En strävan efter perfektion – vår kvalitet och standard

Oriflame har några av de högsta normerna i branschen och en stor del av denna framgång kan tillskrivas vår passionerade personal. Så vi satte oss ner tillsammans med vår Global Quality Director Katalin Gerendassy för att få veta mer.

1. VARFÖR ÄR KVALITET SÅ VIKTIGT?
På Oriflame är kvalitet oerhört viktigt. Det kanske låter självklart, men för ett företag som bygger på personliga rekommendationer och som producerar så stora mängder produkter så är kvalitet avgörande för vår framgång. Eftersom våra konsulenter ger sitt ord samtidigt som de säljer våra produkter riskerar de sin egen trovärdighet om produkterna inte kan leverera.

2. BERÄTTA OM KVALITETSNIVÅN PÅ ORIFLAME
Vår ambition är enkel: vi vill leverera produkter som uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar på kvalitet. Vi är stolta över att kunna säga att vi har några av de högsta normerna i branschen när det gäller kvalitet och produktsäkerhet.

3. VAD ÄR HEMLIGHETEN BAKOM OLIRFLAMES HÖGA KVALITET?
Vår hemlighet ligger i vårt folk. Våra nya produktutvecklingsteam är till för att noggrant uppmärksamma detaljer, söka efter rätt ingredienser från rätta leverantörer, testa och att åter igen testa – långt innan den slutgiltiga produkten visas.

De syftar inte bara till att nå internationella branschstandarder, de sätter även sina egna, ännu högre, personliga normer – en intern kompetens baserat på riktmärken och bästa praxis. Allt för att se till att våra kunder får den bästa möjliga slutprodukten.

4. BERÄTTA MER OM ORIFLAMES KVALITETSARBETE
På Oriflame bygger vi en stark “kvalitetskultur” som omfattar varje affärsområde, varje funktion och varje avdelning. I grund och botten strävar vi efter kvalitet i allt vi gör. Kvalitet måste vara en del av allas ansvar – oavsett titel eller position. Eftersom allt är så nära kopplat och varje beslut vi fattar i processen, påverkar slutresultatet

5. VÅRA LEVERANTÖRER DÅ?
Vi ställer också höga krav på våra leverantörer. Vi ser till att regelbundet utvärdera dem och se till att de uppfyller våra krav. Enkelt uttryckt innebär detta alla leverantörer kvalitetskontrolleras på varje aspekt av sin verksamhet – från sin personalpolitik och organisationskultur, till produkt och personalens säkerhet. Det faktum att de arbetar under hygieniska fabriksförhållanden med väl underhållen utrustning och effektiva verktyg, och givetvis professionell expertis.

Efter att ha godkänt våra leverantörer gör vi ibland egna, extra kvalitetstester. Uppfattningar av vad kvalitet innebär kan skilja sig från olika regioner runt om i världen, och även om en leverantör kan nå kraven för just den regionen, är Oriflame ett globalt företag – och bör ha en uppsättning av globala standarder. Det innebär att vi i vissa regioner har högre krav än nödvändigt.

Var sjätte månad samlar vi våra nyckelleverantörer för att testa, mäta, analysera och diskutera om hur vi arbetar tillsammans.

Skriven av: