Videoguide: Välj rätt pensel för att få till den perfekta basen

En fulländad bas startar med bra verktyg! Här är en video som visar dig hur du applicerar makeup med rätt penslar och borstar för att få till den perfekta basen!

 

 

Skriven av: Foton av: John Buddee /Crosby