Sätt upp mål för 2023 – och håll dig till dem!

2023 är runt hörnet. Låt oss börja det på bästa möjliga sätt genom att bestämma vilka mål vi vill uppnå – och samla verktygen för att faktiskt nå dem. Läs vidare för att bli ett proffs på målsättning!

2023 är runt hörnet. Låt oss börja det på bästa möjliga sätt genom att bestämma vilka mål vi vill uppnå – och samla verktygen för att faktiskt gå igenom dem. Läs vidare för att bli ett proffs på målsättning!

1.Fundera över resultaten
Innan du sätter upp ett mål måste du vara säker på att det är något du verkligen vill ha och att det är tillräckligt viktigt för att lägga mycket tid och ansträngning på. Så, välj ut några viktiga mål som du vill uppnå i år, och fokusera bara på dem.

2. Sätt S.M.A.R.T-mål
Har du bestämt dig för vad du vill? Bra! Nästa steg är att se till att dina mål uppfyller S.M.A.R.T-kriterierna:

- Specifikt
- Mätbart
- Accepterat
- Realistiskt
- Tidsbundet

Ett mål som uppfyller kriterierna kan vara följande:
"Jag vill kunna springa 10 km senast den 1 april."

Ditt mål måste vara specifikt för att du ska kunna spåra dina framsteg – ju mer specifik du kan vara, desto större är chansen att du når ditt mål.

 

3. Skriv ner dem
Skriv ner dina mål och förvara dem någonstans där de är synliga, till exempel på din spegel eller datorskärm. Genom att göra detta är dina mål lätta att komma åt och komma ihåg.

4. Skapa en handlingsplan
Hur ska du uppnå dina mål? Skapa en handlingsplan som innehåller alla steg du behöver ta för att komma dit.

Ett extra tips! Var inte rädd för att vara kreativ med din handlingsplan. Ta fram kritor, klistermärken och glitter och börja sätta ihop det. Detta kommer att aktivera en annan del av din hjärna och befästa målen i ditt sinne.

5. Ställ in en tidslinje
I din handlingsplan bör du även inkludera en tidslinje med deadlines. När du har ställt in dessa datum, försök att hålla dig till dem så mycket som möjligt. Det kommer att motivera dig att uppnå dina mål!

6. Vidta åtgärder och utvärdera dina framsteg
När allt är planerat är det dags att agera! Utvärdera dina framsteg medan du går för att se till att du håller dig på rätt spår. Du kan klara det!