR

Dessa Villkor (“Villkoren”) och alla dokument som Villkoren hänvisar till fastställer Oriflames regler och principer samt rättigheter och skyldigheter för Brand Partners och utgör tillsammans, när du accepterar dem, ett bindande avtal (“Avtal” eller “Brand Partner-Avtal”) mellan Oriflame Holdings BV med address Bolduc Building C, Utopialaan 28, 5232 CE 's-Hertogenbosch, the Netherlands, MOMS: 006687702B01 (“Oriflame”, “oss”, “vi”, “vår”) och dig (“du”, “Oriflame Brand Partner” “Brand Partner”) och ersätter alla tidigare avtal, utfästelser eller åtaganden. Alla dokument finns på vår hemsida och vi uppmanar dig att skriva ut eller spara och behålla ett exemplar av dessa Villkor och alla andra dokument som Avtalet omfattar.


1.    DEFINITIONER

Följande definitioner används i dessa Villkor:

i.     Etiska Riktlinjer och Uppförandekod: dessa bindande regler är en del av Oriflames Success Plan och reglerar hur Brand Partners ska uppträda gentemot Oriflame, Kunder och andra Brand Partners;

ii.    Kund: en fysisk person som, oavsett om han eller hon är registrerad som kund hos Oriflame eller inte, köper Oriflameprodukter online (exempelvis via webbplatsen) eller offline (exempelvis per telefon), och gör detta fullständigt eller huvudsakligen utanför sin rörelse, näringsverksamhet och hantverks-eller yrkesverksamhet;

iii.   Oriflamekatalog, Katalog: en pappers- eller elektronisk broschyr som utfärdas regelbundet av Oriflame och som innehåller Oriflames Produkterbjudanden och dess rekommenderade återförsäljarpriser;

iv.    Kampanjperiod: den period som anges på omslaget för varje Katalog och för vilken erbjudandena i en viss Oriflamekatalog gäller;

v.     Kommersiella Program: vid var tid gällande marknadsförings- och försäljnings- och incitamentsprogram som sponsras av Oriflame, inklusive Onboarding Programmet;

vi.    Oriflame koncernen: Oriflame Holdings BV, dess yttersta moderbolag, och alla entiteter som direkt eller indirekt kontrolleras av detta yttersta moderbolag;

vii.   Oriflameprodukter, Produkter: kosmetika och tillhörande accessoarer samt vissa kosttillskott som erbjuds till försäljning under Oriflames Varumärken. I Katalogen beskrivs Produkternas huvudsakliga egenskaper;

viii.  Oriflame Success Plan eller Success Plan: dokumentet som förklarar fördelarna med att samarbeta med Oriflame och de inkomstmöjligheter som erbjuds. Du kan ladda ned ett exemplar av vår Success Plan här;

ix.    Oriflames Varumärken: namnet Oriflame, Oriflames logotyp och namnen på de produkter eller de produktsortiment som tillverkas, marknadsförs, säljs eller distribueras av oss;

x.      Policys och Procedurer: de relevanta policyerna och procedurerna som förklarar vissa bestämmelser i ersättningen och förmånerna enligt Oriflame Success Plan, de Kommersiella Programmen och andra regler när du samarbetar med Oriflame. Du kan ladda ner en kopia av Policys och Procedurer här.

xi.    Priser: priserna på Oriflames Produkter som fastställs av Oriflame och visas på prislistorna som gällde vid beställningstillfället;

xii.   Territorium: Sverige;

xiii.  Personuppgifter: de uppgifter du lämnar i samband med att du registrerar dig som Brand Partner hos Oriflame, tillsammans med eventuell övrig information om dig som du lämnar till oss från tid till annan;

xiv.   Personlig information: information som direkt eller indirekt relaterar till Kunder, Oriflame Brand Partners eller tredje part som du samlar in eller på annat sätt behandlar inom ramen för avtalsförhållandet med Oriflame.


2.    REGISTRERING OCH MEDLEMSKAP

2.1.   Du kommer att registreras som Oriflame Brand Partner när vi har godkänt din ansökan och gett dig ett unikt Brand Partner-nummer. Villkoren för ditt godkännande som Oriflame Brand Partner anges i regelavsnittet “Medlemskap” i de Etiska Riktlinjerna och Uppförandekoden.

2.2.   Vi förbehåller oss rätten att ta ut en årlig administrativ avgift som specificeras på vår webbplats vid din registrering samt vid varje årsdag av din registrering. Vidare förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift som specificeras på vår webbplats för ett start kit, om du beställt ett sådant, innehållandes en uppsättning produkter, dokument och manualer som hjälper dig att starta ditt samarbete med oss. Dessa avgifter kommer att faktureras på din första inköpsfaktura.

2.3.   Ditt medlemskap och Brand Partner-Avtal kommer att avslutas automatiskt: (i) på årsdagen av din registrering såvida det inte förnyas enligt dessa Villkor; eller (ii) om du inte har lagt en beställning under de senaste 12 månaderna.

2.4.   Både du och Oriflame kan när som helst avsluta ditt medlemskap och Brand Partner-Avtalet vilket framgår nedan i Villkoren.

2.5.   Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller överföras till en annan person utan vårt föregående skriftliga tillstånd och i enlighet med kraven i de Etiska Riktlinjerna och Uppförandekoden.

2.6.   Du förbinder dig härmed att vara fullt ansvarig för eventuella krav, kostnader och belopp som uppstår på grund av en sådan registrering samt att hålla Oriflame skadelös avseende eventuella krav, kostnader och belopp som uppstår på grund av en sådan registrering.

2.7.   Vid din registrering:

2.7.1.   Du kommer ha rätt att köpa Oriflameprodukter i enlighet med dessa Villkor samt att använda, kvalificera och få andra förmåner som anges i Success Plan, Policys och Procedurer och i de Kommersiella Programmen, inklusive vårt Onboarding Program som hjälper dig att starta din resa som Oriflame Brand Partner och starta dina egna aktiviteter; and

2.7.2.   Du är skyldig att strikt följa dessa Villkor. Dessa Villkor är en integrerad del av ditt Brand Partner-Avtal.


3.    ÅNGERRÄTT (COOLING OFF) OCH FÖLJDERNA AV ATT AVSLUTA MEDLEMSKAPET

3.1.    Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap och ditt Brand Partner-Avtal utan att ange något skäl genom att sända oss ett skriftligt meddelande. När vi har mottagit meddelandet får du en bekräftelse från oss. Du kan använda det här formuläret för att meddela oss att du vill avsluta medlemskapet.

3.2.   Om du säger upp ditt Avtal inom 30 kalenderdagar efter att du registrerat dig återbetalar vi samtliga avgifter och kostnader till dig inom 14 dagar. Du har rätt att returnera samtliga Produkter som du har köpt och annullera alla beställda tjänster som ännu inte levererats (inklusive utbildnings- och reklammaterial samt affärsmanualer). Av säkerhets- och hygienskäl kan vi neka att ta tillbaka Produkter som inte är förseglade om det innebär att dessa Produkter inte längre är i samma skick som vid inköpstillfället. Summan som återbetalas för dessa Produkter kommer att återbetalas när vi mottagit Produkterna, eller så snart som möjligt om Produkterna ännu inte har levererats av oss.

3.3.   Om antingen du säger upp ditt Avtal vid någon senare tidpunkt eller vi avslutar Avtalet kommer vi, på din begäran:

3.3.1.   återköpa alla Produkter från dig, på följande villkor:

3.3.1.1   de returnerade Produkterna köptes inom de senaste 12 månaderna före din uppsägning och kommer att återbetalas till 90 % av det ursprungliga nettopriset som betalats efter avdrag för alla eventuella betalningar vi har gjort till dig i samband med köp av dessa Produkter; och

3.3.1.2   De returnerade produkterna måste vara säljbara, vilket innebär att de inte har använts, öppnats eller manipulerats på något sätt; de har inte passerat utgångsdatumet och de finns fortfarande med i våra Kataloger; och

3.3.2.   återbetala obligatoriska avgifter som du har betalat inom 30 dagar före din uppsägning för att bli eller förbli en Brand Partnter.


4.    KÖPA PRODUKTER

A. LÄGGA EN BESTÄLLNING

4.1.   Beställningar ur Katalogen görs genom att du väljer de Produkter du vill köpa. En beställning anses vara ett anbud från dig till oss att köpa de utvalda Produkterna.

4.2.   En beställning anses genomförd när följande steg har genomförts:

4.2.1   om du beställer per telefon; du har meddelat vår kundtjänstmedarbetare vilka Produkter du vill köpa som har valt ut dem för dig; eller

4.2.2   om du beställer online: du har valt de Produkter du vill köpa genom att välja “lägg i varukorg”. Du kan när som helst kontrollera och ändra innehållet i varukorgen genom att ändra antal Produkter, ta bort Produkter eller tömma varukorgen på hela sitt innehåll;

4.2.3   Du har lämnat de Personuppgifter som krävs för att vi ska kunna leverera Produkterna; and

4.2.4   Du har valt önskad leverans- och betalningsmetod.

4.3.   När din online-beställning är genomförd kan den inte ändras via webbplatsen. Du får då i stället kontakta kundservice på kundservice@oriflame.com

4.4.   När vi har godkänt din beställning skickas en orderbekräftelse till dig via e-post vilket innebär att köpeavtalet blir bindande. Vi kan vägra att acceptera din beställning utan att ange något skäl för detta. Vi betalar tillbaka alla betalningar som du redan har gjort.

4.5.   Utöver orderbekräftelsen kan du komma att få ett dokument med information om Produkterna som skickas till dig och all annan nödvändig information.

4.6.   Observera följande om du beställer online:

4.6.1  Det ingångna kontraktet arkiveras inte och blir inte tillgängligt: kontraktet består av din beställning och villkoren som anges på webbplatsen (som kan sparas eller skrivas ut) eller som kommuniceras av oss med andra kommunikationsmedel;

4.6.2  Kontraktet får endast ingås på Svenska och inte på något annat språk;

4.6.3  Oriflame följer den Uppförandekod som anges i punkt 10 i Villkoren.

4.7.   Slutförda och betalda beställningar kan inte avbeställas av dig, med undantag för vad som anges i punkt 5.

4.8.   Beställningar kan göras när som helst under dagen med undantag för vissa begränsningar när Kampanjperioden avslutas och vi uppdaterar Katalogen.

4.9   Alla Produkter kommer inte finnas tillgängliga hela tiden. Om en Produkt är slut i lager när du beställer gör vi vårt bästa för att informera dig innan beställningen avslutas, så att du kan ändra eller avsluta beställningen.

4.10  Katalogen kan undantagsvis under kortare tidsperioder vara oåtkomlig på grund av underhåll eller av olika tekniska skäl. Oriflame kan inte hållas ansvarig för detta och avvisar alla sådana krav från Kunder eller andra besökare.

4.11  Vi kan undantagsvis låta dig lägga beställningar för andra genom att använda ett specifikt online-verktyg. Det är endast möjligt för Brand Partners i din downline enligt Oriflames Success Plan, och endast efter deras uttryckliga tillåtelse. Om du använder detta verktyg blir du ensamt ansvarig för alla eventuella krav baserade på otillåtna beställningar och generellt för eventuella integritetsintrång, samt för eventuella kostnader och utgifter som Oriflame, eller den person du har gjort beställningen för, kan drabbas av i samband med denna beställning.

B. PRISER OCH BETALNING

4.12  Om inget annat anges utgör de Priser som visas i Katalogen det fullständiga återförsäljarpriset för Produkterna vid tidpunkten för beställningen. Alla Priser anges i lokal valuta och inkluderar MOMS.

4.13  Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget godtycke ändra Priserna, men eventuella prisändringar på Produkter du valt innan du lägger din beställning kommer inte att utgöra en del av avtalet mellan oss, om vi inte uttryckligen kommer överens om detta.

4.14  Priserna inkluderar inte transportkostnader, leveranskostnader och andra eventuella avgifter och omkostnader som tydligt läggs på priset under beställningsprocessen, och som kan variera beroende på vilket leveranssätt du väljer.

4.15  Priserna kan rabatteras av oss från tid till annan. Du kan få ytterligare rabatt i enlighet med Oriflame Success Plan eller andra Policyer och Kommersiella Program. Du kan alltid ta upp frågor om beräkning av Pris med kundservice på kundservice@oriflame.com

4.16  Betalning kan göras med bank- eller kreditkort, genom banköverföring eller på annat sätt som anges i dessa Villkor eller annan Policy. Vi accepterar de flesta större betalkort.

4.17  Vi förbehåller oss rätten att samarbeta med tredjepartsleverantörer vid indrivning av betalningar.  Du kan förvänta dig att få fakturor och information om betalningar från dessa tredjepartsleverantörer. Fakturor ska betalas och vara oss tillhanda inom utsatt tid enligt instruktionerna på fakturan. Dröjsmålsränta kan debiteras dagligen i enlighet med rådande laglig räntesats jämte rimliga kostnader för att driva in skulderna som anges på fakturan.

4.18  Information om aktuella betalningsmetoder som är tillgängliga i Territoriet, inklusive eventuella dröjsmålsräntor och kreditvillkor är inkluderade i gällande Credit Policy som du godkänner när du accepterar dessa Villkor. Kontakta vår kundservice på kundservice@oriflame.com

4.19  För att kortbetalningar online ska vara säkra krypteras all betalningsinformation. Eftersom Oriflame samarbetar med auktoriserade betaltjänstleverantörer hanteras kreditkortsinformation säkert och i enlighet med internationell säkerhetsstandard.

4.20  Om vi erbjuder alternativet med stående kortbetalningar har du möjlighet att uttryckligen välja och prenumerera på den här praktiska betalningsmetoden. Eventuella ytterligare betalningar kommer sedan att godkännas mot betalkortet när ordern placeras, och beloppet kommer att debiteras betalkortet när Oriflame skickar de beställda produkterna. Du kan när som helst ta bort den stående betalningen på profilsidan genom att klicka på fliken betalkort.

4.21  Du godkänner att motta elektroniska fakturor för alla dina beställda Produkter som finns tillgängliga på https://se.oriflame.com/

C. LEVERANS OCH ÖVERFÖRING AV RISK

4.22  Beställda Produkter levereras endast inom Territoriet.

4.23  Du väljer själv leveransplats för Produkterna vid beställningen.

4.24  Vi bearbetar och levererar din beställning så snart som möjligt, dock senast 30 dagar efter att beställningen bekräftats av oss. Vi ansvarar inte för leveransförseningar som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll.

4.25  Risken och äganderätten till Produkterna övergår till dig vid leverans av Produkterna.

4.26  Oriflame ansvarar inte för utebliven, felaktig eller försenad leverans av en beställning som orsakas av att du lämnat felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter.

4.27  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ensidigt annullera en order om misstanke finns att något av dessa Villkor brutits.

D. PRODUKTERNAS ÖVERENSSTÄMMELSE

4.28  Vi garanterar att Oriflames Produkter är tillverkade i enlighet med vägledning för god tillverkningssed för kosmetiska produkter EN ISO 22716:2007 och Oriflames Uppförandekod.


5.    RÄTT ATT ANNULLERA BESTÄLLNINGAR

5.1.   Vi följer strikt de regler om ångerrätt som är tillämpliga i Territoriet (se punkt 5.3 för ytterligare information).

5.2.   Utan att det påverkar din rätt att annullera en beställning och returnera en Produkt bör du, när du har mottagit leveransen, kontrollera innehållet och försäkra dig om att inga Produkter har skadats under transporten. Om ett fel upptäcks måste du eller den person som tar emot Produkterna i ditt namn omedelbart kontakta kundservice och lämna in ett klagomål där skadan/defekten beskrivs. Du kan också skicka klagomålet per e-post till kundservice@oriflame.com

5.3.   Ångerrätt och återbetalning

5.3.1   Du kan ångra (frånträda) en beställning av Produkter utan att ange någon anledning under den period som anges i punkt 5.3.2 nedan. Om du ångrar dig eller av någon anledning inte vill behålla en Produkt kan du därför, under den aktuella perioden, meddela oss att du vill frånträda beställningen och få pengarna tillbaka.

5.3.2   Du kan ångra en beställning när som helst även efter att du har fått orderbekräftelsen per e-post eller efter att din beställning muntligen har godkänts av kundservice, men senast 14 kalenderdagar efter den dag du fysiskt fick tillgång till Produkten, eller den sista Produkten om du beställde fler än en.

5.3.3   För att ångra en beställning ska du kontakta kundservice per telefon 0775-20 20 30 eller per e-post kundservice@oriflame.com. Du kan använda returformuläret för att meddela oss att du vill ångra beställningen. Om du fyller i formuläret online och sänder det via vår webbplats, får du utan dröjsmål ett mottagningsbevis per e-post eller på annat sätt. Du kan spara en kopia av ditt meddelande om annullering för eget bruk. Du kan endast utnyttja din ångerrätt innan tidsfristen har löpt ut. Om du meddelar oss att du ångra beställningen per e-post eller post anses meddelandet om utövandet av ångerrätten ha lämnats den dag du skickade e-postmeddelandet eller postade brevet till oss. Om du ringer oss för att ångra en beställning anses meddelandet om utövandet av ångerrätten ha lämnats den dag du ringde.

5.3.4   Hela det belopp du betalade för Produkterna och eventuella fraktkostnader återbetalas till dig (med undantag för de ytterligare kostnader som uppstått om du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder). Vi förbehåller oss rätten att göra avdrag från återbetalningen motsvarande värdeminskning för levererade Produkter, om värdeminskningen beror på ovarsam hantering av dig. Du ansvarar endast för Produkternas värdeminskning om den beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa Produkternas typ, egenskaper och funktion. Vi behandlar återbetalningen så snart som möjligt och, i vilket fall som helst, inom a) 14 kalenderdagar efter den dag Produkterna har returnerats, eller b) (om tidigare) 14 kalenderdagar efter den dag du kan visa att du har returnerat Produkterna eller c) om inga Produkter returnerades, 14 kalenderdagar efter den dag då du meddelade oss om utövandet av ångerrätten. Om du har returnerat Produkterna till oss för att de var felaktiga eller vilseledande beskrivna, se punkt 5.3.5.

5.3.5   Om du har returnerat Produkterna för att de var felaktiga eller vilseledande beskrivna återbetalar vi vad du erlagt, samt ersätter dig för returfrakten samt andra skäliga utlägg du haft för att returnera varan till oss.

5.3.6   Vi kan återbetala dig på det kredit- eller betalkortet som du använt eller genom annat sätt som du använt dig av för att betala, såvida du inte uttryckligen har godkänt något annat. I vilket fall som helst kommer du inte att åläggas några avgifter till följd av återbetalningen.

5.3.7   Om Produkterna redan har levererats till dig:

5.3.7.1   måste du lämna tillbaka Produkterna till oss utan dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 kalenderdagar efter den dag då du meddelade oss om utövandet av ångerrätten. Tidsfristen uppfylls om du returnerar Produkterna innan perioden på 14 dagar har löpt ut;

5.3.7.2   Om Produkterna inte är felaktiga eller vilseledande beskrivna (se i detta fall punkt 5.3.5) står du för den direkta kostnaden för att returnera Produkterna; och

5.3.7.3   Du har legal skyldighet att vårda Produkterna och vidta rimliga försiktighetsåtgärder så länge du har kvar dem.

5.3.8   Ytterligare detaljer om din lagstadgade ångerrätt och en förklaring till hur du kan utöva rätten finns, tillsammans med ett föreslaget returformulär finns i de dokument som beskrivs i punkt 4.5. Du kan även ladda ned returformuläret här.

5.3.9   Vi har en lagstadgad skyldighet att leverera Produkter som överensstämmer med avtalet. Som köpare har du alltid lagstadgade rättigheter när det gäller Produkter som är felaktiga eller inte överensstämmer med beskrivningen. Dessa lagliga rättigheter påverkas inte av och gäller oberoende av returpolicyn i punkt 5.3 eller av dessa Villkor. Råd om dina lagstadgade rättigheter inom Territoriet finns hos Konsumentverket.

5.4   Vi garanterar dessutom kvaliteten på alla Produkter som bär Oriflames namn och intygar att de är tillverkade av eller för oss och uppfyller de högsta kvalitetsnormerna. Vi är övertygade om att våra Kunder kommer att vara nöjda med våra Produkter på alla tänkbara sätt. Vi erbjuder därför en Oriflamegaranti som gör att du kan byta ut, eller få pengarna tillbaka för varje Produkt som du inte är fullständigt nöjd med. Återbetalning eller utbyte ska begäras inom 90 kalenderdagar från det att du mottagit Produkten. Garantin gäller inte för Produkter som avsiktligt skadats eller använts felaktigt. Om inget annat meddelas ska returer och återbetalningar enligt denna punkt ske i enlighet med villkoren i denna punkt 5.


6.    BRAND PARTNERS SKYLDIGHETER

6.1.   Brand Partners köper och får använda och sälja Oriflameprodukter i eget namn och för egen räkning. Om du väljer att handla med Oriflames Produkter betraktas du, och ska vid alla tillfällen agera som, en självständig återförsäljare (i egen regi/egenföretagare) och inte som agent för eller anställd av Oriflame. Du saknar behörighet att förhandla, eller att fungera som mellanhand vid ingående av avtal mellan Oriflame och andra Brand Partners och tredje parter. Du har inte heller någon behörighet att köpa, sälja eller i allmänhet ingå avtal i vårt namn eller för vår räkning eller i namnet och för något annat företag i Oriflame koncernen. Du erkänner och accepterar att du inte är någon "handelsagent" i den mening som avses i tillämpliga lagar inom Territoriet och att du inte har rätt att få någon kompensation eller ersättning vid upphörande av detta avtalsförhållande.

6.2.   Om du väljer att handla med Oriflames Produkter och/eller utföra någon av aktiviteterna under Success Plan, Policys och Procedurer eller Kommersiella Program måste du följa gällande lagar i Territoriet och själv skaffa dig alla tillstånd, licenser och i allmänhet göra alla registreringar som krävs enligt lagstiftningen i Territoriet, inklusive all dataskyddsregistrering (se punkt 6.6) och skatteregistreringar. Du godkänner och är ensamt ansvarig för rapporteringen och betalningen av skatter, tullar, sociala avgifter och avgifter som är tillämpliga på sådan verksamhet. Du är ensamt ansvarig för att säkerställa att alla aspekter av din användning av dina Kunders personuppgifter i alla avseenden överensstämmer med nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter (se punkt 6.9 - 6.18).

6.3.   Vi godkänner retur och utbyte av Produkter enligt beskrivningen i Villkoren för både dina Kunder och för dig. Du bekräftar och godkänner att det är ditt ansvar att informera dina Kunder om deras rätt att Produkter, och du ska ombesörja eventuella returer av Produkter för deras räkning.

6.4.   Du ska upprätthålla Oriflames image och rykte. Du får inte göra några uttalanden eller utföra några handlingar som kan vara skadliga för Oriflames eller Produkternas image. Du ska bedriva din verksamhet på ett lagligt och etiskt sätt och inte göra några falska, missvisande eller överdrivna påstående om Produkterna eller om affärsmöjligheten hos Oriflame.

6.5.   Du är medveten om att Oriflames Varumärken, vårt firmanamn och vår logotyp, våra onlineverktyg och våra databaser är Oriflames egendom och du bekräftar att du inte på något sätt kommer att kränka dessa rättigheter. För att undvika oklarheter vill vi poängtera att all goodwill i Oriflames namn tillfaller Oriflame. På vår begäran ska du underteckna sådan dokumentation som vi rimligen begär för att bekräfta detta.

6.6.   Brand Partner godkänner och accepterar att villkoren i detta Avtal och det material som de hänvisar till, inklusive men inte begränsat till Oriflame Success Plan, Kommersiella Program, Policys och Procedurer inklusive de Kommersiella Programmen, våra databaser (inklusive, men inte begränsat till, databaser som innehåller Personlig Information) och våra onlineverktyg är skyddad information och utgör föremål för våra immateriella rättigheter. Brand Partner får inte använda dem, eller någon del av dem, annat än i de aktiviteter som är tillåtna i detta Avtal.

6.7.   Du kan vara berättigad till vissa förmåner enligt villkoren i antingen Kommersiella Program eller Policys och Procedurer.

6.8.   När du presenterar Oriflames Produkter, affärsmöjligheten hos Oriflame eller någon kampanj eller utbildning för andra Brand Partners och för vilka en avgift debiteras, ska du strikt följa Uppförandekoden och de Etiska Riktlinjerna.

Dataskyddsansvar

6.9.   Som Brand Partner kan du samla in, registrera, lagra, använda och uppdatera Personlig Information. Som oberoende personuppgiftsansvarig av sådan Personlig Information, garanterar och godkänner du att du kommer att följa alla tillämpliga lagar om dataskydd och integritetEnligt dessa lagar kan du vara skyldig att registrera dig hos den relevanta dataskyddsmyndigheten, såvida du inte är undantagen, och måste följa principerna för dataskydd. Det är ditt ansvar att bedöma ditt behov av att registrera dig och att utföra sådan registrering om så krävs och att följa principerna för dataskydd.

6.10.  Om du vill sponsra en Kund för att bli Brand Partner kan du samla in Personlig Information direkt från Kunden. Du måste följa våra procedurer för sponsring som meddelas till dig från tid till annan och se till att all användning av Personlig Information sker i enlighet med gällande lag.

6.11.  Du ska i synnerhet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Personlig Information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, särskilt när behandlingen innefattar överföring av uppgifter över ett nätverk, och mot alla andra olagliga former av behandling. Med hänsyn till den senaste tekniken och kostnaderna för att använda den ska dessa åtgärder säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till de risker som är förknippade med behandlingen och arten av personlig information som ska skyddas.

6.12.  Du ska omedelbart meddela Oriflame efter att ha blivit medveten om eventuella brott mot säkerheten som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller tillgång till Personlig Information genom att e-posta Oriflame på privacy@oriflame.com och förklara incidentens natur och de drabbade registren.

6.13.  Om du vid något tillfälle får en begäran om att utöva rättigheter i enlighet med lagstiftningen om dataskydd från en Kund eller annan person för vilken du behandlar Personlig Information ska du uppfylla en sådan begäran i den utsträckning som krävs enligt gällande lag och i enlighet med policys, rutiner eller utbildning som Oriflame från tid till annan tillhandahåller dig.

6.14.  Du får bearbeta Personlig Information endast i enlighet med integritetspolicy som ges till Kunder och andra Oriflame Brand Partners. Vid upphörande av din relation med Oriflame garanterar du och samtycker till att du kommer att förstöra all Personlig Information som du innehar eller är under din kontroll utan otillbörligt dröjsmål.

6.15.  Vi friskriver oss uttryckligen från allt ansvar för eventuella påföljder, kostnader, avgifter och i allmänhet alla eventuella utgifter som kan uppkomma för dig till följd av brott mot tillämpliga lagar om dataskydd och integritet.

Marknadsföring och Marknadskommunikation

6.16.  Du måste uttryckligen fråga Kunderna om de vill ha marknadsföringskommunikation om Oriflameprodukter från dig, och du måste erhålla uttryckligt samtycke innan du skickar någon sådan kommunikation. Du måste hålla ett register över marknadsföringspreferenserna för alla mottagare av marknadsföringskommunikation från dig, som innehåller registrering av det datum då samtycket gavs och det språk som överenskommits. All marknadsföringskommunikation du skickar måste informera mottagaren om hans eller hennes rätt att avbryta prenumerationen från framtida meddelanden och hur han eller hon kan utöva denna rättighet, vilket inkluderar att informera dig via e-post om hans eller hennes önskan om att avregistrera sig. Du samtycker till och garanterar att du kommer att respektera preferenserna för alla mottagare av sådan kommunikation.

6.17  Med hjälp av våra online-verktyg kan du använda en Kunds Personuppgifter för att skicka marknadskommunikation och övrig kommersiell kommunikation, men under följande förutsättningar:

6.17.1   du måste ha sponsrat Kunden för att bli en Brand Partner, om inte annat uttryckligen överenskommits;

6.17.2  marknadsföring och annan kommersiell kommunikation får endast gälla Oriflameprodukter;

6.17.3  den kommersiella eller marknadsföringskommunikation ska vara tydligt identifierbar som sådan;

6.17.4  meddelandet ska innehålla ditt namn och kontaktuppgifter som avsändare av den kommersiella kommunikationen och en giltig e-postadress (och / eller på annat sätt, till exempel en avanmälningslänk) genom vilken Kunder kan nå dig för att meddela dig om deras preferens att välja bort ytterligare marknadsföringskommunikation;

6.17.5  marknadsföringskommunikation får inte skickas till Kunder som har valt att inte ta emot den;

6.17.6  kampanjerbjudanden, såsom rabatter, premier och gåvor, när det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska vara tydligt identifierbara som sådana, och de villkor som ska uppfyllas för att kvalificera sig för dem ska vara lättillgängliga och presenteras tydligt och entydigt; och

6.17.7  innehållet i sådan kommersiell- och marknadsföringskommunikation ska överensstämma med dessa Villkor och all tillämplig lag avseende kommersiell kommunikation.

6.18  Du får under inga omständigheter sända marknadskommunikation eller kommersiell kommunikation för Oriflames räkning eller i Oriflames namn.


7.   ORIFLAMES SKYLDIGHETER

7.1  Vi levererar de Produkter du beställer under förutsättning att de är tillgängliga.

7.2  Vi frånskriver oss uttryckligen allt ansvar för brist på Produkter eller om en Produkt inte finns i lager.

7.3  Under förutsättning att du följer villkoren i detta Brand Partner-Avtal och dina skyldigheter enligt Territoriets lagar, får du, direkt från oss eller från en annan Oriflameenhet eller tredjepartsleverantör, alla förmåner/betalningar som tillfaller dig i enlighet med gällande Oriflame Success Plan.


8.   UPPHÖRANDE

8.1  Vi kan avsluta ditt medlemskap och Brand Partner-Avtalet med 1 månaders uppsägningstid eller med omedelbar verkan genom att meddelande dig om någon av dessa omständigheter föreligger:

8.1.1  om du gör ett uttalande eller lämnar Personuppgifter som i väsentlig grad är felaktiga eller osanna;

8.1.2  om en konkursansökan avseende dig lämnas in till domstol eller om du inte kan betala dina skulder till oss när de förfaller;

8.1.3  om du bryter mot någon av bestämmelserna i Brand Partner-Avtalet och dessa Villkor och detta inte kan avhjälpas eller om du bryter mot någon av bestämmelserna i de Etiska Riktlinjerna och Uppförandekoden;

8.1.4  om du bryter mot någon av bestämmelserna i Brand Partner-Avtalet och dessa Villkor, inbegripet de dokument som dessa hänvisar till, och i fall av överträdelse som kan avhjälpas och sådant avhjälpande inte sker inom 14 dagar efter mottagandet av ett skriftlig meddelande från oss.


9.   KLAGOMÅLSHANTERING

9.1.  Oriflames principer för klagomålshantering återfinns i Uppförandekoden.

9.2  Du kan alltid lämna ett klagomål, ställa en fråga eller framföra ett önskemål till Oriflames kundservice via e-post: kundservice@oriflame.com eller via telefon: 0775-20 20 30. Om du inte är nöjd med svaret från Oriflames kundservice kan du kontakta Direct Selling Sweden eller European Direct Selling Association (Seldia). Du har i vissa fall även möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.


10.   UPPFÖRANDEKOD

Oriflame följer strikt Uppförandekoden från Direct Selling Sweden, Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) & the World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) (WFDSA Direct Selling Code of Ethics).  Oriflame kräver att Brand Partners strikt följer dessa koder liksom Oriflames Etiska Riktlinjer och Uppförandekod. Du kan också få kopior av dessa dokument från kundtjänsten på kundservice@oriflame.com

 


11.   FEL OCH RÄTTELSER

Vi gör vårt bästa för att informationen på denna webbplats ska vara korrekt och aktuell men garanterar eller hävdar inte att denna webbplats är felfri. Felaktig inmatning av uppgifter eller andra tekniska problem kan ibland leda till att felaktig information visas. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella felaktigheter eller stavfel på webbplatsen, inklusive prissättning och tillgängligheten för produkter och tjänster, och påtar oss inget ansvar för dessa misstag. Vi kan också när som helst göra förbättringar och/eller förändringar av webbplatsens egenskaper, funktionalitet eller innehåll. Var vänlig kontakta kundservice om du upptäcker information eller någon beskrivning som du tror är felaktig.


12.   LINKS

12.1  Vi gör vårt bästa för att informationen på denna webbplats ska vara korrekt och aktuell men garanterar eller hävdar inte att denna webbplats är felfri. Felaktig inmatning av uppgifter eller andra tekniska problem kan ibland leda till att felaktig information visas. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella felaktigheter eller stavfel på webbplatsen, inklusive prissättning och tillgängligheten för produkter och tjänster, och påtar oss inget ansvar för dessa misstag. Vi kan också när som helst göra förbättringar och/eller förändringar av webbplatsens egenskaper, funktionalitet eller innehåll. Var vänlig kontakta kundservice om du upptäcker information eller någon beskrivning som du tror är felaktig.

12.2  Under ditt medlemskap kan du vara berättigad att delta i remisskampanjer med hjälp av ett eller flera onlineverktyg, -system eller -programvara ("Onlineverktyg"). Du får en icke-exklusiv, icke-överföringsbar och begränsad licens för att använda Onlineverktyg i samband med ditt medlemskap. Deltagande i en remisskampanj och eventuella förmåner från dem förutsätter att du följer detta Brand Partner-Avtal och tillämpar Policys och Procedurer. Oriflame garanterar inte tillgängligheten eller exaktheten hos de Onlineverktyg som används i samband med remisskampanjer. Oriflame förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, automatiskt uppdatera, uppgradera, allmänt ändra eller ta bort någon remisskampanj och/eller någon av Onlineverktyg.


13.   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

13.1.  Ditt Brand Partner-Avtal, inkluderande dessa Villkor, styrs av lagstiftningen i Territoriet och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med ditt Brand Partner-Avtal och dessa Villkor ska endast avgöras av de behöriga domstolarna i Territoriet. Domstolarna i Territoriet har exklusiv jurisdiktion.

13.2.  Om någon av bestämmelserna i Villkoren anses olaglig, ogiltig eller av något skäl icke verkställbar ska det inte påverka giltigheten av återstoden av Villkoren.

13.3.  Oriflames underlåtenhet att genomdriva någon av bestämmelserna i dessa Villkor ska inte betraktas som ett avstående från att göra bestämmelsen gällande.

13.4.  3.4. Som en oberoende Brand Partner erkänner du och godkänner att vi förbehåller oss rätten att ensidigt revidera, upphäva, ändra eller ändra ditt Brand Partner-Avtal inklusive dessa Villkor, Success Planen (inklusive de Etiska Riktlinjerna och Uppförandekoden), samt alla av våra Kommersiella Program och Policys och Procedurer. Vi kan ändra ditt Brand Partner-Avtal vara ett resultat av (i) anpassningar som krävs på grund av marknadsförhållandena; ii) ändringar av lagar och förordningar; iii) ändringar av Oriflames ersättningsmodel; iv) Omorganisering av Oriflames affärsverksamhet och försäljningsstruktur; v) Ändringar av registreringsförfarandet och registreringskraven; vi) ändringar av koder och regler som fastställts av de direktförsäljningsorganisationer som Oriflame tillhör; och vii) alla andra förändringar som påverkar Oriflames affärsmodell. Varje revidering, modifiering eller ändring av dessa Villkor publiceras på vår webplats och/eller skickas till din registrerade e-post, och träder i kraft på den dag som anges i offentliggörandet/medelandet, men aldrig tidigare än 30 dagar. Du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om sådana förändringar.

13.5  Sådana ändringar till Brand Partner-Avtalet hänvisad i punkt 13.5 ska accepteras av dig som ett villkor för att du ska fortsätta som Brand Partner inklusive framtida användande av webbplatsen och beställning av Produkter på den. Vi kan kräva ditt uttryckliga godkännande annars kommer vi att anse att du har accepterat ändringarna om du fortsätter att beställa Produkter efter att ändringarna har genomförts. Om du inte accepterar sådana ändringar inom två månader efter att ändringarna har genomförts kommer ditt Brand Partner-Avtal att avslutas omedelbart. Du accepterar att ett sådant villkor är tillräckligt, och du avstår uttryckligen från att ta emot någon form av ersättning för sådan uppsägning.

13.6  Oriflame kan överlåta eller överföra detta Avtal eller en del av det till något företag inom Oriflame koncernen.

13.7.  Vi kan komma att sända dig underrättelser, meddelanden, e-postmeddelanden, vanliga brev och rent allmänt kommunicera med dig. Du kan när som helst uppdatera dina inställningar för marknadskommunikation från oss genom att logga in på dina användarinställningar. Genom att acceptera dessa Villkor godkänner du att Oriflame kan sända dig annan information/meddelanden om ditt avtal och/eller dina beställningar på annat varaktigt medium än papper (till exempel via e-post eller på annat sätt riktat personligen till dig, som gör att du kan lagra informationen på ett sätt som gör den tillgänglig för framtida användning under tillräckligt lång tid och som också möjliggör oförändrad återgivning av informationen).

13.8.  Varje meddelande enligt detta Avtal som lämnas av Part genom rekommenderat brev eller med första klass post till den andra Partens adress som anges i detta Avtal, eller till en sådan annan adress som meddelas från tid till annan skriftligen enligt bestämmelserna i denna punkt, ska anses ha kommit den andra Parten till handa (i) vid rekommenderat brev - dagen efter det att meddelandet postades, och (ii) vid första klass post - den andra bankdagen efter det att meddelandet postades. Om meddelande lämnas på något annat sätt ska meddelandet anses ha kommit den andra Parten till handa vid det faktiska mottagandet av meddelandet.

13.9.  Dessa Villkor har företräde i händelse av konflikt med andra dokument som hänvisas till i dessa Villkor.


14.   INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

14.1  Information om hur vi behandlar dina Personuppgifter kan hittas i Oriflames integritetspolicy.

14.2.  Vi åtar oss att hålla alla Personuppgifter konfidentiella och säkra (även om vi förbehåller oss rätten att lämna ut denna information under de omständigheter som anges nedan). Vi kommer att förvara dem på en säker server och vi kommer att följa all tillämplig dataskydds- och konsumentlagstiftning.

14.3  FYtterligare relevant information om Oriflame Holdings BV finns nedan.

Namn: Oriflame Holdings BV

 

Adress: Bolduc Building C, Utopialaan 28, 5232 CE 's-Hertogenbosch, the Netherlands

 

Kontaktuppgifter: Telefon: 0775-20 20 30 epost: kundservice@oriflame.com

 

Registreringsnummer från handelsregister eller annat offentligt register

 

Bolagsverket registreringsnummer 16061386

 

MOMS nummer: 006687702B01

 


15.    KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om ditt Brand Partner-Avtal inklusive dessa Villkor kontakta oss via e-post på kundservice@oriflame.com eller ring oss på 0775-20 20 30. Vi gör vårt bästa för att hantera dina frågor och åtgärda eventuella problem som du påtalar.


Senast uppdaterat: 04/03/2022


v. 5.2202